Annonse
04:00 - 04. januar 1997

Den store fusjonen

Annonse

“Det skal bygges bro mellom humaniora, naturfag og teknologi ved nyskapningen NTNU i Trondheim. Etter ett år er visjonsplanen nå vedtatt. Den uttalte hovedtanken bak opprettelsen av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet var som følger: «Dersom menneskene skal forstå det moderne samfunn og på basis av kunnskap ta politiske avgjørelser, trengs det vitenskapsfolk som ikke bare kjenner sitt eget fagfelt, men som kan se sakene i sammenheng. Vi må forstå teknologiens plass i naturen, kulturen og økonomien». I Morgenbladets kronikk 16. februar 1996 skildret undertegnede en konflikt mellom humaniora/samfunnsfag og de teknisk-naturvitenskapelige fagene ved NTNU. Begge miljøene er redde for å tape i den interne ressursfordelingen, eller at det tvinges fram en kompromissholdning som svekker den ideale forskerdyd. Med visjonsplanen som nå ligger klar, er det mye som tyder at humaniora og samfunnsfag hadde størst grunn til å være bekymret. Et av premissene for utviklingen av NTNU er: «At teknisk-naturvitenskapelige fag skal være NTNUs primære virkefelt legger føringer for både intern ressursfordeling, intern «identitet» og ekstern profilering». Det er ennå for tidlig å si hvordan dette vil slå ut rent konkret. I budsjettet for 1997, som sansynligvis blir vedtatt 20. januar, vil det neppe skje store endringer i fordelingen mellom faggruppene. NTNUs ledelse er redde for at det kunne vil skape splittelse og konflikt i en periode hvor man nettopp trenger en samarbeidsånd. Dessuten har denne konflikten vært tydelig så lenge, at kollegiet også har måttet vedta formuleringer som modifiserer favoriseringen av teknologi og naturfag: «NTNU skal være et universitet, ikke en sterkt spesialisert vitenskapelig høgskole. I det ligger blant annet at NTNU skal drive forskning og undervisning på alle nivåer også innenfor fag som ikke faller inn under hovedområdet, og at disse fagene skal kunne dyrkes og videreutvikles på sine egne premisser».

Tverrfaglige prosjekter

Det mest spennende ved NTNU i dag er selvfølgelig hva slags tverrfaglige prosjekter som konkret settes i verk. I forbindelse med vedtaket av visjonsplanen er det nå bestemt at fire områder skal få øremerkede midler: – bærekraftig produksjon og forbruk

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse