Annonse
04:00 - 20. desember 1996

Statsvitenskap under evighetens synsvinkel

Annonse

I en serie artikler i Morgenbladet (og til dels i Dagbladet) har det vært rettet søkelys på institutt for statsvitenskap og dets faglige profil. Dette er en interessant debatt, ikke først og fremst fordi den kan si noen om instituttet, men fordi det kan bidra til å reise en prinsipiell debatt omkring vitenskap og vitenskapelig praksis, inkludert de kriteriene som legges til grunn for vurdering av hovedoppgaver og andre vitenskapelige arbeider. Institutt for statsvitenskap har altfor lenge vært kjennetegnet av et fravær av den typen prinsipiell debatt.

De som har ytret seg fra instituttet ser imidlertid ut til å gjøre sitt beste for å avvise debatten ved å stemple motstanderne som uvitenskapelige. I følge Dag Harald Claes og Raino Malnes er det ikke behov for noen debatt omkring kriteriene for hva som er god statsvitenskap. Det vet de utmerket godt allerede. Den såkalte konstruktivismen tilfredsstiller ikke disse kriteriene, og den kvalifiserer dermed ikke til betegnelsen «vitenskapelig».

Deres argumentasjon er slående på flere måter. De utviser en forbløffende visshet om at de selv har tilgang til en slags evighetens synsvinkel, og at de dermed forvalter sannheten om hva som kan defineres som vitenskapelig. Det som faller utenfor deres forståelse avvises som «uforståelig». Dette umuliggjør enhver debatt, og kan umulig være i fagets interesse. Hvis enhver kritikk skal avfeies som «uvitenskapelig», er en prinsipiell debatt utelukket a priori. Som Iver Neumann ganske riktig påpeker er det slett ikke opplagt hva som er et godt argument og hva som er et klart og forståelig språk.

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.