Annonse
04:00 - 20. desember 1996

Rikets sikkerhet

Annonse

Alvoret i Furre-saken blir understreket av at aktørene føler behov for å sette den i sammenheng med demokratiets grunnleggende spilleregler. På en pressekonferanse forrige fredag understreket statsadvokat Lasse Qvigstad påtalemaktens uavhengige stilling. Og justisminister Anne Holt har sett seg nødt til å påpeke at Stortinget som lovgivende forsamling har rett til å vedta lover. Slikt er ikke hverdagskost i et land der politiske debatter vanligvis handler om lokaliseringsvedtak eller småjusteringer i statsbudsjettet.

Så er da også overvåkningspolitiets handlinger av en slik art at de ryster demokratiets grunnprinsipper. Forsøkene på å finne kompromitterende opplysninger om Berge Furre i nedstøvede Stasi-arkiver kan vanskelig forstås på en annen måte en som et forsøk på å beskytte tjenesten mot kritikk. Ved å «få noe på» det potensielt mest kritiske medlemmet av Lund-kommisjonen virker det som om overvåkningspolitiet håpet å kunne presse ham til å føye seg. Noen rimelig grunn til å anta at Furre skulle representere noen fare for rikets sikkerhet og dermed rettferdiggjøre tjenestens handlinger er vanskelig å tenke seg. Om en ung Furre på 50- og 60-tallet skulle ha drevet kokelimonke med Stasi ville han likevel ikke vært en sikkerhetsrisiko i dag. Stasi, Øst-Europa-kommunismen og hele dens uvesen er nedlagt for flere år siden og dermed ikke lenger noe aktuelt arbeidsområde for overvåkningspolitiet.

Mistanken om at tjenesten har drevet selvforsvar styrkes ytterligere ved at det ble bedt om informasjon om hvilke henvendelser Lund-kommisjonen rettet til tyske myndigheter. Her er det umulig å forestille seg noen legitime grunner til at tjenesten hadde behov for opplysningene.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.