Annonse
04:00 - 26. juli 1996

Mennesket og grensene

Annonse

“Morgenbladet begynner i denne utgaven en intervjuserie under vignetten «Mennesket og grensene». Seriens tema er menneskets tenkning og samhandling i en tid der alle slags grenser viskes ut, perforeres eller overskrides. Spørsmålene som stilles kretser omkring hvorledes menneskets sosiale virkelighet tar form av at verden etterhvert er blitt ett sted. Mange lesere vil gjenkjenne denne type problematikk under betegnelser som internasjonalisering og globalisering. Det er hevdet at økonomi så vel som teknologi er systemer som lever sitt eget liv uavhengig av menneskenes politiske og sosiale grenser. Fra før av vet vi at mennesker fra fjerne strøk kan påtreffes når som helst, og vi kan selv begi oss til andre siden av jordkloden i løpet av noen timer. Geografisk avstand har avtagende betydning i en tid der stadig mer av sosial samhandling forgår ved hjelp av elektronisk utveksling av binære koder. Hva enten man er teknofil eller teknofob, filosof eller økonom, forskalingssnekker eller prest, er det ganske sikkert at Internet, valutahandel og fremmede kulturimpulser former den enkeltes virkelighet i tiltagende grad. Spørsmålet er hva det betyr for måten vi har med hverandre å gjøre på, for hvorledes vi tenker og for hvem vi er. Morgenbladet har invitert filosofer, samfunnsforskere og tenkende eksentrikere med kvalifiserte meninger til å tenke høyt omkring disse tema. Likelydende spørsmål stilles hver enkelt av og Gyrd Steen. Serien «Mennesket og grensene» presenterer intervjuene som en spore til debatt og videre tenkning. I vår tid gis nemlig få absolutte svar, og serien er ment gi en antydning om forskjellige måter å være menneske på heller enn ferdigsnekrede løsninger. Ettersom grensene faller er forhåpentlig mulighetene større. Det er tankens kraft det står på. Seriens enkeltintervjuer tar for seg ett deltema innunder det den overgripende vignetten, og kontrasterer to eller flere personers tenkning. Først ut filosofen Olav Gjelsvik, juristen Helge J. Thue og den svenske sosialdemokraten Ingvar Carlsson om humaniora, jus og globalisering – og EU.”

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse