Annonse
04:00 - 05. juli 1996

Mannen i kulissene

Annonse

Amerikansk Russlandspolitikk under Clinton har satset alt på at Jeltsin personlig skal håndgå seg selv og Russland over det demokratiske bleiestadiet. Strobe Talbott er Russlandseksperten som har lagt alle Clintons demokratiske egg i Jeltsins noe anløpne kurv. Clinton&Talbott er formentlig av dem som har heiet kraftigst på Jeltsin under CNNs dekninger av det russiske presidentvalget. Clinton er avhengig av Jeltsins politiske suksess for å kunne skryte av en vellykket amerikansk politikk overfor Russland. Det er igjen forbundet med Clintons utsikter til en ny periode som amerikansk president. I USA unnlater man nemlig ikke å understreke at Bill Clinton er en forhenværende Vietnam-protestant som nærer utilbørlig naive og romantiske forestillinger om internasjonal politikk. På republikansk og annet kritisk hold er man på ingen måte fornøyd. Den gamle ringrev Henry Kissinger er av dem som mener Clintons utenrikspolitikk mangler fokus og realpolitisk gangsyn. Den romantiske idealismen som angivelig besjeler Clintons utenrikspolitikk skal være særlig merkbar i USAs gjøren og laden overfor Russland. Knoll&Tott.

Det er Nelson Strowbridge Talbott III som er arkitekten bak Clintons Russlandspolitikk. Talbott er en klassisk WASP som delte rom og politisk anti-Vietnam-krig-engasjement med Clinton under studieoppholdet ved Oxford. For alt vi vet inhalerte heller ikke Talbott fra jointene som sirkulerte blant kvasi-radikale WASP-studenter. Allerede fra 16-årsalderen av hadde han imidlertid hengitt seg til russisk språk og kultur, og ble uteksaminert fra Yale på en avhandling om 1800-tallspoeten Fjodor Tjutsjov. Man skal altså drive amerikansk utenrikspolitikk med faglig ballast i russisk poesi! Men Strobe Talbott var stjernekommentator for Times Magazine og endog anerkjent sovjetolog med kombinasjoner i russisk kulturhistorie, stormaktsdiplomati og rakettelling, da Clinton i mars 1993 hentet ham inn som Amabssador-at-Large for det tidligere Sovjetunionen. Dermed fikk Talbott plass ved tegnebordet for Clintons Russlandspolitikk. Som Clinton, så er Talbott beheftet med idealistisk naivitet og utilbørlig romantisering i politikkens ‘nitty-gritty’, mener kritikerne.

Talbott&Co har satset på Clintons utadvendte omgjengelighet på tomannshånd og lagt vekt på et godt personlig forhold mellom Clinton og Jeltsin. De to presidentene har møtt hverandre ti ganger og er kommet til enighet under fire øyne om en rekke spørsmål, ifølge Talbott. Eksempelvis nevnes tilbaketrekningen fra Baltikum, den kjernefysiske nedrustningen av Ukraina og russisk deltagelse i IFOR-styrken i Bosnia. Det er ikke lenger som i gamle dager da sovjetiske ledere måtte ha Politbyråets enighet bak sine beslutninger. Jeltsin er bortimot eneveldig og står ikke ansvarlig overfor andre enn seg selv, med mulig unntak for russiske velgere. Talbotts strategi har vært å kjøpe amerikanerne tid inntil Russland er normalisert – det vil si om en generasjons tid. Det gjelder derfor å trå varsomt og alltid sikre det minste av alle mulige onder. Det har i praksis vist seg å være Jeltsin. Målet har vært å sørge for å trekke Russland med som vennligsinnet og likeverdig aktør i internasjonal politikk. For all del har det vært om å gjøre å unngå en tilbakevending til ny stormaktskonfrontasjon. Derfor er det viktig at reformene i Russland løper som de skal.Jeltsin eller kaos.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Jeg mener at Eggen tar feil når han mer enn antyder at man ikke skal skrive om kannibalisme. Hvis man ikke gjør det, lar man den koloniale historien om «de ville» bli siste ord.»