04:00 - 19. juli 1996

Landet med tusen festivaler, og mer til

Helsingfors 8.7.96

Moi!

Det er alltid hyggelig når man i norske media forsøker å informere en smule om Finland, som ellers lett blir det landet Gud og media glemte i Norden. Derfor er det positivt av Morgenbladet å omtale mitt nye hjemland og dets mange festivaler i Nr. 25, den 5. juli. Men tillat meg å komme med litt kritikk. Signaturen «-min» hevder at rocken ligger etter i Finland. I forhold til hva, spør man seg. Norge? Det tror jeg neppe. Den informasjonen skribenten har hatt tilgang til, er nok ytterst mangelfull. På strak arm kan jeg nevne åtte større festivaler med et internasjonalt program, og en «pålitelig» kilde nevner minst ti større og like mange mindre.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»