Annonse

Annonse

04:00 - 09. februar 1996

Hillary: Lønn som fortjent?

Hillary Clinton blir angrepet som ingen annen tidligere amerikansk førstedame. Hun har utfordret det amerikanske demokratiske system gjennom sin aktive politiske medvirkning. Derfor blir også angrepene så harde. Hillary Clinton har de siste to årene blitt utsatt for hardere angrep enn noen annen amerikansk førstedame. Selv ikke høyresidens hat mot Eleanor Roosevelt på 30- og 40-tallet fikk slike utslag. For første gang er en presidentfrue satt under gransking av kongressen. Både hennes befatning med et eiendomsprosjekt i hjemstaten Arkansas, og hennes inngripen i det hvite hus’ reisebyrå er i søkelyset. Enda mer en sin mann polariserer hun det amerikanske samfunnet; hun er hatet av høyresiden samtidig som hun står frem som et forbilde for mange unge amerikanske karrierekvinner.

Anklagene mot henne kan ved første øyekast virke ubetydelige. Hennes befatning med reisebyrået i det hvite hus skiller seg ikke ut fra andre presidentfruers virksomhet. Nancy Reagan holdt seg for eksempel aldri for god til å blande seg inn i måten det hvite hus ble styrt på. Gjennom Reagans åtte år som president var hun innblandet i forskjellige økonomiske småskandaler som lett kunne ha blitt blåst opp til samme størrelse som Hillarys problemer av idag.

Egen politikk Det som beskyttet Nancy Reagan var at hun ikke hadde noen egen politisk agenda. Hennes eneste mål var å hjelpe sin mann. Det er en den aksepterte rolle for førstedamen. Hillary har derimot helt klart sine egne politiske mål. Hennes engasjement i Clintons kamp for helsereform vistet dette med all mulig tydelighet. Et av problemene for mange amerikanere er at det synes klart at hennes politiske mål atskiller seg fra presidentens. Bill Clinton er klart en sentrumspolitiker, uten for sterke politiske overbevisninger, først og fremst er han en kompromissmaker. Det var nettopp disse egenskapene som gjorde at han ble valgt for snart fire år siden. Han var ansett for å representere andre verdier enn de tradisjonnelle demokratiske som for en stor del hadde mistet troverdighet.

Hillary har derimot fremstått som mer av en tradisjonell demokratisk aktivist. I sak etter sak har hun offentlig posisjonert seg lenger til venstre enn sin ektemann. At en amerikansk presidentfrue har andre meninger enn sin ektemann har hendt før. Eleanor Roosevelt lå langt til venstre for sin Franklin. Barbara Bush var i motsetning til sin mann tilhenger av fri abort. Ingen av disse var imidlertid offentlig innblandet i utformingen av politikken.

Lese mer?

UKE
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse