Annonse
04:00 - 05. januar 1996

Slett ikke av veien

Annonse

Jahn Tohn høster storm for si bok om Profilhistoria. Her i bladet 1.12. 95 sender Eivind Tjønneland ham i skammekroken for slums med kildene, og Helge Rønning tar ham i Klassekampen 9.12. ved vingebeinet for å overdrive Profils betydning for syttitallet og studentbevegelsen, samt for å underestimere «konteksten», overdrive det rabulistiske Profils overhaling av sine samtidige forgreininger. Utvilsomt er det noe om snakken, men det kan heller ikke ha vært så liketil det hele, når vi veit at Thon har måttet forlene seg på ei åsgårdsrei av intellektuelle fusentaster. (De færreste av dem troverdigheten sjøl, for uten sekterismens forløyenhet er det ingen ære å begå for sånne – for Thon premissen for det unglitterære tidsskriftet som fantomredning inn på Parnasset.)

Et rapp med linjalen er ikke av veien, for så vidt som Thon er for unnvikende om prosjektets utsatthet; dels aksentuerer han ikke godt nok den egne rolla i Profil mens han sjøl var redaktør, dels er han for travel med å dølje seg som forskersubjektet som har alle til faget stående midler for å få kabalen til å gå opp. (Og den nytter ikke, verken påkallinga av metodisk nybrott eller bruken av folk som Linneberg, Bürger og Bourdieu – det som er av grunnlagsrefleksjon blir for postulerende, ofte reint ut absurdistisk. Eks.: «De mentale og sosiologiske strukturene er samsvarende, fordi de genetisk er knyttet sammen.»)

Situasjonen er kompleks (og ikke så korrekt og heroisk lenger som KKP alltid ville ha det til): trådene er nødt til å bli mange og løse, veien vrang for det korthus det er å skjematisere og fortolke ei så myteomspunnen historie, resultatet måtte uansett problematiserende tilganger bli kritisabelt. Og det er gitt at det måtte bli kontroversielt – siden her anes en Fortolkingsnøkkel, den approberte versjonen. Den vil Tjønneland ha konfiskert, og det er naturligvis for drøyt. Prinsipielt, men òg fordi verket trass sine lyter er både oppslagsrikt og evner bringe sjølopplevd materiale og biter av «den større historia» sammen, ut fra en entusiasme ved å forstå si tid og dens mønstre. Dette skiller Thons stoffhåndtering og stilgrep fra såvel alminnelig sjølsmakende biografering som avhandlingsintellektualismen.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse