Annonse
04:00 - 05. januar 1996

Marsjen mot Fiume

Annonse

Italia har som kjent nedlagt midlertidig veto mot Slovenias inntreden i EU. Dette har blitt gjort på oppfordring fra de gamle nyfascistene, som inntil nylig var medlemmer av regjeringen. I de historiske kulissene finnes den eiendommelige poeten Gabriele D’Annunzio som i 1919 egenhendig okkuperte byen Fiume på Istria. Av Christian Norberg-Schulz.

Nyfascistenes ideolog Mirko Tremaglia ønsker landsdelen Istria tilbake, og begrunner dette med at Istria var under italiensk herredømme fra det østerrikske-ungarske keiserdømmets fall etter 1.verdenskrig til 1947. Som følge av grenseforskyvningen etter 2.verdenskrig, ble 350 000 innbyggere tvunget til utvandring.

Området rundt Istria ble satt under FN-administrasjon og delt i to soner. Den nordlige – som omfattet bl.a. havnebyen Trieste, tilfalt Italia i 1954. Den sørlige – området sør for Trieste og den vestlige delen av Istria – ble definitivt tilkjent Jugoslavia da den italienske regjeringen i 1974 tiltrådte Osimo-avtalen. Tremaglia ønsker å oppheve denne avtalen og spørsmålet kan nå bli et hett poltisk tema i Italia som de neste halve året svinger formannsklubben i EU.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse