Annonse
04:00 - 20. oktober 1995

Røykingens diskurs

Den tiltakende røykemotstanden her i vesten, formelt manifestert som «Røykeloven», er historisk betinget og således et høyst forbigående fenomen. Dette er en av Richard Kleins hovedteser i Cigarettes are sublime. Boken fra 1993 er nylig oversatt til dansk, og den blir stadig mer aktuell.

Annonse

AV LARS KLEMSDAL

I et klima preget av historieløse antirøykere som får lov til å synse fritt under overskrifter som «Røykernes tid er forbi» (Aftenposten 27/8-95), i en debattsituasjon hvor det i stadig større grad kun er den ‘tidsmessig korrekte’ siden som får offentlig talerett, blir Richard Kleins Cigarettes are sublime en viktig og opplysende påminnelse.

I Det sublime sug, som den danske tittelen lyder, åpner han med å vise oss hvordan folks holdninger til røyk har svingt fra den ene ytterlighet til den andre (og tilbake igjen) de siste århundrer. Ja faktisk århundrer, for at røyking er skadelig er ikke en ny innsikt som er blitt oss til del de siste 20-30 årene. Allerede på 1600-tallet ble det påvist at tobakk var skadelig for helsen, og fra da av har røykingen hatt en trofast skare av motstandere.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.