Annonse
04:00 - 20. oktober 1995

Røykingens diskurs

Den tiltakende røykemotstanden her i vesten, formelt manifestert som «Røykeloven», er historisk betinget og således et høyst forbigående fenomen. Dette er en av Richard Kleins hovedteser i Cigarettes are sublime. Boken fra 1993 er nylig oversatt til dansk, og den blir stadig mer aktuell.

Annonse

AV LARS KLEMSDAL

I et klima preget av historieløse antirøykere som får lov til å synse fritt under overskrifter som «Røykernes tid er forbi» (Aftenposten 27/8-95), i en debattsituasjon hvor det i stadig større grad kun er den ‘tidsmessig korrekte’ siden som får offentlig talerett, blir Richard Kleins Cigarettes are sublime en viktig og opplysende påminnelse.

I Det sublime sug, som den danske tittelen lyder, åpner han med å vise oss hvordan folks holdninger til røyk har svingt fra den ene ytterlighet til den andre (og tilbake igjen) de siste århundrer. Ja faktisk århundrer, for at røyking er skadelig er ikke en ny innsikt som er blitt oss til del de siste 20-30 årene. Allerede på 1600-tallet ble det påvist at tobakk var skadelig for helsen, og fra da av har røykingen hatt en trofast skare av motstandere.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».