Annonse
04:00 - 13. oktober 1995

Profilerte generasjoner

Annonse

Cappelen Akademisk Forlag har avholdt seminar om Jahn Thons bok om tidsskriftet Profil, Tidsskriftets forståelsesformer. Profil og profilister 1959-1989. Panelet besto foruten Thon selv av Thorvald Steen, Tron Øgrim og Espen Haavardsholm. To unge kvinnelige studenter lente seg over bordet mot en eldre kvinne og spør hviskende hvem som er hvem. Slik er tidens lov.

På tross av dette er ikke Profils vei gjennom den norske offentligheten uten allmenn interesse, langt ifra. Ikke minst på grunn av det Profil ikke ble rundt 1970, da «panelets Profil» så dagens lys.

Ved lanseringen ble det blant annet uttalt at vi på langt nær er ferdige med 1970-tallet. Og det er sant nok, det henger igjen løse tråder nok til et helt nøste. For mens enkelte kaller det norske syttitallet for en slags «polarmaoisme», mener andre at det norske 70-tallet selvsagt var del av en større, internasjonal bevegelse til venstre, en radikalisering i forhold til Vietnamkrigen, til kolonialismen, til studentopprøret. Mot dette igjen anfører en Tron Øgrim at den litteraturen som ble oppfattet som synonym med både Profil og med AKP (m-l), sosialrealismen, var og fortsatt er Norges dominerende litteraturform og vil være det til langt ut på 2050-tallet. Dessuten kan Haavardsholm hjelpsomt opplyse at man rett og slett syntes det litterære liv i Norge var så anemisk på sent 50-tall og tidlig 60-tall.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære
Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.