Annonse
04:00 - 13. oktober 1995

Profilerte generasjoner

Annonse

Cappelen Akademisk Forlag har avholdt seminar om Jahn Thons bok om tidsskriftet Profil, Tidsskriftets forståelsesformer. Profil og profilister 1959-1989. Panelet besto foruten Thon selv av Thorvald Steen, Tron Øgrim og Espen Haavardsholm. To unge kvinnelige studenter lente seg over bordet mot en eldre kvinne og spør hviskende hvem som er hvem. Slik er tidens lov.

På tross av dette er ikke Profils vei gjennom den norske offentligheten uten allmenn interesse, langt ifra. Ikke minst på grunn av det Profil ikke ble rundt 1970, da «panelets Profil» så dagens lys.

Ved lanseringen ble det blant annet uttalt at vi på langt nær er ferdige med 1970-tallet. Og det er sant nok, det henger igjen løse tråder nok til et helt nøste. For mens enkelte kaller det norske syttitallet for en slags «polarmaoisme», mener andre at det norske 70-tallet selvsagt var del av en større, internasjonal bevegelse til venstre, en radikalisering i forhold til Vietnamkrigen, til kolonialismen, til studentopprøret. Mot dette igjen anfører en Tron Øgrim at den litteraturen som ble oppfattet som synonym med både Profil og med AKP (m-l), sosialrealismen, var og fortsatt er Norges dominerende litteraturform og vil være det til langt ut på 2050-tallet. Dessuten kan Haavardsholm hjelpsomt opplyse at man rett og slett syntes det litterære liv i Norge var så anemisk på sent 50-tall og tidlig 60-tall.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.