Annonse
04:00 - 02. juni 1995

Den kalde krigens tapere

Annonse

Kommunistenes comeback i Øst-Europa har ikke stanset det markedsliberalistiske regnet i regionen. Tvert i mot er reformtiltakene intensivert, med tiltagende fattigdom som resultat.

Til skjensel for de som utstedte politiske nekrologer etter Berlinmurens fall i 1989, befinner Øst Europas tidligere kommunister seg i kjente omgivelser – ved makten.

Trenden startet i Litauen da det fornyede kommunistpartiet, Litauens Demokratiske Arbeiderparti (LDAP), ble bragt tilbake i posisjon høsten 1992. Polske velgere fulgte opp i september 1993 og valgte et parlament dominert av tidligere kommunister og deres sedvanlig allierte i Bondepartiet. Ungarns ledere fra Sovjet epoken kaller seg nå sosialister og ble valgt inn i regjeringskontorene for ett år siden. Også i land som Hviterussland, Ukraina og Bulgaria – har gamle kommunister vendt tilbake, og overalt ellers i Øst Europa utgjør reformerte kommunistpartier en sterk opposisjon. Selv i Estland – det markedsliberale glansbildet i post-sovjetisk Europa – stemte folket nå nylig mot forserte reformer, og sendte en broget sentru,-bonde-koalisjon seirende ut av parlamentsvalget – med forhenværende kommunist Arnold Ruutel i spissen.

Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.