Annonse
04:00 - 02. juni 1995

Automatisk overvåking

Annonse

Vi har i media nylig sett til dels grelle eksempler på avlytting og videofilming av privatpersoner i fritiden såvel som på arbeidsplassen. Manuell videoovervåking begrenses av personell-kostnader, men hva skjer når overvåkingen blir automatisk ? Automatiske overvåkings-systemer har p.g.a. høy feilrate og pris hatt begrenset spredning, men ny teknologi gjør det mulig å minske feilkildene og kutte prisene dramatisk. Til høsten lanseres et slikt produkt med sentrale norske bedrifter som initiativtakere.

Tidkrevende videogjennomgang passé

Manuell videoovervåking krever våkent personell til å observere hva som til enhver tid fanges inn av videokameraet eller til eventuelt å gå igjennom videofilmen i etterkant. Ved automatisk overvåking frigjøres ressurser, vaktmannskaper tilkalles først når alarmen går. Videobildet fra selve alarmsituasjonen kan fryses, samtidig med at etterfølgende hendelser kan observeres direkte. Enkeltbilder fra før, under og etter en alarmsituasjon digitaliseres automatisk og lagres for dokumentasjonsformål. Disse kan avspilles i ettertid for å studere hendelsesforløpet nærmere og brukes i en eventuell politietterforskning.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»