04:00 - 07. april 1995

Kimen til et fremtidig requiem

Krzysztof Penderecki (62) planter trær for å la dem vokse seg inn i fremtiden. Hans velutviklede sans for botanikk byr også på en nær forbindelse med musikken han skriver. Nå er det Et polsk requiem som fremføres i Oslo som er påskens mest interessante tilbud innen den religiøse musikkens verden.

– Jeg bruker den klassiske requiem-teksten med noen små endringer, slik Mozart, Verdi, og Dvorak gjorde det. Jeg bruker den latinske teksten. De to årsakene til at jeg kaller verket et polsk requiem er at jeg begynte arbeidet med den lille delen av verket som heter «Lacrymosa» etter en bestilling fra Lech Walesa i 1980. Da en svært god venn av meg døde, skrev jeg «Agnus Dei». Det var da jeg bestemte meg for å skrive et helt requiem. Situasjonen i Polen var både farlig og vanskelig fordi den russiske hæren sto klar ved den polske grensen i et helt år. Den andre årsaken er at jeg har brukt fragmenter av polske salmer, ikke så mye å snakke om, for fragmentet er ikke mer enn fem-seks takter langt.

– Går vi tilbake til Lukaspasjonen din fra 1966 er det klart at du musikalsk sett refererer både til Bachs Mattheuspasjon og til gregoriansk sang. Det nye er altså at de polske salme-fragmentene har tatt en tilsvarende plass?

Annonse