Annonse
04:00 - 31. mars 1995

En sort galskap

Smerten gjør større inntrykk på mennesket enn lykken, i følge Stendhal.

Annonse

Stendhal (psevdonym for Henri Beyle) skrev Rødt og sort og Kartusianerklosteret i Parma. Han ser likevel De l’Amour som sitt hovedverk. Boken er skrevet i essayform og på hele 370 sider tar Stendhal for seg å beskrive alt fra hvordan kjærligheten oppstår, sjalusi, takt og tone i finere selskapsliv, kjærlighet i forskjellige land, kvinners utdannelse, ekteskapet, kjærlighetsdomstoler, kranglevoren kjærlighet og fiasko. Med Stendahls egne ord: «Det dreier seg simpelthen om en eksakt og vitenskapelig beskrivelse av en sort galskap som er meget sjelden i Frankrike.»

Den norske utgaven Om kjærlighet gjenspeiler den vanskelige utgivelsesprosessen: Bakerst i boken kan man finne hele tre utkast til forord. I første utkast skriver Stendhal: «Dette forordet er laget ene og alene for å rope ut at foreliggende bok dessverre bare kan forstås av mennesker som har hatt tid til å gjøre gale ting.»Videre sier han i annet utkast til forord: «Har De noensinne vært ulykkelig i seks måneder på grunn av kjærlighet? skulle jeg si til den som ville lese denne boken».

Boken er både kulturhistorisk og tidløs. Som Sigrid Undset har sagt det: «Ti sed og skikk forandres meget, alt som tiderne lider og menneskenes tro forandres og de tenker anderledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet alle dager.»

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse