Annonse
04:00 - 31. mars 1995

En sort galskap

Smerten gjør større inntrykk på mennesket enn lykken, i følge Stendhal.

Annonse

Stendhal (psevdonym for Henri Beyle) skrev Rødt og sort og Kartusianerklosteret i Parma. Han ser likevel De l’Amour som sitt hovedverk. Boken er skrevet i essayform og på hele 370 sider tar Stendhal for seg å beskrive alt fra hvordan kjærligheten oppstår, sjalusi, takt og tone i finere selskapsliv, kjærlighet i forskjellige land, kvinners utdannelse, ekteskapet, kjærlighetsdomstoler, kranglevoren kjærlighet og fiasko. Med Stendahls egne ord: «Det dreier seg simpelthen om en eksakt og vitenskapelig beskrivelse av en sort galskap som er meget sjelden i Frankrike.»

Den norske utgaven Om kjærlighet gjenspeiler den vanskelige utgivelsesprosessen: Bakerst i boken kan man finne hele tre utkast til forord. I første utkast skriver Stendhal: «Dette forordet er laget ene og alene for å rope ut at foreliggende bok dessverre bare kan forstås av mennesker som har hatt tid til å gjøre gale ting.»Videre sier han i annet utkast til forord: «Har De noensinne vært ulykkelig i seks måneder på grunn av kjærlighet? skulle jeg si til den som ville lese denne boken».

Boken er både kulturhistorisk og tidløs. Som Sigrid Undset har sagt det: «Ti sed og skikk forandres meget, alt som tiderne lider og menneskenes tro forandres og de tenker anderledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet alle dager.»

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.