Annonse
04:00 - 01. januar 1995

Ulrich Lölke:

Hva er afrikansk filosofi? Spørsmålet er utgangspunkt for en studie skrevet av tyskeren Ulrich Lölke.

Annonse

Finnes afrikansk filosofi? Så sent som i 1994 svarte publisisten og filosofen Willy Hochkeppel negativt på dette spørsmålet i Merkur (tysk tidsskrift for europeisk tenkning): «Innholdsmessig, substansielt, finnes det ingen afrikansk filosofi, uansett i hvilken retning man måtte utvide filosofibegrepet.»

Hochkeppels dom blir presentert i begynnelsen av filosofen Ulrich Lölkes bok. Også han skriver mot en holdning som gjør Afrika til «representant for en radikal differens, for det helt andre». Satt på spissen karakteriserer han denne holdningen som «en provinsialisering fra den europeiske tenkningens side i sin ustanselige insistering på selvreferensialitet», på navlebeskuing. For Lölke dreier det seg om å fange inn noen av de perspektiver den afrikanske filosofien har utviklet i holmgang med den europeiske åndshistorien. Han har skrevet en original bok, som imidlertid er vanskelig tilgjengelig for uinnvidde.

Etter hvilke kriterier kan en filosofisk tekst sies å være «afrikansk»? Lölke siterer den beninske filosofen Paulin Hountondjis’ pragmatiske definisjon: «Afrikansk filosofi er for meg en helhet av tekster, eller bedre den totalitet av tekster som er skrevet av afrikanere og som av dem selv kvalifiseres som filosofiske.» Som Lölke helt riktig viser, unnviker imidlertid Hountondjis sentrale spørsmål med denne avgrensningen, for eksempel: «Hva er en tekst?» eller «hva kan legitimt betegnes som filosofisk?». Men når Lölke skriver at det er umulig eller til og med unødvendig å komme til enighet om disse problemene, gjør han det samtidig litt for lett for seg selv.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse