Annonse
04:00 - 06. januar 1995

Nye Televerket og Internet

Annonse

“Kolossen Televerket forsvant 1. januar, men gjenoppsto som byggeklosser med fornavnet Telenor. Telenor AS har lagt 50 millioner kroner i en profileringskampanje. Målet er at 70% av befolkningen bør gjenkjenne deres nye navn og logo første kvartal. Telenors første pressekonferanse var velregissert, benyttet multimedia og ble satelittoverført til ansatte og flere regionskontorer. Kampanjen viser at Telenor har tatt sikre steg fra forvaltningsbedrift til statsaksjeselskap. Telenors logo er blå – inspirert av Vigelands skulpturer – med gamle Televerkets «lyn» i rødt. Den grønne nedre buen preger også den grafiske profilen. Om logoen ikke er lett gjenkjennelig, vil i det minste reklameplakater og annonsekampanjer sørge for sitt de neste månedene. Telenor profilerer navnet ved å samle alle de små bedriftene som sorterte under Televerket til bedrifter med «Telenor» som fornavn. TBK heter nå Telenor Bedrift. Katalogen kommer iår fra Telenor Media. TeleTorg og DataTorg leveres av Telenor Link. Når Telenor dukker opp overalt vil flere oppdage hva Televerket i det stille har arbeidet med. Noen av navnene er derimot ikke opplagte; TBK Kabel-TV blir eksempelvis Telenor Avidi. Andre er gamle kjenninger før man har møtt dem; som Telenor Privat og Telenor Mobil. Størrelse forplikter

Med sine 18 milliarder i omsetning og 18.000 ansatte er Telenor Norges femte største bedrift, med et 1994-resultat på over en milliard. Størrelsen forplikter overfor både kunder og ansatte, og Telenor forbereder tap av markedsandeler med økt internasjonalisering og bedre samarbeide med store telekommunikasjonspartnere. Målet er å holde posisjonen i det europeiske tele- og IT-markedet, ifølge Telenor. Hittil har konkurransen ligget i bedrifts- og mobilmarkedet, men i henhold til EU-vedtak vil Telenor også måtte konkurrere på alminnelige telefontjenester og på telenettets infrastruktur fra 1998. Telenor ønsker således likeverdige konkurransevilkår slik at selskapet ikke hemmes i forhold til utenlandske konkurrenter og markeder eller selv hemmer konkurransen på det hjemlige markedet. Televerket kjempet for mer liberalisering enn Stortinget har vært villige til å innvilge, blant annet for lavere priser på sine grunntjenester. Overgangen til statlig aksjelskap vil redusere politiske hindre, og selskapet vil få «et alminnelig spilleregelsett i forhold til eieren», ifølge visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen. Den norske stat er ene-aksjonær, og statlig regulering forblir en viktig del av Telenors hverdag. Den regulerte delen av virksomheten, som gradvis vil minke frem mot 1998, ligger under Telenor RNT (regulerte nett-tjenester). Ved å skille ut denne aktiviteten forvisser Telenor konkurrentene om likeverdige vilkår i de områder der andre Telenor-divisjoner vil operere. Denne adskillelsen er ikke minst viktig for å forsikre markedet om Telenors seriøsitet etter murring om kryss-subsidiering og favorisering av egne avdelinger innen Televerket ifjor. Toveis kabel-TV?

På spørsmål fra Morgenbladet om Telenor har vurdert problemer i krysningen mellom datakommunikasjon og toveis kabel-TV (se Morgenbladet 23.12.94), svarte Håkonsen at Telenor er «forberedt» på utviklingen. For en rekke brukere av Internet og den nye «Infobahn» er dette muligens ikke så oppmuntrende, da man sannsynligvis må vente til alle kan få de samme tjenestene. Det virker som om Telenor har beholdt Televerkets motvilje til å tilby tjenester til utvalgte grupper i privatmarkedet, trolig fordi det har vært såvidt stort press på Televerket for å holde på distriktsprofilen, og dermed levere enveis massekommunikasjon. Dette reguleringsaspektet bør fjernes før Telenor kan konkurrere i den teknologidrevne delen av markedet. Internet rimeligere?

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse