Annonse
04:00 - 06. januar 1995

Hva er et nasjonalteater?

Annonse

Fra 1/1-95 fikk Den Nationale Scene i Bergen status som «nasjonal institusjon», populært kalt nasjonalteater, sammen med Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Den Norske Opera (alle i Oslo) og Beaivvas Sami Teahter.Disse institusjonene får nå sine tilskudd (som dekker omkring 80% av driftsutgiftene) direkte fra staten, uten medvirkning fra fylke og kommune. Forslaget om denne nyordningen ble fremsatt i Arbeiderpartiets kulturmelding (1991-92), opprinnelig uten at Bergens og Ole Bulls teater, den eldste av de norske scenene var med, men Stortinget vedtok å også innlemme DNS i det som vanligvis oppfattes som «1. divisjon» i norsk teaterverden. Denne forestillingen om hermed å stå i første linje viste seg også hos teaterledelsen som argument for å kreve en kraftig økning av budsjettet. Dette har imidlertid blitt kontant avslått. Inkonsekvent fra statens side?

Det kan være nyttig å undersøke begrepet «nasjonalteater» i forbindelse med dette. Hva er begrepets historie, hvilke tankeganger har det rommet?

Norske teatre fra 1800 til idag

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse