Annonse
04:00 - 06. januar 1995

Hva er et nasjonalteater?

Annonse

Fra 1/1-95 fikk Den Nationale Scene i Bergen status som «nasjonal institusjon», populært kalt nasjonalteater, sammen med Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Den Norske Opera (alle i Oslo) og Beaivvas Sami Teahter.Disse institusjonene får nå sine tilskudd (som dekker omkring 80% av driftsutgiftene) direkte fra staten, uten medvirkning fra fylke og kommune. Forslaget om denne nyordningen ble fremsatt i Arbeiderpartiets kulturmelding (1991-92), opprinnelig uten at Bergens og Ole Bulls teater, den eldste av de norske scenene var med, men Stortinget vedtok å også innlemme DNS i det som vanligvis oppfattes som «1. divisjon» i norsk teaterverden. Denne forestillingen om hermed å stå i første linje viste seg også hos teaterledelsen som argument for å kreve en kraftig økning av budsjettet. Dette har imidlertid blitt kontant avslått. Inkonsekvent fra statens side?

Det kan være nyttig å undersøke begrepet «nasjonalteater» i forbindelse med dette. Hva er begrepets historie, hvilke tankeganger har det rommet?

Norske teatre fra 1800 til idag

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
ved kjøp av abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Er kjæresten min sitt etiske standpunkt så langt fra mitt eget at vi vil bruke tiden vår på å endre hverandre, eller bør vi slå opp?»
«Dette handler i stor grad om det kulturelle og historiske grunnfjellet, med bygdedyr og jantelov.»
«Vi gjør klokt i å omfavne Plan S som et middel på vei mot kvalitetsmessig bedre forskning.»