Annonse
04:00 - 06. januar 1995

FAFO i søkelyset

Annonse

Temaet for Kan vi stole på forskerne er om man kan stole på forskerne når forskning blir en vare i et marked?

Vi har nettopp vært gjennom en EU-avstemning hvor en forskningsrapport utført av Norsk Institutt for By- og Regionsforskning (NIBR), kom i et spesielt søkelys: En rapport som NIBR påsto ikke hadde gått igjennom kvalitetssikringsrutinene ble delvis offentliggjort av Nei til EU, før den ble trukket tilbake. Det ble antydet i media at NIBR hadde «solgt» seg til en oppdragsgiver, at rapporterns konklusjoner var tvilsomme, og at dette var mer politikk enn forskning. Denne enkeltepisoden kan stå som en illustrasjon på at forskere og forskningsinstitusjoner i dag har kommet i et mer kritisk søkelys der selve forskerlegitimiteten synes å være under angrep. Arne Nilsen er en journalist som også er opptatt av forskerlegitimiteten, men på en noe annen måte.

Boken Kan vi stole på forskerne er nemlig spesielt opptatt av Forskningsstiftelsen FAFO, et valg som synes å være begrunnet i at «ingen andre samfunnsvitenskaplige institutter har gitt seg markedet i vold i samme grad som FAFO», samt at forfatteren anser at forholdet mellom FAFO, LO og Arbeiderpartiet (og Regjeringen) har uheldige konsekvenser for FAFOs habilitet og troverdighet. Det er spesielt dilemmaer som oppstår når forskning, politikk og marked møtes som er temaet for boken. Kan man stole på forskerene når forskning blir en vare i et marked? Er oppdragsforskning bare en «finere» form for betalt konsulentvirksomhet? Er forskning i instituttsektoren bare et jag etter oppdrag, hvor forskerene passer seg vel for å legge seg ut med oppdragsgiverene? Disse og andre spørsmål søkes besvart ved å ta utgangspunkt i FAFOs tilblivelse og utvikling.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse