Annonse
04:00 - 23. desember 1994

Forfeilede fiender og martyrer

Det er av største betydning å skille mellom årsak og virkning i Frankrikes behandling av muslimske kvinner som bærer hode-tørkle. Dette kan stå som et skrekkens eksempel på feilberegnet politikk for andre stater.

Annonse

AV SILLE ASPHOLM HOLE

Frankrike satte sist sommer og i høst inn en «offensiv» mot islamistene, direkte knyttet til urolighetene i Algerie. Etter flere drap på franskmenn i Algerie, uroligheter mellom franskmenn og algierere i Frankrike, samt økende bruk av hodetørkle blant unge algirske kvinner, strammet undervisningsminister Francois Bayrou og innenriksminister Charles Pasqua grepet. Først ble det iverksatt nærmest en heksejakt på «utenlandske» menn (det vil i praksis si algirere) og endel algirere ble internert på vaklende grunnlag. 20. september kom den borgerlige regjeringen til Edouard Balladur med et meget stridbart sirkulære, der skolesjefene ble oppfordret/fikk tillatelse til å forby elevene å bære «demonstrative tegn» på skolens området. Formuleringen «demonstrative tegn» rekker vidt, men ble umiddelbart myntet på de stadig flere unge algirske kvinner som har begynt å bære hode-tørkle.

Årsaken

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse