Annonse
04:00 - 18. mars 1994

Christiania 1819 - del 2

Annonse

For fremme av _videnskap og _kunst var vilkaarene i 1819 ikke gode. Byen hadde vistnok fra 1811 et universitet, en gammel katedralskole og fra 1817 en toaarig militær høiskole, her var riksarkiv og rudimenterne til en geografisk opmaaling. Men universitetet bodde tilleie i Maribogaarden, dets bibliotek var anbragt i den gaard, som senere bærer navn av Garnisonssykehus, dets anatomi-kammer var i gaarden ved siden av.

Av Nils Vogt Riksarkivet laa bortgjemt paa Akershus, slet ordnet og næsten utilgjængelig. Og først om høsten 1819 kunde universitetets læsesal aapnes for besøkende. Alene den botaniske have paa Tøien holdt beskedent maal med datidens krav.

Om _studenterlivet vet vi jo et og andet fra studentersamfundets historie. Ogsaa studentersamfundet holdt til i den gamle bykvadrats søndre del, hvor baade offentlig og privat virksomhet hadde sit centrum. Alene de fattigste studenter bodde i universitetets eiendom «Regenten», paa hjørnet av Grønland og Lakkegaten.«Studenternes ydre Kaar var meget knappe – fortæller professor L. _Daae – og det skal stundom have hændt, at 2 Kontubernaler tilsammen kun besad en anstændig Klædning. Lys, Tobak, Sildedunker og Viktualier laa om hinanden mellem Baders Leksikon og forrevne Klædningsstykker. Konflikter mellem Studenterne og den allerede da sterkt grasserende Pøbel i vor Hovedstads Suburba var nok heller ikke ganske sjelden.» Det samlede antal studerende opgives i 1817 til 150, universitetslærernes var omkring et snes ialt. Av de fire fakulteter hadde det juridiske saaledes i ti aar kun to professorer.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse