Annonse
04:00 - 15. april 1993

Kroppens fenomenologi

Annonse

Det lille forlag, som har spesialisert seg på på filosofiske utgivelser, utgir Merleau- Pontys «Kroppens fenomenologi» i august. I dette verket skriver han at sansningen er vår grunnleggende tilgang til den verden vi allerede er i, gjennom vår kroppslighet. Merleau- Pontys fenomenologi gjennomsyres av spenningen mellom betoningen av umiddelbarheten (persepsjonen, kroppsligheten), på den ene siden og på den annen side betoningen av formidlingssammenhengen (språket, historien) på den andre siden. I begge tilfelle er det snakk om et svar på spørsmålet om hva det er som er det konkrete eller virkelige.

Ikke minst ble Merleau- Ponty bestemmende for den franske filosofien på førti og femtitallet. Og da studentene gjorde opprør på seksti og syttitallet var han en av filosofene de gjorde opprør mot. Nå ser man imidlertid en fornyet interesse for Merleau- Pontys tanker.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse