Annonse

Annonse

04:00 - 27. mars 1993

Hvilken virkelighet?

va ser vi rundt oss i 1993? - Nei, heller hvordan ser vi rundt oss i dette moderne år! Der tidligere tider fant sannheten i naturen, så i Gud og sist vitenskapen, har vel nytte idag overtatt som alle tings mål.

Hvor farlig er det ikke å være arvtager! Således har vi i vår tid vokst opp eller blitt sosialisert i et språk og en

tenkemåte som gjør at vi vanskelig finner noe annet som meningsfullt. Omveiene, den uproduktive leken, det

HER !

Annonse