Annonse

Annonse

04:00 - 04. januar 1993

Johann G. Herder og språkets opprinnelse

Så er endelig den tyske historiefilosof, teolog, folkelivsgransker m.m. Johann Gottfried Herder

(1744-1813) kommet ordentlig til Norge, tilgjengelig for interesserte også utenfor fagfolks egne

rekker. For første gang foreligger nemlig på norsk en oversettelse av hans prisbelønte skrift fra

HER !

Annonse