http://morgenbladet.no/taxonomy/term/424/rss/articles/all nb Midlertidig liv http://morgenbladet.no/leder/2015/midlertidig_liv <p>1,5 millioner streiket denne uken og arbeidsminister Robert Eriksson ble buet ut foran Stortinget. LO, Unio og YS truet med &aring; bryte trepartssamarbeidet, noe som &laquo;sjokkerte&raquo; NHOs Kristin Skogen Lund. Hvis LO er villig til &aring; bruke et s&aring; kraftig virkemiddel som storstreik, sa hun, hva skal de gj&oslash;re hvis det virkelig gjelder? Aftenposten er enig; LO driver &laquo;overspill&raquo;. Og hva skyldes den kraftige reaksjonen egentlig. Er ikke dette, for &aring; bruke Erikssons egne ord, &laquo;moderate oppgraderinger&raquo; av arbeidsmilj&oslash;loven?</p> <p>Bare hvis man befinner seg utenfor tid og sted. Regjeringen vil liberalisere arbeidsmilj&oslash;loven &ndash; likhetsnorges mest potente verkt&oslash;y &ndash; i et kriserammet Europa. Erikssons viktigste forslag vil gj&oslash;re det mulig for arbeidsgiver &aring; ha 15 prosent av arbeidsstokken sin p&aring; midlertidig basis. Det regjeringen sannsynligvis ikke har skj&oslash;nt, er at bare ordet midlertidighet er nok til &aring; f&aring; alle varsellamper til &aring; blinke for vanlige norske arbeidstagere.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/midlertidig_liv" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 30 Jan 2015 04:57:32 +0000 PagePlanner 184927 at http://morgenbladet.no Veien til Kreksæterøra http://morgenbladet.no/leder/2015/veien_til_kreksaeterora <p>De fleste kan innimellom h&oslash;re den indre frp-eren i seg hviske: La ham lide. N&aring;r vi ikke kan sende ham ut, s&aring; send ham i det minste inn. Gj&oslash;r noe! Mullal&oslash;ft ham til han ikke orker mer og flytter til Kurdistan.</p> <p>Det den indre frp-eren b&oslash;r huske p&aring;, er at n&aring;r han f&aring;r en ministerpost, blir vedtakene han fatter til allmenn politikk. En generell instruks om meldeplikt og bestemt oppholdssted kan ikke utstedes for &eacute;n person p&aring; ett tidspunkt og ferdig med det. Eller skal alle hjemvendte IS-krigere n&aring; sendes til Kyrks&aelig;ter&oslash;ra?</p> <p>Frp-leder Siv Jensen er alts&aring; villig til &aring; sette menneskerettigheter og norske rettsprinsipper til side for &aring; sette Najumuddin Faraj Ahmad i forvaring. F&oslash;rste steg er &aring; tvangsflytte ham. Dette gj&oslash;res gjennom en s&aelig;rinstruks fra Justisdepartementet som jusprofessor Hans Petter Graver sier &laquo;ikke h&oslash;rer hjemme i en rettsstat&raquo;. Han er en blant mange jurister som tviler p&aring; at vedtaket vil st&aring; seg gjennom rettsapparatet. Mulla Krekar kan alts&aring; snart v&aelig;re tilbake i sitt hjem i Oslo. Det eneste regjeringen da oppn&aring;r, er &aring; gi den radikale islamisten en ny PR-seier til sin CV: Offer for selektive fors&oslash;k p&aring; &aring; t&oslash;ye menneskerettighetene og grunnleggende rettsprinsipper.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/veien_til_kreksaeterora" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 23 Jan 2015 04:57:38 +0000 PagePlanner 184890 at http://morgenbladet.no Støre-koden http://morgenbladet.no/leder/2015/storekoden <p>Jonas Gahr St&oslash;re har f&aring;tt refs fra alle kanter for sin <em>utydelighet </em>etter Charlie Hebdo-drapene. Arbeiderpartiets leder sa forrige uke at for ham var ytringsfrihet et m&aring;l, men blasfemi var det ikke. Ettersom St&oslash;re, som utenriksminister i 2006, beklaget &laquo;uroen karikaturene skapte&raquo; ovenfor den muslimske verden, ble bildet av en ryggl&oslash;s t&aring;kefyrste dermed komplett. Noen dager ventet alle p&aring; at St&oslash;re skulle utf&oslash;re det obligatoriske ritualet med &laquo;&aring; legge seg flat&raquo; og si han tok feil, b&aring;de den gang og n&aring;. Noe han ikke gjorde, interessant nok. Hva er det Jonas Gahr St&oslash;re mener?</p> <p>St&oslash;re, som mange p&aring;st&aring;r vil begrense ytringsfriheten, utvider i praksis ytringsrommet, gjennom en nesten irriterende hang til nyansering. St&oslash;re blir ofte kalt for &laquo;en tenker&raquo;, og det er ikke bare et kompliment i et landskap der den politiske h&aring;ndverkeren er et ideal. Politikertyper som ham blir ofte anklaget for svakhet og unnfallenhet. Da n&aring;v&aelig;rende utenriksminister i USA, John Kerry, problematiserte George Bush sitt raske og klare narrativ &laquo;krig mot terror&raquo; fremsto han som ullen og tapte oppslutning. Den gjennomg&aring;ende kritikken mot Barack Obama, som ogs&aring; ofte beskrives som en tenker, er at han er for abstrakt og ettergivende.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/storekoden" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 16 Jan 2015 04:45:44 +0000 PagePlanner 184802 at http://morgenbladet.no Vi er Charlie http://morgenbladet.no/leder/2015/vi_er_charlie <p><em>&laquo;Hos Charlie Hebdo kjemper vi for friheten til &aring; spotte gud. Men vi kjemper ogs&aring; mot rasisme, antisemittisme og hat mot v&aring;re medmennesker.&raquo;</em></p> <p>Charlie Hebdo-redakt&oslash;r&nbsp;G&eacute;rard Biard</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det burde v&aelig;re mulig &aring; tegne hva som helst, si hva som helst, skrive hva som helst uten &aring; frykte for livet. S&aring;nn er det ikke. Det er en tragedie.</p> <p>Redakt&oslash;r St&eacute;phane Charbonnier, tegnerne Jean Cabut, Georges Wolinski og Bernhard Velhac. Tolv personer ble drept og flere skadet da maskerte menn tok seg inn i redaksjonslokalene til det franske satirebladet Charlie Hebdo onsdag formiddag. Staben var samlet til sitt ukentlige fellesm&oslash;te og planla neste nummer, som hadde f&aring;tt arbeidstittelen &laquo;Sharia Hebdo&raquo;, da den ble angrepet. Ukemagasinet har flere ganger trykket karikaturer av profeten Muhammed.&nbsp;I&nbsp;2011 ble redaksjonslokalene skadet av&nbsp;brannbomber kort tid etter at bladet hadde en forside med Muhammed og presenterte profeten som gjesteredakt&oslash;r.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/vi_er_charlie" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 09 Jan 2015 04:13:25 +0000 PagePlanner 184705 at http://morgenbladet.no Svensk svung http://morgenbladet.no/leder/2015/svensk_svung <p>Desemberavtalen i Sverige er allerede skrevet inn i politisk historie som et stykke god forhandlingskunst. Regjeringspartiene og de borgerlige partiene hevet seg over blokkgrenser, viste ansvarsf&oslash;lelse og slik ble b&aring;de statsbudsjettet og statsminister Stefan L&ouml;fven reddet. Og en gunstig bieffekt (eller var det hele poenget?): Sverigedemokraterna (SD) mister langt p&aring; vei sin vippeposisjon i svensk politikk. Landets tredje st&oslash;rste parti er satt ut av det parlamentariske spillet.</p> <p>&Aring; skyve SDs 800 000 velgere ut i kulden er selvsagt en risikabel strategi. Desemberavtalen kan bli SDs vei til makt &ndash; p&aring; sikt. For eksempel vil partiet f&aring; en lett oppgave i &aring; fremstille seg som eneste reelle opposisjon. De borgerlige partiene insisterer p&aring; at de ogs&aring; vil utgj&oslash;re en opposisjon til L&ouml;fvens regjering, men budskapet blir ikke like effektivt n&aring;r man samtidig er regjeringens samarbeidspartner. SD spiller allerede dette kortet for hva det er verdt og tegner bildet av &laquo;et styrende sekskl&oslash;ver&raquo;, med seg selv som en ensom og forfulgt opposisjon. Partiet har ogs&aring;, under den sykmeldte og utbrente Jimmie &Aring;kesson, hatt krefter nok til &aring; stille mistillitsforslag mot L&ouml;fven.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/svensk_svung" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 02 Jan 2015 04:18:59 +0000 PagePlanner 184694 at http://morgenbladet.no Det går likar no http://morgenbladet.no/leder/2014/det_gar_likar_no <p>Det kalles det norske <em>likestillingsparadokset</em>: Menn jobber i privat sektor. Kvinner jobber i offentlig sektor, ikke minst i helse- og omsorgsyrker. Selv om norske kvinner er i verdenstoppen n&aring;r det gjelder yrkesdeltagelse, er f&aring; arbeidsmarkeder like kj&oslash;nnssegregert.</p> <p>&laquo;Likestillingsparadokset er et uttrykk for velferdsnaturalismen: at biologiske kj&oslash;nnsforskjeller f&aring;r st&oslash;rre betydning n&aring;r velferdsstaten bygger ned sosiale kj&oslash;nnsforskjeller&raquo;, sa sosiolog Gunnar Aakvaag p&aring; Morgenbladet og Samtidens arrangement om samtidsdiagnoser l&oslash;rdag 13. desember.</p> <p>Men stemmer n&aring; egentlig dette? En ny bokutgivelse, redigert av Liza Reisel og Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning, forteller en annen historie.</p> <p>Kj&oslash;nnsdelingen i arbeidsmarkedet m&aring;les p&aring; en s&aring;kalt segregeringsindeks. Dersom man kun m&aring;ler inntektsgivende arbeid, havner land som Norge og Sverige ganske midt p&aring; treet i Europa. Men n&aring;r man inkluderer dem som oppgir &aring; ha ubetalt hjemmearbeid som hovedsyssel, alts&aring; de hjemmev&aelig;rende, havner Norge og Sverige helt p&aring; bunnen: Da ser v&aring;re arbeidsmarkeder minst kj&oslash;nnsdelt ut.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/det_gar_likar_no" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 18 Dec 2014 23:01:44 +0000 PagePlanner 184616 at http://morgenbladet.no Å fange tidsånden http://morgenbladet.no/leder/2014/a_fange_tidsanden <p>I det daglige ildregnet av informasjon er det noen nyhetsbilder som f&aring;r oss til &aring; stanse opp: Isbj&oslash;rnen som st&aring;r alene p&aring; et smeltende isflak. Ten&aring;ringsjenta som lager kyssemunn p&aring; en selfie. Fangen i oransje drakt som kneler p&aring; Guant&aacute;namo. Den unge grekeren i suppek&oslash; p&aring; gaten. Og et nytt bilde, det er den samme oransje fangedrakten, men fangen er amerikaner n&aring;, og skal henrettes av en b&oslash;ddel fra IS.</p> <p>Vestlig kultur har gjennomg&aring;tt br&aring; kast p&aring; f&aring; &aring;r. Og de er ikke bare kulturen og geopolitikken som er uoversiktlig; vi lever ogs&aring; i en id&eacute;historisk brytningstid. Hva er de store linjene<em> </em>i v&aring;r egen tid? Hva kjennetegner v&aring;r &aelig;ra, epoke eller tidsalder, ja, <em>hva er samtiden</em>?</p> <p>&laquo;Hva er Samtiden?&raquo; er et tredelt prosjekt og et samarbeid mellom tidsskriftet Samtiden og Morgenbladet. Denne utgaven av avisen er i sin helhet viet <em>samtidsdiagnoser</em>, det samme er siste utgave av Samtiden. L&oslash;rdag 13. desember 2014 holder vi symposium p&aring; Litteraturhuset i Oslo, med foredragsholdere som Evgeny Morozov og Slavoj Zizek. Her offentliggj&oslash;res ogs&aring; vinnerne av Morgenbladets skrivekonkurranse &laquo;Tegn i tiden&raquo;, som fikk inn over 250 bidrag fra leserne.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/a_fange_tidsanden" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 12 Dec 2014 04:14:20 +0000 PagePlanner 184541 at http://morgenbladet.no Åpne hjerter, stengte dører http://morgenbladet.no/leder/2014/apne_hjerter_stengte_dorer <p>De svenske partiene straffes fordi de ikke har &laquo;v&aring;get &aring; ta innvandringsdebatten&raquo;. Det var igjen omkvedet blant norske politikere og kommentatorer, fra h&oslash;yre til venstre, etter at det svenske regjeringshavariet var et faktum. P&aring;standen er underlig. Dette sa dav&aelig;rende statsminister Fredrik Reinfeldt i talen som &aring;pnet den svenske valgkampen 16. august i fjor:</p> <p class="rteindent1">Jeg ber det svenske folket ha t&aring;lmodighet og &aring;pne sine hjerter for de utsatte vi ser rundt om i verden. N&aring;r mange flykter p&aring; kort tid, skaper det spenninger i det svenske samfunnet. Men vi har l&aelig;rt oss at mennesker som kommer hit, senere blir med og bygger Sverige sammen med oss. Det kommer til &aring; bli diskusjoner her hjemme om hva dette kommer til &aring; koste. Og jeg vil si rett ut at det kommer til &aring; bli store kostnader. Men jeg vil oppfordre alle til &aring; v&aelig;re solidariske.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/apne_hjerter_stengte_dorer" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 05 Dec 2014 04:08:18 +0000 PagePlanner 184505 at http://morgenbladet.no Billig billig http://morgenbladet.no/leder/2014/billig_billig <p>Mange av de fremm&oslash;tte stilte i arbeidskl&aelig;r onsdag kveld denne uken, p&aring; debatt om h&aring;ndverksfagene. I salen satt folk i r&oslash;rlegger-, maler-, t&oslash;mrer- eller politiuniform, de brukte anledningen til &aring; demonstrere yrkesstolthet. Vi som var til stede oppfattet at noe viktig er p&aring; gang: En slags samling i bunn rundt norske h&aring;ndverkstradisjoner. For &laquo;De manuelle&raquo;-debatten, startet av t&oslash;mrermester Ole Thorstensen, er ikke bare en klassedebatt &ndash; det er en kulturdebatt og en verdidebatt. Den g&aring;r til kjernen av hva kvalitet er, og hvilket samfunn vi vil v&aelig;re.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/billig_billig" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 28 Nov 2014 04:25:21 +0000 PagePlanner 184425 at http://morgenbladet.no Fri kunst http://morgenbladet.no/leder/2014/fri_kunst <p>Burde Peter Handke f&aring;tt Ibsen-prisen? Er Dan Park en lavpannet rasist, en raffinert kunstner eller begge deler? Bryter Karl Ove Knausg&aring;rds utlevering av venner og familie privatlivets fred?</p> <p>Denne uken ble hovedrapporten fra prosjektet &laquo;Status for ytringsfriheten i Norge&raquo; lagt frem for et fullsatt Litteraturhus i Oslo. Dette er den f&oslash;rste store gjennomgangen av ytringsfrihetens k&aring;r i Norge: rettslig, i arbeidslivet, i m&oslash;te med et flerkulturelt samfunn, i mediene &ndash; og blant kunstnere. Den siste tiden har vi flere ganger sett hvordan kunst- og kulturdebatter blir diskusjoner om ytringsfrihetens grenser. Derfor er professor Tore Slaattas funn interessante. Han har unders&oslash;kt hvordan forfattere og billedkunstnere vurderer stoda for kunstnerisk ytringsfrihet i Norge.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/fri_kunst" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 21 Nov 2014 04:28:41 +0000 PagePlanner 184355 at http://morgenbladet.no Forskningsfallitt http://morgenbladet.no/leder/2014/forskningsfallitt <p>Etter 22. juli lette vi febrilsk etter noen som kunne sette hendelsen i perspektiv. Drapsmannen fra Ut&oslash;ya var en hvit h&oslash;yreekstremist, i en ny islam-konspiratorisk tapning, som vi da skj&oslash;nte lite av. Ikke fantes det forskningsbasert kunnskap p&aring; feltet, og en yngre journalist, &Oslash;yvind Str&oslash;mmen, seilte uventet opp som den st&oslash;rste eksperten med sin bok &laquo;Det m&oslash;rke nettet&raquo;.</p> <p>I dag, tre &aring;r etter, er det fremdeles ikke bevilget penger til &aring; forske p&aring; h&oslash;yreekstremistisk terror. I en kronikk i Aftenposten skriver jihadisme-ekspert Thomas Hegghammer at Forsvarets Forskningsinstitutt mer eller mindre har gitt opp &aring; bygge et levedyktig forskningsmilj&oslash; p&aring; feltet. Arbeidet med &aring; skaffe finansiering har v&aelig;rt hardt, kronglete og mislykket. Selv etter handlingsplanen mot ekstremisme er det ikke kommet forskningsmidler direkte til forskning p&aring; h&oslash;yreekstrem terror.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/forskningsfallitt" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 14 Nov 2014 04:32:47 +0000 PagePlanner 184242 at http://morgenbladet.no Moralmilitæret http://morgenbladet.no/leder/2014/moralmilitaeret <p>&laquo;Norge kan ikke lukke &oslash;ynene. Norge m&aring; bidra.&raquo; Slik innledet og avsluttet statsminister Erna Solberg sin redegj&oslash;relse for Stortinget onsdag, hvor hun begrunnet hvorfor regjeringen sender 120 norske spesialsoldater og offiserer til Irak. Det er ikke vanskelig &aring; forst&aring; dette moralske imperativet. Terrorgruppen IS&rsquo; bestialske herjinger gj&oslash;r det vanskelig &aring; forsvare at en ikke &laquo;gj&oslash;r noe&raquo;.</p> <p>Da Danmarks sosialdemokratiske statsminister bestemte seg for &aring; sende jagerfly for &aring; bidra i bombingen av IS i Irak, skj&oslash;nte den norske regjeringen at ogs&aring; den m&aring;tte &oslash;ke sitt bidrag, skrev Aftenposten nylig. &Aring; bidra til &laquo;kapasitetsbygging&raquo; og &laquo;oppl&aelig;ring&raquo; kan virke som en mykere, mer n&oslash;ytral m&aring;te &aring; bidra p&aring;. Men dette er minst like risikabelt og forpliktende som &aring; sende bombefly.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/moralmilitaeret" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 07 Nov 2014 04:14:53 +0000 PagePlanner 184191 at http://morgenbladet.no Liv og død http://morgenbladet.no/leder/2014/liv_og_dod <p><strong>LEDER</strong></p> <p>Amerikanske Brittany Maynard (29) planla &aring; d&oslash; i morgen, 1. november 2014. For tre uker siden publiserte hun en video om hjernesvulsten og sykdommen som hun ikke vil skal &laquo;ta livet hennes&raquo;. Videoen er s&aring; langt blitt sett over 8,8 millioner ganger. Denne uken &aring;pnet hun for &aring; leve lenger.</p> <p>D&oslash;den ang&aring;r oss alle, skrev Kari Vigeland i <a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/doden_angar_oss_alle">Morgenbladet sist uke.</a> Med Epikur kan vi like gjerne hevde at d&oslash;den ikke ang&aring;r noen. Vi skal alle d&oslash;, men d&oslash;den ang&aring;r ikke den enkelte. Vi eier ikke v&aring;r egen d&oslash;d, som Unge H&oslash;yres Mathilde Tybring-Gjedde skrev i Aftenposten for et par uker siden.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/liv_og_dod" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 30 Oct 2014 23:33:14 +0000 PagePlanner 184112 at http://morgenbladet.no Ytringsansvaret http://morgenbladet.no/leder/2014/ytringsansvaret <p>&laquo;N&aring; opererer voldsvenstre og sjikanevenstre innenfor samme offentlige rom som islamistene,&raquo; var document.no-redakt&oslash;r Hans Rustads kommentar til ukens debatt om debatten: Deichmanske bibliotek i Oslo leide torsdag ut sine lokaler til et m&oslash;te i regi av document.no. Temaet var den svenske kunstneren Dan Park, som er d&oslash;mt for &aelig;rekrenkelser og rasistisk hets, og karikaturtegner Lars Vilks var invitert. Antirasistisk senter kritiserte bibliotekets avgj&oslash;relse, som de mener bidrar til &aring; legitimere &laquo;at noen skal fremme en nazists suverene rett til &aring; hundse uskyldige mennesker&raquo;. Senteret arrangerte ogs&aring; en motdemonstrasjon. Hendelsen er ikke unik. Det har v&aelig;rt lignende diskusjoner om bibliotekenes rolle som debatt&shy;arena b&aring;de i Kristiansand og Stavanger.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/ytringsansvaret" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 24 Oct 2014 03:24:37 +0000 PagePlanner 184035 at http://morgenbladet.no Blå feminisme http://morgenbladet.no/leder/2014/bla_feminisme <p>Vi er de nye feministene, hevder Karen Thue og Victoria W&aelig;thing i boken <em>Bl&aring;str&oslash;mper</em> som ble lansert denne uken. De vil ha en ny feminisme, liberalfeminismen, og sier farvel til statsfeminisme, fedrekvote og sexkj&oslash;pslov.</p> <p>Liberalfeminismen er ikke ny. Den har en lang og &aelig;rerik historie, akkurat som mange andre bindestreks-feminismer. Opplysningsfilosofen Mary Wollstonecraft formulerte allerede i 1792 et forsvar for kvinnens rettigheter. Den liberale filosofen John Stuart Mill fulgte opp rettighetstankegangen knappe hundre &aring;r senere med utgivelsen av <em>Kvinneundertrykkelsen</em>. Disse to tenkerne var sentrale for den tidlige kvinnesaksbevegelsens kamp for kvinners stemmerett, og ikke minst for den borgerlige kvinnebevegelsen &ndash; som igjen kan deles i to: den likhetsfeministiske og den forskjellsfeministiske.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/bla_feminisme" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 17 Oct 2014 03:59:18 +0000 PagePlanner 183964 at http://morgenbladet.no Stødig på feil kurs http://morgenbladet.no/leder/2014/stodig_pa_feil_kurs <p>&laquo;CO2 har erstattet Karl Marx&raquo;, sa Per Willy Amundsen, Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann og selverkl&aelig;rt klimaskeptiker for knappe to &aring;r siden. N&aring; sitter hans parti i en regjering som i trontalen sist uke fastslo at klimautfordringen er &laquo;en av de st&oslash;rste vi st&aring;r overfor i v&aring;r tid&raquo; og at regjeringen skal forsterke klimapolitikken de r&oslash;dgr&oslash;nne etterlot seg.</p> <p>Sett i lys av Frps n&aelig;re historie er regjeringens forslag til statsbudsjett slett ikke ille. Det finnes ikke lenger partier i norsk politikk som vil eller kan forverre norsk klimapolitikk radikalt til det verre. Budsjettforslaget inneholder flere gode klimatiltak, men ogs&aring; tiltak med d&aring;rlig klimaeffekt. Summen minner mest om st&oslash; kurs og en videref&oslash;ring av hovedlinjene i de r&oslash;dgr&oslash;nnes klimapolitikk. Men st&oslash; kurs er feil kurs. Forslaget til statsbudsjett er ikke i n&aelig;rheten av &aring; skape den &oslash;konomiske omstillingen som kreves i m&oslash;tet med den st&oslash;rste utfordringen vi st&aring;r overfor i v&aring;r tid.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/stodig_pa_feil_kurs" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 10 Oct 2014 03:46:42 +0000 PagePlanner 183902 at http://morgenbladet.no Buzz og bøss http://morgenbladet.no/leder/2014/buzz_og_boss <p>Et &oslash;yeblikksbilde fra den norske netthverdagen: &laquo;Derfor m&aring; du ha sm&oslash;r i kaffen.&raquo; &laquo;Slik b&oslash;r du absolutt ikke svare n&aring;r noen forteller at de elsker deg.. &raquo; (sic). &laquo;Derfor er h&oslash;sten kjip for alle med store pupper.&raquo;</p> <p>I l&oslash;pet av f&aring; m&aring;neder er det norske nettstedet Buzzit blitt en klikkvinner. Enkelte dager blir s&aring; mange som 400 000 nettbrukere lokket inn. Men til hva?</p> <p>Nettstedet er et underbruk av avisen Nordlys og markedsf&oslash;rer seg selv som Norges nye &laquo;delenettsted&raquo;. Inspirert av den amerikanske suksessen Buzzfeed publiserer Buzzit lister og andre saker med det m&aring;l &aring; f&aring; flest mulige delinger og klikk p&aring; nett &ndash; og forh&aring;pentlig tjene en slant. Journalistikk er det ikke.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/buzz_og_boss" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 03 Oct 2014 03:32:28 +0000 PagePlanner 183800 at http://morgenbladet.no Fakta, ikke meninger http://morgenbladet.no/leder/2014/fakta_ikke_meninger <p>Hva kan man skrive i en kommentarartikkel? I mai skrev Aftenposten-redakt&oslash;r Harald Stanghelle en kommentar om PR-byr&aring;et First House og deres angivelige relasjon til kineserne p&aring; bakgrunn av &laquo;gode, men ubekreftede rykter&raquo;. First House svarte med &aring; levere en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU), og mente at Aftenposten hadde brutt V&aelig;r Varsom-plakaten (VVP). VVP er pressens eget etiske regelverk, PFU h&aring;ndhever det.</p> <p>Tirsdag denne uken ble Aftenposten felt av PFU for brudd p&aring; VVPs punkt 4.14 om samtidig im&oslash;teg&aring;else: at den som utsettes for alvorlige beskyldninger av faktisk art, skal f&aring; komme til orde samtidig som beskyldningene fremmes. Avisen ble derimot frikjent for &aring; ha trykket innholdet i &laquo;gode, men ubekreftede rykter&raquo;, som alts&aring; ikke ble tolket av utvalget som brudd p&aring; punkt 3.2: &laquo;V&aelig;r kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte&raquo;.</p> <p>Dette har f&aring;tt flere i pressen til &aring; reagere. Anders Gi&aelig;ver i VG mener Aftenposten burde v&aelig;rt felt for manglende faktasjekk, ikke for samtidig im&oslash;teg&aring;else. Han frykter for meningsjournalistikkens k&aring;r etter denne og lignende avgj&oslash;relser fra PFU.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/fakta_ikke_meninger" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 26 Sep 2014 03:00:06 +0000 PagePlanner 183738 at http://morgenbladet.no Lenge siden Nansen http://morgenbladet.no/leder/2014/lenge_siden_nansen <p>Hvor fort kj&oslash;rte Petter Northug f&oslash;r han endte i autovernet? Og hvor h&oslash;y promille hadde han? Vi vet ikke hvem som skal f&oslash;le seg mest manipulert: Aschehoug forlag og forfatter Sverre M. Nyr&oslash;nning eller den samlede norske tabloidpressen, som kastet seg over boken <em>Northug. En familiehistorie</em> da den ble sluppet i forrige uke.</p> <p>Punktet om falsk anklage i tiltalen som ble lagt frem mot Petter Northug denne uken &ndash; skil&oslash;peren skal tre ganger ha fors&oslash;kt &aring; legge skylden for fyllekj&oslash;ringen p&aring; kameraten han forlot i bilen &ndash; var ikke med i boken som inneholdt svarene hele nasjonens journalistlaug hadde jaktet p&aring; siden natt til 4. mai i &aring;r: 83 km/t i 40-sone og 1,65 i promille.</p> <p>Det var mediestrategien man denne gangen la seg langflate av beundring for: Ved &aring; holde kortene tett og slippe alle de ubehagelige detaljene p&aring; en gang, i en bok, fikk Team Northug maksimal uttelling ved lanseringen av den nydusjede og angrende Northug, som var klar til &aring; ta sin straff og satse mot VM i Falun. &laquo;Regi fra ende til annen, l&aelig;rebokmateriale i offensiv mediekriseh&aring;ndtering&raquo;, kunne vi for eksempel lese p&aring; DNs forside. Perfekt timing! Inntil statsadvokatens tiltale ble offentliggjort.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/lenge_siden_nansen" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 19 Sep 2014 03:40:00 +0000 PagePlanner 183620 at http://morgenbladet.no Strategi, fantasi http://morgenbladet.no/leder/2014/strategi_fantasi <p>Det er en &laquo;fantasi&raquo; &aring; tro at president Assads regime kan nedkjempes gjennom &aring; bev&aelig;pne de moderate syriske oppr&oslash;rerne, som &laquo;i grunn er en opposisjon best&aring;ende av doktorer, b&oslash;nder, farmas&oslash;yter og s&aring; videre&raquo;. Det sa USAs president Barack Obama i et intervju 8. august. En m&aring;ned senere sto han p&aring; talerstolen i Det hvite hus og la frem en strategi for &aring; bekjempe terrorgruppen IS, der bev&aelig;pning av den samme opposisjonen var ett av hovedelementene.</p> <p>Om noe er fantasi, s&aring; er det Obamas nye strategi. Da yazidiene, en liten religi&oslash;s minoritet i Irak, i begynnelsen av august ble truet av folkemord, beordret Obama bombeangrep for &aring; stanse IS&rsquo; fremrykning. Det var en forsvarlig avgj&oslash;relse. N&aring; fortsetter angrepene p&aring; ubestemt tid og utvides ogs&aring; til Syria. M&aring;let er &aring; &laquo;svekke og til slutt &oslash;delegge&raquo; terroristgruppen IS.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/strategi_fantasi" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 12 Sep 2014 03:08:21 +0000 PagePlanner 183602 at http://morgenbladet.no Kamerater, ikke koraner http://morgenbladet.no/leder/2014/kamerater_ikke_koraner <p><strong>&laquo;Gi ungdommene</strong> en koran f&oslash;r ekstremistene tar dem&raquo;, sa Arbeiderpartiets Hadia Tajik under et m&oslash;te om radikalisering hos tankesmien Civita denne uken. Bakgrunnen for spissformuleringen var forst&aring;elig nok. Mange av ungdommene som reiser til Syria for &aring; utkjempe det de kaller en hellig krig, vet lite om religionen de hevder &aring; tolke p&aring; eneste rette m&aring;te. To briter som ble anholdt p&aring; vei hjem fra Syria tidligere i &aring;r, hadde &laquo;The Koran for dummies&raquo; i bagasjen, sammen med bilder der de poserer med v&aring;pen. &laquo;En stor andel av de som er blitt radikalisert har ikke en trygg muslimsk identitet, og de har ikke en religi&oslash;s bagasje fra sine foreldre. Dermed blir de ekstra s&aring;rbare&raquo;, sier Tajik.</p> <p>Men er det virkelig koraner disse ungdommene trenger? Er det en trygg <em>muslimsk</em> identitet som er svaret?</p> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Er det en trygg muslimsk identitet som er svaret?» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/kamerater_ikke_koraner" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 05 Sep 2014 03:16:52 +0000 PagePlanner 183527 at http://morgenbladet.no Et sexdukkehjem http://morgenbladet.no/leder/2014/et_sexdukkehjem <p>De tre mennene i programmet <em>Radioresepsjonen </em>har slarvet om silikonpuppene til blogger Sophie Elise, og sagt at de gir henne et utseende som en &laquo;knulledukke&raquo;. Fett-skribent Maiken Andreassen startet med &aring; mene at det var klamt, ekkelt og framfor alt sexistisk at tre menn satt og fniste over puppene til en 19-&aring;ring.</p> <p>Dette innledet en uke med feministdebatt p&aring; h&oslash;ygir, et sunnhetstegn i seg selv. Det som fullstendig forsvinner n&aring;, er at det finnes et faktaniv&aring; i beskrivelsen. Bloggeren Sophie Elise har faktisk &ndash; gjennom operasjoner av bryster, nese, kinnben og munn &ndash; bevisst arbeidet seg imot et utseende som ser en oppbl&aring;sbar sexdukke. Uttrykket er en estetisk stereotyp &ndash; hvilket er grunnen til at alle som opererer seg ser s&aring; like ut.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/et_sexdukkehjem" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 28 Aug 2014 22:26:37 +0000 PagePlanner 183464 at http://morgenbladet.no Full tillit http://morgenbladet.no/leder/2014/full_tillit <p>Ordet &laquo;tillitskrise&raquo; har g&aring;tt igjen i omtalen av l&aelig;rerstreiken, den fjerde streiken p&aring; rad etter hovedforhandlingene. Kommunenes Sentralforbund, KS, vil at l&aelig;rerne skal v&aelig;re 37,5 timer per uke til stede i skolebygget, og ikke 30 timer som er gjennomsnittet n&aring;. Tillitskrisen er gjensidig: KS stoler ikke p&aring; at l&aelig;rerne bruker tiden riktig &ndash; og l&aelig;rerne p&aring; sin side har opparbeidet seg en stor dose forakt for arbeidsgivernes m&aring;te &aring; tenke skole p&aring;.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/full_tillit" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 22 Aug 2014 03:19:42 +0000 PagePlanner 183390 at http://morgenbladet.no Bombenes begrensninger http://morgenbladet.no/leder/2014/bombenes_begrensninger <p>USAs president Barack Obama gjorde det rette da han torsdag forrige uke beordret amerikanske bombeangrep mot terrorgruppen Den islamske stats (IS) styrker nord i Irak. Troverdige rapporter tilsa at et folkemord var i ferd med &aring; bli beg&aring;tt mot en utsatt religi&oslash;s minoritet. Situasjonen var akutt, og Iraks myndigheter ba USA bist&aring; med bombefly for &aring; stanse IS&rsquo; framrykning mot Sinjar-fjellet. Det er vanskelig &aring; argumentere for at USA skulle latt v&aelig;re &aring; svare p&aring; den henstillingen.</p> <p>Torsdag meldte FN-representanter i Irak at det bare er rundt 1000 yazidier igjen p&aring; fjellet. 80 000 har klart &aring; flykte inn i kurdisk-kontrollerte omr&aring;der via Syria. USAs bombeangrep kan ha bidratt til &aring; l&oslash;se den mest akutte situasjonen. Men innsatsen fra ulike kurdiske militser har trolig v&aelig;rt viktigere. Amerikanske journalister rapporterer fra grensen til Syria at den kurdiske geriljagruppen PKK beskyttet tusenvis av yazidier da de tok seg ned fra fjellet.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/bombenes_begrensninger" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 14 Aug 2014 22:11:04 +0000 PagePlanner 183289 at http://morgenbladet.no Svekkede forestillingsevner http://morgenbladet.no/leder/2014/svekkede_forestillingsevner <p><em>&ndash; Jeg vil gjerne begynne dette intervjuet p&aring; en h&oslash;yst uvanlig m&aring;te: Ved &aring; presentere to sp&oslash;rsm&aring;l til deres lyttere og lesere. Kan jeg gj&oslash;re det?</em></p> <p><em>&ndash; V&aelig;r s&aring; god!</em></p> <p><em>&ndash; Sp&oslash;rsm&aring;l &eacute;n: Hva ville du gjort dersom naboen din p&aring; andre siden av gaten setter seg ned p&aring; balkongen, setter sin lille s&oslash;nn p&aring; fanget og begynner &aring; skyte med maskingev&aelig;r inn i barnerommet ditt?</em> <em>Sp&oslash;rsm&aring;l to: Hva ville du gjort dersom naboen din p&aring; andre siden av gaten graver en tunnel fra sitt barnerom til ditt barnerom for &aring; sprenge huset ditt eller kidnappe familien din?</em></p> <p>Slik &aring;pnet den israelske forfatteren Amos Oz intervjuet han ga den tyske radiokanalen Deutsche Welle forrige uke. Oz er Israels mest kjente forfatter internasjonalt. Han var ogs&aring; med p&aring; &aring; grunnlegge Fred N&aring;-bevegelsen i 1977, og omtales som den israelske fredsbevegelsens &aring;ndelige far.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/svekkede_forestillingsevner" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 08 Aug 2014 03:23:19 +0000 PagePlanner 183253 at http://morgenbladet.no