http://morgenbladet.no/taxonomy/term/424/rss/articles/all nb Det går likar no http://morgenbladet.no/leder/2014/det_gar_likar_no <p>Det kalles det norske <em>likestillingsparadokset</em>: Menn jobber i privat sektor. Kvinner jobber i offentlig sektor, ikke minst i helse- og omsorgsyrker. Selv om norske kvinner er i verdenstoppen n&aring;r det gjelder yrkesdeltagelse, er f&aring; arbeidsmarkeder like kj&oslash;nnssegregert.</p> <p>&laquo;Likestillingsparadokset er et uttrykk for velferdsnaturalismen: at biologiske kj&oslash;nnsforskjeller f&aring;r st&oslash;rre betydning n&aring;r velferdsstaten bygger ned sosiale kj&oslash;nnsforskjeller&raquo;, sa sosiolog Gunnar Aakvaag p&aring; Morgenbladet og Samtidens arrangement om samtidsdiagnoser l&oslash;rdag 13. desember.</p> <p>Men stemmer n&aring; egentlig dette? En ny bokutgivelse, redigert av Liza Reisel og Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning, forteller en annen historie.</p> <p>Kj&oslash;nnsdelingen i arbeidsmarkedet m&aring;les p&aring; en s&aring;kalt segregeringsindeks. Dersom man kun m&aring;ler inntektsgivende arbeid, havner land som Norge og Sverige ganske midt p&aring; treet i Europa. Men n&aring;r man inkluderer dem som oppgir &aring; ha ubetalt hjemmearbeid som hovedsyssel, alts&aring; de hjemmev&aelig;rende, havner Norge og Sverige helt p&aring; bunnen: Da ser v&aring;re arbeidsmarkeder minst kj&oslash;nnsdelt ut.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/det_gar_likar_no" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 18 Dec 2014 23:01:44 +0000 PagePlanner 184616 at http://morgenbladet.no Å fange tidsånden http://morgenbladet.no/leder/2014/a_fange_tidsanden <p>I det daglige ildregnet av informasjon er det noen nyhetsbilder som f&aring;r oss til &aring; stanse opp: Isbj&oslash;rnen som st&aring;r alene p&aring; et smeltende isflak. Ten&aring;ringsjenta som lager kyssemunn p&aring; en selfie. Fangen i oransje drakt som kneler p&aring; Guant&aacute;namo. Den unge grekeren i suppek&oslash; p&aring; gaten. Og et nytt bilde, det er den samme oransje fangedrakten, men fangen er amerikaner n&aring;, og skal henrettes av en b&oslash;ddel fra IS.</p> <p>Vestlig kultur har gjennomg&aring;tt br&aring; kast p&aring; f&aring; &aring;r. Og de er ikke bare kulturen og geopolitikken som er uoversiktlig; vi lever ogs&aring; i en id&eacute;historisk brytningstid. Hva er de store linjene<em> </em>i v&aring;r egen tid? Hva kjennetegner v&aring;r &aelig;ra, epoke eller tidsalder, ja, <em>hva er samtiden</em>?</p> <p>&laquo;Hva er Samtiden?&raquo; er et tredelt prosjekt og et samarbeid mellom tidsskriftet Samtiden og Morgenbladet. Denne utgaven av avisen er i sin helhet viet <em>samtidsdiagnoser</em>, det samme er siste utgave av Samtiden. L&oslash;rdag 13. desember 2014 holder vi symposium p&aring; Litteraturhuset i Oslo, med foredragsholdere som Evgeny Morozov og Slavoj Zizek. Her offentliggj&oslash;res ogs&aring; vinnerne av Morgenbladets skrivekonkurranse &laquo;Tegn i tiden&raquo;, som fikk inn over 250 bidrag fra leserne.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/a_fange_tidsanden" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 12 Dec 2014 04:14:20 +0000 PagePlanner 184541 at http://morgenbladet.no Åpne hjerter, stengte dører http://morgenbladet.no/leder/2014/apne_hjerter_stengte_dorer <p>De svenske partiene straffes fordi de ikke har &laquo;v&aring;get &aring; ta innvandringsdebatten&raquo;. Det var igjen omkvedet blant norske politikere og kommentatorer, fra h&oslash;yre til venstre, etter at det svenske regjeringshavariet var et faktum. P&aring;standen er underlig. Dette sa dav&aelig;rende statsminister Fredrik Reinfeldt i talen som &aring;pnet den svenske valgkampen 16. august i fjor:</p> <p class="rteindent1">Jeg ber det svenske folket ha t&aring;lmodighet og &aring;pne sine hjerter for de utsatte vi ser rundt om i verden. N&aring;r mange flykter p&aring; kort tid, skaper det spenninger i det svenske samfunnet. Men vi har l&aelig;rt oss at mennesker som kommer hit, senere blir med og bygger Sverige sammen med oss. Det kommer til &aring; bli diskusjoner her hjemme om hva dette kommer til &aring; koste. Og jeg vil si rett ut at det kommer til &aring; bli store kostnader. Men jeg vil oppfordre alle til &aring; v&aelig;re solidariske.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/apne_hjerter_stengte_dorer" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 05 Dec 2014 04:08:18 +0000 PagePlanner 184505 at http://morgenbladet.no Billig billig http://morgenbladet.no/leder/2014/billig_billig <p>Mange av de fremm&oslash;tte stilte i arbeidskl&aelig;r onsdag kveld denne uken, p&aring; debatt om h&aring;ndverksfagene. I salen satt folk i r&oslash;rlegger-, maler-, t&oslash;mrer- eller politiuniform, de brukte anledningen til &aring; demonstrere yrkesstolthet. Vi som var til stede oppfattet at noe viktig er p&aring; gang: En slags samling i bunn rundt norske h&aring;ndverkstradisjoner. For &laquo;De manuelle&raquo;-debatten, startet av t&oslash;mrermester Ole Thorstensen, er ikke bare en klassedebatt &ndash; det er en kulturdebatt og en verdidebatt. Den g&aring;r til kjernen av hva kvalitet er, og hvilket samfunn vi vil v&aelig;re.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/billig_billig" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 28 Nov 2014 04:25:21 +0000 PagePlanner 184425 at http://morgenbladet.no Fri kunst http://morgenbladet.no/leder/2014/fri_kunst <p>Burde Peter Handke f&aring;tt Ibsen-prisen? Er Dan Park en lavpannet rasist, en raffinert kunstner eller begge deler? Bryter Karl Ove Knausg&aring;rds utlevering av venner og familie privatlivets fred?</p> <p>Denne uken ble hovedrapporten fra prosjektet &laquo;Status for ytringsfriheten i Norge&raquo; lagt frem for et fullsatt Litteraturhus i Oslo. Dette er den f&oslash;rste store gjennomgangen av ytringsfrihetens k&aring;r i Norge: rettslig, i arbeidslivet, i m&oslash;te med et flerkulturelt samfunn, i mediene &ndash; og blant kunstnere. Den siste tiden har vi flere ganger sett hvordan kunst- og kulturdebatter blir diskusjoner om ytringsfrihetens grenser. Derfor er professor Tore Slaattas funn interessante. Han har unders&oslash;kt hvordan forfattere og billedkunstnere vurderer stoda for kunstnerisk ytringsfrihet i Norge.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/fri_kunst" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 21 Nov 2014 04:28:41 +0000 PagePlanner 184355 at http://morgenbladet.no Forskningsfallitt http://morgenbladet.no/samfunn/2014/forskningsfallitt <p>Etter 22. juli lette vi febrilsk etter noen som kunne sette hendelsen i perspektiv. Drapsmannen fra Ut&oslash;ya var en hvit h&oslash;yreekstremist, i en ny islam-konspiratorisk tapning, som vi da skj&oslash;nte lite av. Ikke fantes det forskningsbasert kunnskap p&aring; feltet, og en yngre journalist, &Oslash;yvind Str&oslash;mmen, seilte uventet opp som den st&oslash;rste eksperten med sin bok &laquo;Det m&oslash;rke nettet&raquo;.</p> <p>I dag, tre &aring;r etter, er det fremdeles ikke bevilget penger til &aring; forske p&aring; h&oslash;yreekstremistisk terror. I en kronikk i Aftenposten skriver jihadisme-ekspert Thomas Hegghammer at Forsvarets Forskningsinstitutt mer eller mindre har gitt opp &aring; bygge et levedyktig forskningsmilj&oslash; p&aring; feltet. Arbeidet med &aring; skaffe finansiering har v&aelig;rt hardt, kronglete og mislykket. Selv etter handlingsplanen mot ekstremisme er det ikke kommet forskningsmidler direkte til forskning p&aring; h&oslash;yreekstrem terror.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/samfunn/2014/forskningsfallitt" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 14 Nov 2014 04:32:47 +0000 PagePlanner 184242 at http://morgenbladet.no Moralmilitæret http://morgenbladet.no/leder/2014/moralmilitaeret <p>&laquo;Norge kan ikke lukke &oslash;ynene. Norge m&aring; bidra.&raquo; Slik innledet og avsluttet statsminister Erna Solberg sin redegj&oslash;relse for Stortinget onsdag, hvor hun begrunnet hvorfor regjeringen sender 120 norske spesialsoldater og offiserer til Irak. Det er ikke vanskelig &aring; forst&aring; dette moralske imperativet. Terrorgruppen IS&rsquo; bestialske herjinger gj&oslash;r det vanskelig &aring; forsvare at en ikke &laquo;gj&oslash;r noe&raquo;.</p> <p>Da Danmarks sosialdemokratiske statsminister bestemte seg for &aring; sende jagerfly for &aring; bidra i bombingen av IS i Irak, skj&oslash;nte den norske regjeringen at ogs&aring; den m&aring;tte &oslash;ke sitt bidrag, skrev Aftenposten nylig. &Aring; bidra til &laquo;kapasitetsbygging&raquo; og &laquo;oppl&aelig;ring&raquo; kan virke som en mykere, mer n&oslash;ytral m&aring;te &aring; bidra p&aring;. Men dette er minst like risikabelt og forpliktende som &aring; sende bombefly.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/moralmilitaeret" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 07 Nov 2014 04:14:53 +0000 PagePlanner 184191 at http://morgenbladet.no Liv og død http://morgenbladet.no/leder/2014/liv_og_dod <p><strong>LEDER</strong></p> <p>Amerikanske Brittany Maynard (29) planla &aring; d&oslash; i morgen, 1. november 2014. For tre uker siden publiserte hun en video om hjernesvulsten og sykdommen som hun ikke vil skal &laquo;ta livet hennes&raquo;. Videoen er s&aring; langt blitt sett over 8,8 millioner ganger. Denne uken &aring;pnet hun for &aring; leve lenger.</p> <p>D&oslash;den ang&aring;r oss alle, skrev Kari Vigeland i <a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/doden_angar_oss_alle">Morgenbladet sist uke.</a> Med Epikur kan vi like gjerne hevde at d&oslash;den ikke ang&aring;r noen. Vi skal alle d&oslash;, men d&oslash;den ang&aring;r ikke den enkelte. Vi eier ikke v&aring;r egen d&oslash;d, som Unge H&oslash;yres Mathilde Tybring-Gjedde skrev i Aftenposten for et par uker siden.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/liv_og_dod" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 30 Oct 2014 23:33:14 +0000 PagePlanner 184112 at http://morgenbladet.no Ytringsansvaret http://morgenbladet.no/leder/2014/ytringsansvaret <p>&laquo;N&aring; opererer voldsvenstre og sjikanevenstre innenfor samme offentlige rom som islamistene,&raquo; var document.no-redakt&oslash;r Hans Rustads kommentar til ukens debatt om debatten: Deichmanske bibliotek i Oslo leide torsdag ut sine lokaler til et m&oslash;te i regi av document.no. Temaet var den svenske kunstneren Dan Park, som er d&oslash;mt for &aelig;rekrenkelser og rasistisk hets, og karikaturtegner Lars Vilks var invitert. Antirasistisk senter kritiserte bibliotekets avgj&oslash;relse, som de mener bidrar til &aring; legitimere &laquo;at noen skal fremme en nazists suverene rett til &aring; hundse uskyldige mennesker&raquo;. Senteret arrangerte ogs&aring; en motdemonstrasjon. Hendelsen er ikke unik. Det har v&aelig;rt lignende diskusjoner om bibliotekenes rolle som debatt&shy;arena b&aring;de i Kristiansand og Stavanger.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/ytringsansvaret" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 24 Oct 2014 03:24:37 +0000 PagePlanner 184035 at http://morgenbladet.no Blå feminisme http://morgenbladet.no/leder/2014/bla_feminisme <p>Vi er de nye feministene, hevder Karen Thue og Victoria W&aelig;thing i boken <em>Bl&aring;str&oslash;mper</em> som ble lansert denne uken. De vil ha en ny feminisme, liberalfeminismen, og sier farvel til statsfeminisme, fedrekvote og sexkj&oslash;pslov.</p> <p>Liberalfeminismen er ikke ny. Den har en lang og &aelig;rerik historie, akkurat som mange andre bindestreks-feminismer. Opplysningsfilosofen Mary Wollstonecraft formulerte allerede i 1792 et forsvar for kvinnens rettigheter. Den liberale filosofen John Stuart Mill fulgte opp rettighetstankegangen knappe hundre &aring;r senere med utgivelsen av <em>Kvinneundertrykkelsen</em>. Disse to tenkerne var sentrale for den tidlige kvinnesaksbevegelsens kamp for kvinners stemmerett, og ikke minst for den borgerlige kvinnebevegelsen &ndash; som igjen kan deles i to: den likhetsfeministiske og den forskjellsfeministiske.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/bla_feminisme" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 17 Oct 2014 03:59:18 +0000 PagePlanner 183964 at http://morgenbladet.no Stødig på feil kurs http://morgenbladet.no/leder/2014/stodig_pa_feil_kurs <p>&laquo;CO2 har erstattet Karl Marx&raquo;, sa Per Willy Amundsen, Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann og selverkl&aelig;rt klimaskeptiker for knappe to &aring;r siden. N&aring; sitter hans parti i en regjering som i trontalen sist uke fastslo at klimautfordringen er &laquo;en av de st&oslash;rste vi st&aring;r overfor i v&aring;r tid&raquo; og at regjeringen skal forsterke klimapolitikken de r&oslash;dgr&oslash;nne etterlot seg.</p> <p>Sett i lys av Frps n&aelig;re historie er regjeringens forslag til statsbudsjett slett ikke ille. Det finnes ikke lenger partier i norsk politikk som vil eller kan forverre norsk klimapolitikk radikalt til det verre. Budsjettforslaget inneholder flere gode klimatiltak, men ogs&aring; tiltak med d&aring;rlig klimaeffekt. Summen minner mest om st&oslash; kurs og en videref&oslash;ring av hovedlinjene i de r&oslash;dgr&oslash;nnes klimapolitikk. Men st&oslash; kurs er feil kurs. Forslaget til statsbudsjett er ikke i n&aelig;rheten av &aring; skape den &oslash;konomiske omstillingen som kreves i m&oslash;tet med den st&oslash;rste utfordringen vi st&aring;r overfor i v&aring;r tid.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/stodig_pa_feil_kurs" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 10 Oct 2014 03:46:42 +0000 PagePlanner 183902 at http://morgenbladet.no Buzz og bøss http://morgenbladet.no/leder/2014/buzz_og_boss <p>Et &oslash;yeblikksbilde fra den norske netthverdagen: &laquo;Derfor m&aring; du ha sm&oslash;r i kaffen.&raquo; &laquo;Slik b&oslash;r du absolutt ikke svare n&aring;r noen forteller at de elsker deg.. &raquo; (sic). &laquo;Derfor er h&oslash;sten kjip for alle med store pupper.&raquo;</p> <p>I l&oslash;pet av f&aring; m&aring;neder er det norske nettstedet Buzzit blitt en klikkvinner. Enkelte dager blir s&aring; mange som 400 000 nettbrukere lokket inn. Men til hva?</p> <p>Nettstedet er et underbruk av avisen Nordlys og markedsf&oslash;rer seg selv som Norges nye &laquo;delenettsted&raquo;. Inspirert av den amerikanske suksessen Buzzfeed publiserer Buzzit lister og andre saker med det m&aring;l &aring; f&aring; flest mulige delinger og klikk p&aring; nett &ndash; og forh&aring;pentlig tjene en slant. Journalistikk er det ikke.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/buzz_og_boss" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 03 Oct 2014 03:32:28 +0000 PagePlanner 183800 at http://morgenbladet.no Fakta, ikke meninger http://morgenbladet.no/leder/2014/fakta_ikke_meninger <p>Hva kan man skrive i en kommentarartikkel? I mai skrev Aftenposten-redakt&oslash;r Harald Stanghelle en kommentar om PR-byr&aring;et First House og deres angivelige relasjon til kineserne p&aring; bakgrunn av &laquo;gode, men ubekreftede rykter&raquo;. First House svarte med &aring; levere en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU), og mente at Aftenposten hadde brutt V&aelig;r Varsom-plakaten (VVP). VVP er pressens eget etiske regelverk, PFU h&aring;ndhever det.</p> <p>Tirsdag denne uken ble Aftenposten felt av PFU for brudd p&aring; VVPs punkt 4.14 om samtidig im&oslash;teg&aring;else: at den som utsettes for alvorlige beskyldninger av faktisk art, skal f&aring; komme til orde samtidig som beskyldningene fremmes. Avisen ble derimot frikjent for &aring; ha trykket innholdet i &laquo;gode, men ubekreftede rykter&raquo;, som alts&aring; ikke ble tolket av utvalget som brudd p&aring; punkt 3.2: &laquo;V&aelig;r kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte&raquo;.</p> <p>Dette har f&aring;tt flere i pressen til &aring; reagere. Anders Gi&aelig;ver i VG mener Aftenposten burde v&aelig;rt felt for manglende faktasjekk, ikke for samtidig im&oslash;teg&aring;else. Han frykter for meningsjournalistikkens k&aring;r etter denne og lignende avgj&oslash;relser fra PFU.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/fakta_ikke_meninger" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 26 Sep 2014 03:00:06 +0000 PagePlanner 183738 at http://morgenbladet.no Lenge siden Nansen http://morgenbladet.no/leder/2014/lenge_siden_nansen <p>Hvor fort kj&oslash;rte Petter Northug f&oslash;r han endte i autovernet? Og hvor h&oslash;y promille hadde han? Vi vet ikke hvem som skal f&oslash;le seg mest manipulert: Aschehoug forlag og forfatter Sverre M. Nyr&oslash;nning eller den samlede norske tabloidpressen, som kastet seg over boken <em>Northug. En familiehistorie</em> da den ble sluppet i forrige uke.</p> <p>Punktet om falsk anklage i tiltalen som ble lagt frem mot Petter Northug denne uken &ndash; skil&oslash;peren skal tre ganger ha fors&oslash;kt &aring; legge skylden for fyllekj&oslash;ringen p&aring; kameraten han forlot i bilen &ndash; var ikke med i boken som inneholdt svarene hele nasjonens journalistlaug hadde jaktet p&aring; siden natt til 4. mai i &aring;r: 83 km/t i 40-sone og 1,65 i promille.</p> <p>Det var mediestrategien man denne gangen la seg langflate av beundring for: Ved &aring; holde kortene tett og slippe alle de ubehagelige detaljene p&aring; en gang, i en bok, fikk Team Northug maksimal uttelling ved lanseringen av den nydusjede og angrende Northug, som var klar til &aring; ta sin straff og satse mot VM i Falun. &laquo;Regi fra ende til annen, l&aelig;rebokmateriale i offensiv mediekriseh&aring;ndtering&raquo;, kunne vi for eksempel lese p&aring; DNs forside. Perfekt timing! Inntil statsadvokatens tiltale ble offentliggjort.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/lenge_siden_nansen" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 19 Sep 2014 03:40:00 +0000 PagePlanner 183620 at http://morgenbladet.no Strategi, fantasi http://morgenbladet.no/leder/2014/strategi_fantasi <p>Det er en &laquo;fantasi&raquo; &aring; tro at president Assads regime kan nedkjempes gjennom &aring; bev&aelig;pne de moderate syriske oppr&oslash;rerne, som &laquo;i grunn er en opposisjon best&aring;ende av doktorer, b&oslash;nder, farmas&oslash;yter og s&aring; videre&raquo;. Det sa USAs president Barack Obama i et intervju 8. august. En m&aring;ned senere sto han p&aring; talerstolen i Det hvite hus og la frem en strategi for &aring; bekjempe terrorgruppen IS, der bev&aelig;pning av den samme opposisjonen var ett av hovedelementene.</p> <p>Om noe er fantasi, s&aring; er det Obamas nye strategi. Da yazidiene, en liten religi&oslash;s minoritet i Irak, i begynnelsen av august ble truet av folkemord, beordret Obama bombeangrep for &aring; stanse IS&rsquo; fremrykning. Det var en forsvarlig avgj&oslash;relse. N&aring; fortsetter angrepene p&aring; ubestemt tid og utvides ogs&aring; til Syria. M&aring;let er &aring; &laquo;svekke og til slutt &oslash;delegge&raquo; terroristgruppen IS.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/strategi_fantasi" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 12 Sep 2014 03:08:21 +0000 PagePlanner 183602 at http://morgenbladet.no Kamerater, ikke koraner http://morgenbladet.no/leder/2014/kamerater_ikke_koraner <p><strong>&laquo;Gi ungdommene</strong> en koran f&oslash;r ekstremistene tar dem&raquo;, sa Arbeiderpartiets Hadia Tajik under et m&oslash;te om radikalisering hos tankesmien Civita denne uken. Bakgrunnen for spissformuleringen var forst&aring;elig nok. Mange av ungdommene som reiser til Syria for &aring; utkjempe det de kaller en hellig krig, vet lite om religionen de hevder &aring; tolke p&aring; eneste rette m&aring;te. To briter som ble anholdt p&aring; vei hjem fra Syria tidligere i &aring;r, hadde &laquo;The Koran for dummies&raquo; i bagasjen, sammen med bilder der de poserer med v&aring;pen. &laquo;En stor andel av de som er blitt radikalisert har ikke en trygg muslimsk identitet, og de har ikke en religi&oslash;s bagasje fra sine foreldre. Dermed blir de ekstra s&aring;rbare&raquo;, sier Tajik.</p> <p>Men er det virkelig koraner disse ungdommene trenger? Er det en trygg <em>muslimsk</em> identitet som er svaret?</p> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Er det en trygg muslimsk identitet som er svaret?» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/kamerater_ikke_koraner" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 05 Sep 2014 03:16:52 +0000 PagePlanner 183527 at http://morgenbladet.no Et sexdukkehjem http://morgenbladet.no/leder/2014/et_sexdukkehjem <p>De tre mennene i programmet <em>Radioresepsjonen </em>har slarvet om silikonpuppene til blogger Sophie Elise, og sagt at de gir henne et utseende som en &laquo;knulledukke&raquo;. Fett-skribent Maiken Andreassen startet med &aring; mene at det var klamt, ekkelt og framfor alt sexistisk at tre menn satt og fniste over puppene til en 19-&aring;ring.</p> <p>Dette innledet en uke med feministdebatt p&aring; h&oslash;ygir, et sunnhetstegn i seg selv. Det som fullstendig forsvinner n&aring;, er at det finnes et faktaniv&aring; i beskrivelsen. Bloggeren Sophie Elise har faktisk &ndash; gjennom operasjoner av bryster, nese, kinnben og munn &ndash; bevisst arbeidet seg imot et utseende som ser en oppbl&aring;sbar sexdukke. Uttrykket er en estetisk stereotyp &ndash; hvilket er grunnen til at alle som opererer seg ser s&aring; like ut.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/et_sexdukkehjem" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 28 Aug 2014 22:26:37 +0000 PagePlanner 183464 at http://morgenbladet.no Full tillit http://morgenbladet.no/leder/2014/full_tillit <p>Ordet &laquo;tillitskrise&raquo; har g&aring;tt igjen i omtalen av l&aelig;rerstreiken, den fjerde streiken p&aring; rad etter hovedforhandlingene. Kommunenes Sentralforbund, KS, vil at l&aelig;rerne skal v&aelig;re 37,5 timer per uke til stede i skolebygget, og ikke 30 timer som er gjennomsnittet n&aring;. Tillitskrisen er gjensidig: KS stoler ikke p&aring; at l&aelig;rerne bruker tiden riktig &ndash; og l&aelig;rerne p&aring; sin side har opparbeidet seg en stor dose forakt for arbeidsgivernes m&aring;te &aring; tenke skole p&aring;.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/full_tillit" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 22 Aug 2014 03:19:42 +0000 PagePlanner 183390 at http://morgenbladet.no Bombenes begrensninger http://morgenbladet.no/leder/2014/bombenes_begrensninger <p>USAs president Barack Obama gjorde det rette da han torsdag forrige uke beordret amerikanske bombeangrep mot terrorgruppen Den islamske stats (IS) styrker nord i Irak. Troverdige rapporter tilsa at et folkemord var i ferd med &aring; bli beg&aring;tt mot en utsatt religi&oslash;s minoritet. Situasjonen var akutt, og Iraks myndigheter ba USA bist&aring; med bombefly for &aring; stanse IS&rsquo; framrykning mot Sinjar-fjellet. Det er vanskelig &aring; argumentere for at USA skulle latt v&aelig;re &aring; svare p&aring; den henstillingen.</p> <p>Torsdag meldte FN-representanter i Irak at det bare er rundt 1000 yazidier igjen p&aring; fjellet. 80 000 har klart &aring; flykte inn i kurdisk-kontrollerte omr&aring;der via Syria. USAs bombeangrep kan ha bidratt til &aring; l&oslash;se den mest akutte situasjonen. Men innsatsen fra ulike kurdiske militser har trolig v&aelig;rt viktigere. Amerikanske journalister rapporterer fra grensen til Syria at den kurdiske geriljagruppen PKK beskyttet tusenvis av yazidier da de tok seg ned fra fjellet.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/bombenes_begrensninger" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 14 Aug 2014 22:11:04 +0000 PagePlanner 183289 at http://morgenbladet.no Svekkede forestillingsevner http://morgenbladet.no/leder/2014/svekkede_forestillingsevner <p><em>&ndash; Jeg vil gjerne begynne dette intervjuet p&aring; en h&oslash;yst uvanlig m&aring;te: Ved &aring; presentere to sp&oslash;rsm&aring;l til deres lyttere og lesere. Kan jeg gj&oslash;re det?</em></p> <p><em>&ndash; V&aelig;r s&aring; god!</em></p> <p><em>&ndash; Sp&oslash;rsm&aring;l &eacute;n: Hva ville du gjort dersom naboen din p&aring; andre siden av gaten setter seg ned p&aring; balkongen, setter sin lille s&oslash;nn p&aring; fanget og begynner &aring; skyte med maskingev&aelig;r inn i barnerommet ditt?</em> <em>Sp&oslash;rsm&aring;l to: Hva ville du gjort dersom naboen din p&aring; andre siden av gaten graver en tunnel fra sitt barnerom til ditt barnerom for &aring; sprenge huset ditt eller kidnappe familien din?</em></p> <p>Slik &aring;pnet den israelske forfatteren Amos Oz intervjuet han ga den tyske radiokanalen Deutsche Welle forrige uke. Oz er Israels mest kjente forfatter internasjonalt. Han var ogs&aring; med p&aring; &aring; grunnlegge Fred N&aring;-bevegelsen i 1977, og omtales som den israelske fredsbevegelsens &aring;ndelige far.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/svekkede_forestillingsevner" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 08 Aug 2014 03:23:19 +0000 PagePlanner 183253 at http://morgenbladet.no Nini Stoltenberg (1963–2014) http://morgenbladet.no/leder/2014/nini_stoltenberg_1963_2014 <p>I 2006 skrev Nini Stoltenberg en artikkel i Samtiden der hun s&aring; seg selv gjennom institusjonenes &oslash;yne. Hun skj&oslash;nte, til sin overraskelse, at hun vakte frykt i saksbehandlerne: &laquo;Jeg fikk en f&oslash;lelse og opplevelse av at en demon hadde sl&aring;tt rot i meg. Navnet p&aring; demonen kunne variere, alt etter hvilken ideologi institusjonen ble drevet etter. Men alle steder var det klart at det var en slags rusdemon.&raquo;</p> <p>Nini Stoltenberg satte ord p&aring; den nesten religi&oslash;se ryggmargsrefleksen som oppst&aring;r i folk n&aring;r de m&oslash;ter narkomane. Vi ser narkotika som en ond kraft, som tar bolig i mennesker, beleirer dem, og dette skremmer oss dypt. V&aring;r reaksjon er derfor &aring; p&aring;kalle en enda h&oslash;yere kraft, som kan drive demonen ut, bannlyse den og gi oss ro. Denne metafysiske tankegangen rundt rusavhengighet ser ut til &aring; trenge langt inn i norsk narkotikapolitikk. Dette er trolig ogs&aring; grunnen til at s&aring; mange religi&oslash;se organisasjoner tar roller som behandlere innenfor rusfeltet.</p> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Hun døde før hun fikk se resultatene av sin politiske kamp» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/nini_stoltenberg_1963_2014" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 01 Aug 2014 07:53:57 +0000 PagePlanner 183193 at http://morgenbladet.no Grenseløse Amazon http://morgenbladet.no/leder/2014/grenselose_amazon <p>Amazon er verdens st&oslash;rste nettbutikk, med over 460 milliarder kroner i omsetning i 2013. Selskapet har samme posisjon innen boksalg som Google har blant folk som leter etter ting p&aring; nettet: Det finnes alternativer, men ingen egentlige konkurrenter. Derfor har det betydning for flere enn forlagsfolk og teknonerder at selskapet sist helg lanserte det som uunng&aring;elig ble omtalt som &laquo;Netflix for b&oslash;ker&raquo;. Eller et bibliotek, for &aring; bruke en litt eldre metafor.</p> <p>Med tjenesten Kindle Unlimited kan lesere i USA f&aring; tilgang til opptil ti e-b&oslash;ker av gangen fra et utvalg p&aring; 600 000 med sin foretrukne lesedings. Prisen er 9,99 dollar i m&aring;neden, det samme som Amazon har satt som standardpris p&aring; ett kj&oslash;peeksemplar av de samme e-b&oslash;kene. S&aring; mange b&oslash;ker du klarer &aring; lese p&aring; en m&aring;ned, for prisen av &eacute;n, m&aring; jo v&aelig;re et supertilbud. Eller?</p> <p>I v&aring;r br&oslash;t forhandlingene med den amerikanske forlagsgruppen Hachette sammen, og Amazon reagerte med sitt skarpeste v&aring;pen: Det er n&aring; p&aring;fallende vanskelig &aring; f&aring; kj&oslash;pt Hachette-b&oslash;ker hos Amazon. Det g&aring;r for eksempel ikke an &aring; forh&aring;ndsbestille pocketutgaven av <em>The Everything Store</em>, Brad Stones avsl&oslash;rende bok om &ndash; nettopp &ndash; Amazons forretningsmetoder.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/grenselose_amazon" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 25 Jul 2014 07:00:48 +0000 PagePlanner 183120 at http://morgenbladet.no PST må forklare seg http://morgenbladet.no/leder/2014/pst_ma_forklare_seg <p>Morgenbladet skriver denne uken at fem doktorgradsstudenter og fem fagarbeidere fra Iran skal kastes ut av Norge. &Aring;rsaken er at PST frykter at de skal ta med seg hjem &laquo;sensitiv teknologi&raquo; som kan brukes til &aring; lage atomv&aring;pen.</p> <p>De siste &aring;rene har flere andre blitt kastet ut. I tillegg nektes mange iranerne &aring; komme inn i landet for &aring; studere.</p> <p>Fagfolk ved NTNU har reagert sterkt p&aring; mistenkeliggj&oslash;ringen av sine egne. I mange tilfeller har Utlendingsdirektoratet (UDI) brukt lang tid p&aring; &aring; behandle sakene. Stipendiatene er godt i gang med forskningsprosjekter, og de rammes n&aring; hardt og personlig. For NTNU forsinker dette viktig forskning, og det tapper universitetet for ressurser og verdifull kompetanse.</p> <p>PST og UDIs praksis kan likevel virke tilforlatelig. Det er uhyre viktig at Iran ikke skaffer seg masse&oslash;deleggelsesv&aring;pen. Og ingen &oslash;nsker vel, som en representant for PST har p&aring;pekt, at det i fremtiden skal vise seg at folk med utdannelse fra Trondheim var med p&aring; &aring; sette verdensfreden i spill.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/424/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F424%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fmiljo%3D114%25252Fmailto%25253Akronikk%252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-wrapper"> <label for="edit-name">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-wrapper"> <label for="edit-pass">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-52eccf2df3dc345776001e7c2c39c54b" value="form-52eccf2df3dc345776001e7c2c39c54b" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F424%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fmiljo%3D114%25252Fmailto%25253Akronikk%252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/pst_ma_forklare_seg" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 17 Jul 2014 12:56:54 +0000 PagePlanner 183051 at http://morgenbladet.no De ansiktsløse http://morgenbladet.no/leder/2014/de_ansiktslose <p>Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) fastslo 1. juli at Frankrikes forbud mot tildekking av ansiktet i det offentlige ikke strider mot menneskerettighetene. Dommen er et godt utgangspunkt for en bedre og dypere offentlig samtale om temaet: Motstandere av forbud har uten videre kunnet henvise til at forbud vil bryte menneskerettighetene, ferdig med den saken.</p> <p>Ikke n&aring; lenger: If&oslash;lge EMD er et generelt forbud et legitimt inngrep i religionsfriheten, i hvert fall i Frankrike. Argumentet er at &aring; vise ansikt er en forutsetning for at samfunnet skal fungere. Kvinnene som maskerer seg melder seg ut av det sosiale og undergraver det demokratiske fellesskapet.</p> <p>Fremskrittspartiet benytter triumferende anledningen til &aring; fornye sitt krav om forbud ogs&aring; i Norge. Arbeiderpartiet er p&aring; glid, mens H&oslash;yre signaliserer at de n&aring; vil &laquo;se p&aring; saken p&aring; ny&raquo;.</p> <p>Men det er ingen grunn til &aring; forhaste seg. Niqab og burka kan v&aelig;re &laquo;flyvende fengsler&raquo; som tvinges p&aring; kvinner. Men bekledningen uttrykker ogs&aring; enkeltmenneskers religi&oslash;se overbevisning.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/424/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F424%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fmiljo%3D114%25252Fmailto%25253Akronikk%252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-1-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-1">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-1" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-1-wrapper"> <label for="edit-name-1">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-1" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-1-wrapper"> <label for="edit-pass-1">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-1" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-1" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-df52205bce45f63bd1f348c63d2c35c5" value="form-df52205bce45f63bd1f348c63d2c35c5" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-1" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-1" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F424%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fmiljo%3D114%25252Fmailto%25253Akronikk%252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/de_ansiktslose" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 10 Jul 2014 13:13:47 +0000 PagePlanner 182984 at http://morgenbladet.no Korrupsjon og rødvin http://morgenbladet.no/leder/2014/korrupsjon_og_rodvin <p>Tirsdag ble Nicolas Sarkozy varetektsfengslet av politiet, som f&oslash;rste franske ekspresident noensinne. Etter 15 timer i avh&oslash;r ble han fremstilt for en dommer, og siktet for illegal partifinansiering. Det eneste nye ved dette er at Sarkozy faktisk ble satt i varetekt som andre folk, om bare for noen timer. Han g&aring;r ellers inn i en lang tradisjon av franske toppolitikere, ekspresidenter og andre samfunnsst&oslash;tter som er siktet eller mistenkt for ulike former for politisk korrupsjon.</p> <p>Fra Fran&ccedil;ois Mitterand til Jacques Chirac og Nicolas Sarkozy &ndash; korrupsjon fremst&aring;r som et like naturlig tilbeh&oslash;r til fransk politikk som r&oslash;dvin til middagsmaten. Selv hevder Sarkozy han aldri har gjort noe ulovlig, og at arrestasjonen er en politisk konspirasjon mot ham &ndash; enten det er fra allierte av president Hollande eller forh&oslash;rsdommere som vil ta hevn fordi Sarkozy pr&oslash;vde &aring; innskrenke deres makt som president.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/korrupsjon_og_rodvin" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 04 Jul 2014 03:47:52 +0000 PagePlanner 182905 at http://morgenbladet.no