http://morgenbladet.no/taxonomy/term/424/rss/articles/all nb Kunst og pedofili http://morgenbladet.no/leder/2015/kunst_og_pedofili <p>Bjarne Melgaards video <em>All gym queens deserve to die </em>ble politianmeldt, igjen. Dermed kj&oslash;rte debatten seg fast nok en gang, slik debatter om ytringsfrihet gj&oslash;r n&aring; for tiden. Vi m&aring; forsvare retten til &aring; ytre seg overhodet, og vi kommer aldri til diskusjonen om ytringers innhold.</p> <p>Det vanskelige sp&oslash;rsm&aring;let om forholdet mellom kunst og ytringsfrihet er: Hva skjer n&aring;r kunsten er god? Det er ikke noe problem &aring; ta avstand fra svenske Dan Parks collager, som er s&aring; svake at det bare blir rasismen som st&aring;r igjen. Lars Vilks har nok ogs&aring; kjent dette fenomenet p&aring; kroppen, trolig har han f&aring;tt mindre st&oslash;tte fordi Rondellhunden ikke st&aring;r i noen heroisk tradisjon av viktige kunstverk.</p> <p>Melgaard er p&aring; sin side helt &aring;penbart et av de st&oslash;rste talentene i moderne norsk kunsthistorie, og mange peker p&aring; de humanistiske sidene ved hans kunst. G&aring;r &laquo;sterke&raquo; kunstnere lettere fri, moralsk sett? Ja, slik er det nok, selv om vi ikke liker &aring; tro det. Kvaliteten p&aring; ytringen spiller inn. Melgaards niv&aring;, det radikale, s&aelig;regne, interessante ved hans kunst, har sin egen overtalelseskraft.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/kunst_og_pedofili" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 27 Mar 2015 08:02:41 +0000 PagePlanner 185531 at http://morgenbladet.no Å trekke stigen opp http://morgenbladet.no/leder/2015/a_trekke_stigen_opp <p>Vi trenger to tiltak for &aring; kj&oslash;le ned det norske boligmarkedet. Finanstilsynets nye forslag er ikke blant dem.</p> <p>Finansminister Siv Jensen bestilte forslagene fra Finanstilsynet tidligere denne m&aring;neden etter &aring; ha uttrykt bekymring for den store gjelds- og boligprisveksten. De inneb&aelig;rer blant annet at bankene m&aring; praktisere 15-prosentsregelen for egenfinansiering strengere, og at det ikke blir mulig med avdragsfrihet p&aring; l&aring;n f&oslash;r store deler av boligen er nedbetalt. Jensen sender n&aring; forslagene ut p&aring; h&oslash;ring.</p> <p>&laquo;Angriper symptomene, ikke &aring;rsakene&raquo;, sier &oslash;konomiprofessor Ragnar Torvik fra NTNU til DN. En rekke andre fremtredende &oslash;konomer er enige med ham: Lav rente, h&oslash;y inntektsvekst, h&oslash;y ettersp&oslash;rsel er med p&aring; &aring; drive boligprisene oppover. En annen &aring;rsak er den sv&aelig;rt lave boligbeskatningen. Forslagene til Finanstilsynet vil muligens f&oslash;re til en nedkj&oslash;ling ved &aring; stenge de svakeste boligkj&oslash;perne ute av markedet. En riktigere medisin er boligskatt, sier &oslash;konomene.</p> <p>Det er dessverre helt uaktuelt for finansministeren.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/a_trekke_stigen_opp" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 19 Mar 2015 23:34:35 +0000 PagePlanner 185417 at http://morgenbladet.no Avsporing http://morgenbladet.no/leder/2015/avsporing <p>Bare Albania har d&aring;rligere tognett enn Norge. Selv om togene v&aring;re er produsert for en gjennomsnittshastighet p&aring; 200 km/t, er snittfarten 70 km/t. Hvorfor? Jo, fordi skarve 245 kilometer av v&aring;rt 4200 kilometer lange jernbanenett er dobbeltsporet. N&aring; har regjeringen varslet politisk sporveksling for toget. F&oslash;r p&aring;ske vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legge frem et forslag til jernbanereform for Stortinget. Kort fortalt vil regjeringen privatisere selve driften av togene, mens Staten fortsatt skal ha ansvaret for skinnene gjennom et Jernbanedirektorat.</p> <p>&laquo;M&aring;let er at vi skal produsere mer jernbane per ansatt&raquo;, sa Solvik-Olsen til Dagsavisen denne uken.</p> <p>&laquo;Regjeringens nye forslag legger opp til en New Public Management-modell, hvor et direktorat kj&oslash;per trafikk gjennom ulike operat&oslash;rselskap&raquo;, skriver Kjell N&aelig;ss, forbundssekret&aelig;r i Norsk Jernbaneforbund i en kronikk i Klassekampen denne uken. Det nye jernbanedirektoratet skal drive langsiktig planlegging, utvikle rutemodeller og eie hele infrastrukturen inkludert billettsystemene. Selve togdriften, b&aring;de person- og godstrafikk, skal konkurranseutsettes.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/avsporing" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 13 Mar 2015 04:25:14 +0000 PagePlanner 185363 at http://morgenbladet.no Skole i jerngrep http://morgenbladet.no/leder/2015/skole_i_jerngrep <p>En rektor fra Stj&oslash;rdal kjemper for mer ressurser til skolen sin, han mener kommunen m&aring; prioritere barna i stedet for et nytt kulturhus til 700 millioner kroner. For dette f&aring;r han en skriftlig advarsel fra kommunen der det &laquo;forventes at han i fremtiden er lojal&raquo; &ndash; hvis ikke vil det kunne &laquo;f&oslash;re til oppsigelse/avskjed&raquo;. De kaller det lojalitet, men det er lydighet de krever, sier rektoren til Aftenposten.</p> <p>Saken er ille, og verre er det at bildet kan gjelde for norsk skole generelt. I en unders&oslash;kelse gjort for Utdanningsforbundet svarte 67 prosent av rektorene og skolelederne at det i mindre, liten eller ingen grad er aksept for &aring; kritisere skolen offentlig. &Aring; ta opp kritikk internt er ogs&aring; en belastning, if&oslash;lge unders&oslash;kelsen. Det gjelder ikke bare rektorer; l&aelig;rere som har skrevet innlegg mot nedleggelse av lokalskolen eller konsulentbruk i skolen, er ogs&aring; blitt kalt inn p&aring; teppet. I Norge skal alts&aring; v&aring;re fremste eksperter, rektorer og skoleledere, ikke kunne diskutere norsk utdanningspolitikk eller fellesskolen v&aring;r h&oslash;yt.</p> <p>Da tankesmien Manifest holdt &aring;rskonferanse denne uken, presenterte de en oversikt over &aring;rsakene til at norsk arbeidslivsproduktivitet er p&aring; verdenstoppen. Det handler i stor grad om medbestemmelse, korte kommandolinjer og den tilliten som kjennetegner det norske systemet i sin helhet.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/skole_i_jerngrep" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 05 Mar 2015 23:55:25 +0000 PagePlanner 185288 at http://morgenbladet.no Fem år etter Hjernevask http://morgenbladet.no/leder/2015/fem_ar_etter_hjernevask <p>Det var stinn brakke onsdag kveld da Morgenbladet arrangerte debatt om det norske likestillingsparadokset: at kvinner dominerer i omsorgsyrker i offentlig sektor, mens menn jobber i privat sektor. Kvinner er mellomledere, menn er toppledere.</p> <p>Foranledningen? Det er fem &aring;r siden tv-serien <em>Hjernevask</em> stilte norske samfunnsforskere til veggs. I en serie debattm&oslash;ter vil Morgenbladet denne v&aring;ren ta opp tr&aring;den fra tv-programmet og finne ut hvor denne debatten st&aring;r i dag: Ble vi klokere eller dummere av <em>Hjernevask</em>? G&aring;r vi mot en ny naturalisme? Hvis gener forklarer sosialt liv, b&oslash;r samfunnsforskere lese mer biologi? 26. mars diskuterer vi biologi knyttet til temaet rase. 16. april skal debatten handle om klasse og biologi.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/fem_ar_etter_hjernevask" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 27 Feb 2015 04:32:19 +0000 PagePlanner 185199 at http://morgenbladet.no Politimester Bastian http://morgenbladet.no/leder/2015/politimester_bastian <p>I str&oslash;mmen av rituelle erkl&aelig;ringer etter terrorangrep som dem i Paris og i K&oslash;benhavn sist helg, finner vi forsikringen om at vi m&aring; fortsette &aring; leve og g&aring; p&aring; jobb akkurat som f&oslash;r. Vi m&aring; ikke la oss skremme til taushet og selvsensur, heter det. Vi skal insistere p&aring; v&aring;r identitet og p&aring; v&aring;re liberale verdier. I norsk sammenheng, og s&aelig;rlig i en uke der organiseringen av politiet er p&aring; dagsordenen, er det naturlig &aring; peke p&aring; Thorbj&oslash;rn Egners politimester Bastian som en b&aelig;rer av sentrale, nasjonale dyder. Politimesteren er, som kjent, en vennlig mann, for det synes han at man skal v&aelig;re hvis man kan. Man skal ikke plage andre, men v&aelig;re grei og snill. Og for &oslash;vrig kan man gj&oslash;re som man vil. &nbsp;</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/politimester_bastian" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 20 Feb 2015 08:22:48 +0000 PagePlanner 185174 at http://morgenbladet.no 50 nyanser av samtykke http://morgenbladet.no/leder/2015/50_nyanser_av_samtykke <p>Filmen <em>Fifty Shades of Grey</em>, om en kvinnelig student som seksuelt underkaster seg den eldre milliard&aelig;ren Christian Grey, lanseres med et visst bakteppe: I Frankrike startet rettssaken mot Dominique Strauss-Kahn. Den tidligere IMF-lederen erkl&aelig;rer seg uskyldig, han har bare deltatt p&aring; &laquo;sex-fester&raquo; der mange frivillige kvinner ville ha sex med ham p&aring; likt. Ikke kunne han forestille seg at de var prostituerte. Aktor derimot mener at han sto bak festene, og dermed er skyldig i hallikvirksomhet med en &oslash;vre strafferamme p&aring; ti &aring;rs fengsel.</p> <p>Er <em>Fifty Shades of Grey</em> en romantisering av overgrep? Eller er det et feministisk prosjekt, ettersom den tross alt er basert p&aring; en bok av en kvinnelig forfatter, har kvinnelig manusforfatter, regiss&oslash;r og hovedrolleinnehaver &ndash; samt fortelles fra et kvinneperspektiv?</p> <p>Det er ikke til &aring; komme fra at <em>Fifty Shades of Grey</em> tar tak i en utbredt kvinnelig fantasi. Den finnes i folkeeventyrene, som i <em>Kvitebj&oslash;rn Kong Valemon</em>, i &laquo;h&oslash;ykulturen&raquo; som i Bront&euml;s <em>Stormfulle h&oslash;yder </em>og i lavkulturen som hos Barbara Cartland. Grunnfortellingen er den samme; en hard og skadet mann tar en kvinne med makt, og hun heler dermed hans sinn gjennom sin grensel&oslash;se kj&aelig;rlighet. Det nye med blockbusteren <em>Fifty Shades </em>er at den er satt inn i et rekvisittlager fra Kondomeriet.</p> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Det nye med blockbusteren Fifty Shades er at den er satt inn i et rekvisittlager fra Kondomeriet.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/50_nyanser_av_samtykke" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 13 Feb 2015 04:12:42 +0000 PagePlanner 185088 at http://morgenbladet.no Kulde er kulde http://morgenbladet.no/leder/2015/kulde_er_kulde <p><strong>LEDER</strong></p> <p>Det er alltid forstyrrende &aring; skritte over folk som sitter stille p&aring; fortauet. N&aring;r gradestokken viser ti kuldegrader, og det bl&aring;ser surt langs bakken, f&oslash;les det nesten r&aring;tt &ndash; n&aring;r vi i det hele tatt legger merke til det.</p> <p>Etter at regjeringen sendte lovforslaget om nasjonalt tiggeforbud ut p&aring; h&oslash;ring med frist 15. februar, var debatten l&oslash;s. N&aring; er forslaget d&oslash;dt: Senterpartiet ble inntil denne uken sett p&aring; som garantisten for et nasjonalt tiggerforbud, etter sitt landsm&oslash;tevedtak i fjor. Torsdag formiddag snudde partiet. En dr&oslash;y time senere trakk regjeringen forslaget tilbake.</p> <p>Stortinget har allerede &aring;pnet for kommunal meldeplikt for tiggere (2013) og bekreftet at kommunene kan vedta lokale tiggeforbud nedfelt i kommunal politivedtekt (2014). Lovforslaget om nasjonalt tiggeforbud ble sendt ut i to alternativer, som forbud mot organisert tigging, og som forbud mot tigging generelt. Det var her det gikk galt for regjeringen.</p> <p>Det var s&aelig;rlig formuleringen om &aring; gj&oslash;re det straffbart &aring; medvirke til tigging, som skapte debatt. Skal Inger Husby p&aring; B&oslash;ler, som gir rumenske tiggere middag, klesvask, klemmer, hodepinetabletter og husly, i fengsel? Skal det v&aelig;re straffbart &aring; gi tiggere en kopp kakao?</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/kulde_er_kulde" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 05 Feb 2015 23:42:31 +0000 PagePlanner 185024 at http://morgenbladet.no Midlertidig liv http://morgenbladet.no/leder/2015/midlertidig_liv <p>1,5 millioner streiket denne uken og arbeidsminister Robert Eriksson ble buet ut foran Stortinget. LO, Unio og YS truet med &aring; bryte trepartssamarbeidet, noe som &laquo;sjokkerte&raquo; NHOs Kristin Skogen Lund. Hvis LO er villig til &aring; bruke et s&aring; kraftig virkemiddel som storstreik, sa hun, hva skal de gj&oslash;re hvis det virkelig gjelder? Aftenposten er enig; LO driver &laquo;overspill&raquo;. Og hva skyldes den kraftige reaksjonen egentlig. Er ikke dette, for &aring; bruke Erikssons egne ord, &laquo;moderate oppgraderinger&raquo; av arbeidsmilj&oslash;loven?</p> <p>Bare hvis man befinner seg utenfor tid og sted. Regjeringen vil liberalisere arbeidsmilj&oslash;loven &ndash; likhetsnorges mest potente verkt&oslash;y &ndash; i et kriserammet Europa. Erikssons viktigste forslag vil gj&oslash;re det mulig for arbeidsgiver &aring; ha 15 prosent av arbeidsstokken sin p&aring; midlertidig basis. Det regjeringen sannsynligvis ikke har skj&oslash;nt, er at bare ordet midlertidighet er nok til &aring; f&aring; alle varsellamper til &aring; blinke for vanlige norske arbeidstagere.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/midlertidig_liv" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 30 Jan 2015 04:57:32 +0000 PagePlanner 184927 at http://morgenbladet.no Veien til Kreksæterøra http://morgenbladet.no/leder/2015/veien_til_kreksaeterora <p>De fleste kan innimellom h&oslash;re den indre frp-eren i seg hviske: La ham lide. N&aring;r vi ikke kan sende ham ut, s&aring; send ham i det minste inn. Gj&oslash;r noe! Mullal&oslash;ft ham til han ikke orker mer og flytter til Kurdistan.</p> <p>Det den indre frp-eren b&oslash;r huske p&aring;, er at n&aring;r han f&aring;r en ministerpost, blir vedtakene han fatter til allmenn politikk. En generell instruks om meldeplikt og bestemt oppholdssted kan ikke utstedes for &eacute;n person p&aring; ett tidspunkt og ferdig med det. Eller skal alle hjemvendte IS-krigere n&aring; sendes til Kyrks&aelig;ter&oslash;ra?</p> <p>Frp-leder Siv Jensen er alts&aring; villig til &aring; sette menneskerettigheter og norske rettsprinsipper til side for &aring; sette Najumuddin Faraj Ahmad i forvaring. F&oslash;rste steg er &aring; tvangsflytte ham. Dette gj&oslash;res gjennom en s&aelig;rinstruks fra Justisdepartementet som jusprofessor Hans Petter Graver sier &laquo;ikke h&oslash;rer hjemme i en rettsstat&raquo;. Han er en blant mange jurister som tviler p&aring; at vedtaket vil st&aring; seg gjennom rettsapparatet. Mulla Krekar kan alts&aring; snart v&aelig;re tilbake i sitt hjem i Oslo. Det eneste regjeringen da oppn&aring;r, er &aring; gi den radikale islamisten en ny PR-seier til sin CV: Offer for selektive fors&oslash;k p&aring; &aring; t&oslash;ye menneskerettighetene og grunnleggende rettsprinsipper.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/veien_til_kreksaeterora" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 23 Jan 2015 04:57:38 +0000 PagePlanner 184890 at http://morgenbladet.no Støre-koden http://morgenbladet.no/leder/2015/storekoden <p>Jonas Gahr St&oslash;re har f&aring;tt refs fra alle kanter for sin <em>utydelighet </em>etter Charlie Hebdo-drapene. Arbeiderpartiets leder sa forrige uke at for ham var ytringsfrihet et m&aring;l, men blasfemi var det ikke. Ettersom St&oslash;re, som utenriksminister i 2006, beklaget &laquo;uroen karikaturene skapte&raquo; ovenfor den muslimske verden, ble bildet av en ryggl&oslash;s t&aring;kefyrste dermed komplett. Noen dager ventet alle p&aring; at St&oslash;re skulle utf&oslash;re det obligatoriske ritualet med &laquo;&aring; legge seg flat&raquo; og si han tok feil, b&aring;de den gang og n&aring;. Noe han ikke gjorde, interessant nok. Hva er det Jonas Gahr St&oslash;re mener?</p> <p>St&oslash;re, som mange p&aring;st&aring;r vil begrense ytringsfriheten, utvider i praksis ytringsrommet, gjennom en nesten irriterende hang til nyansering. St&oslash;re blir ofte kalt for &laquo;en tenker&raquo;, og det er ikke bare et kompliment i et landskap der den politiske h&aring;ndverkeren er et ideal. Politikertyper som ham blir ofte anklaget for svakhet og unnfallenhet. Da n&aring;v&aelig;rende utenriksminister i USA, John Kerry, problematiserte George Bush sitt raske og klare narrativ &laquo;krig mot terror&raquo; fremsto han som ullen og tapte oppslutning. Den gjennomg&aring;ende kritikken mot Barack Obama, som ogs&aring; ofte beskrives som en tenker, er at han er for abstrakt og ettergivende.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/storekoden" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 16 Jan 2015 04:45:44 +0000 PagePlanner 184802 at http://morgenbladet.no Vi er Charlie http://morgenbladet.no/leder/2015/vi_er_charlie <p><em>&laquo;Hos Charlie Hebdo kjemper vi for friheten til &aring; spotte gud. Men vi kjemper ogs&aring; mot rasisme, antisemittisme og hat mot v&aring;re medmennesker.&raquo;</em></p> <p>Charlie Hebdo-redakt&oslash;r&nbsp;G&eacute;rard Biard</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det burde v&aelig;re mulig &aring; tegne hva som helst, si hva som helst, skrive hva som helst uten &aring; frykte for livet. S&aring;nn er det ikke. Det er en tragedie.</p> <p>Redakt&oslash;r St&eacute;phane Charbonnier, tegnerne Jean Cabut, Georges Wolinski og Bernhard Velhac. Tolv personer ble drept og flere skadet da maskerte menn tok seg inn i redaksjonslokalene til det franske satirebladet Charlie Hebdo onsdag formiddag. Staben var samlet til sitt ukentlige fellesm&oslash;te og planla neste nummer, som hadde f&aring;tt arbeidstittelen &laquo;Sharia Hebdo&raquo;, da den ble angrepet. Ukemagasinet har flere ganger trykket karikaturer av profeten Muhammed.&nbsp;I&nbsp;2011 ble redaksjonslokalene skadet av&nbsp;brannbomber kort tid etter at bladet hadde en forside med Muhammed og presenterte profeten som gjesteredakt&oslash;r.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/vi_er_charlie" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 09 Jan 2015 04:13:25 +0000 PagePlanner 184705 at http://morgenbladet.no Svensk svung http://morgenbladet.no/leder/2015/svensk_svung <p>Desemberavtalen i Sverige er allerede skrevet inn i politisk historie som et stykke god forhandlingskunst. Regjeringspartiene og de borgerlige partiene hevet seg over blokkgrenser, viste ansvarsf&oslash;lelse og slik ble b&aring;de statsbudsjettet og statsminister Stefan L&ouml;fven reddet. Og en gunstig bieffekt (eller var det hele poenget?): Sverigedemokraterna (SD) mister langt p&aring; vei sin vippeposisjon i svensk politikk. Landets tredje st&oslash;rste parti er satt ut av det parlamentariske spillet.</p> <p>&Aring; skyve SDs 800 000 velgere ut i kulden er selvsagt en risikabel strategi. Desemberavtalen kan bli SDs vei til makt &ndash; p&aring; sikt. For eksempel vil partiet f&aring; en lett oppgave i &aring; fremstille seg som eneste reelle opposisjon. De borgerlige partiene insisterer p&aring; at de ogs&aring; vil utgj&oslash;re en opposisjon til L&ouml;fvens regjering, men budskapet blir ikke like effektivt n&aring;r man samtidig er regjeringens samarbeidspartner. SD spiller allerede dette kortet for hva det er verdt og tegner bildet av &laquo;et styrende sekskl&oslash;ver&raquo;, med seg selv som en ensom og forfulgt opposisjon. Partiet har ogs&aring;, under den sykmeldte og utbrente Jimmie &Aring;kesson, hatt krefter nok til &aring; stille mistillitsforslag mot L&ouml;fven.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2015/svensk_svung" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 02 Jan 2015 04:18:59 +0000 PagePlanner 184694 at http://morgenbladet.no Det går likar no http://morgenbladet.no/leder/2014/det_gar_likar_no <p>Det kalles det norske <em>likestillingsparadokset</em>: Menn jobber i privat sektor. Kvinner jobber i offentlig sektor, ikke minst i helse- og omsorgsyrker. Selv om norske kvinner er i verdenstoppen n&aring;r det gjelder yrkesdeltagelse, er f&aring; arbeidsmarkeder like kj&oslash;nnssegregert.</p> <p>&laquo;Likestillingsparadokset er et uttrykk for velferdsnaturalismen: at biologiske kj&oslash;nnsforskjeller f&aring;r st&oslash;rre betydning n&aring;r velferdsstaten bygger ned sosiale kj&oslash;nnsforskjeller&raquo;, sa sosiolog Gunnar Aakvaag p&aring; Morgenbladet og Samtidens arrangement om samtidsdiagnoser l&oslash;rdag 13. desember.</p> <p>Men stemmer n&aring; egentlig dette? En ny bokutgivelse, redigert av Liza Reisel og Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning, forteller en annen historie.</p> <p>Kj&oslash;nnsdelingen i arbeidsmarkedet m&aring;les p&aring; en s&aring;kalt segregeringsindeks. Dersom man kun m&aring;ler inntektsgivende arbeid, havner land som Norge og Sverige ganske midt p&aring; treet i Europa. Men n&aring;r man inkluderer dem som oppgir &aring; ha ubetalt hjemmearbeid som hovedsyssel, alts&aring; de hjemmev&aelig;rende, havner Norge og Sverige helt p&aring; bunnen: Da ser v&aring;re arbeidsmarkeder minst kj&oslash;nnsdelt ut.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/det_gar_likar_no" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 18 Dec 2014 23:01:44 +0000 PagePlanner 184616 at http://morgenbladet.no Å fange tidsånden http://morgenbladet.no/leder/2014/a_fange_tidsanden <p>I det daglige ildregnet av informasjon er det noen nyhetsbilder som f&aring;r oss til &aring; stanse opp: Isbj&oslash;rnen som st&aring;r alene p&aring; et smeltende isflak. Ten&aring;ringsjenta som lager kyssemunn p&aring; en selfie. Fangen i oransje drakt som kneler p&aring; Guant&aacute;namo. Den unge grekeren i suppek&oslash; p&aring; gaten. Og et nytt bilde, det er den samme oransje fangedrakten, men fangen er amerikaner n&aring;, og skal henrettes av en b&oslash;ddel fra IS.</p> <p>Vestlig kultur har gjennomg&aring;tt br&aring; kast p&aring; f&aring; &aring;r. Og de er ikke bare kulturen og geopolitikken som er uoversiktlig; vi lever ogs&aring; i en id&eacute;historisk brytningstid. Hva er de store linjene<em> </em>i v&aring;r egen tid? Hva kjennetegner v&aring;r &aelig;ra, epoke eller tidsalder, ja, <em>hva er samtiden</em>?</p> <p>&laquo;Hva er Samtiden?&raquo; er et tredelt prosjekt og et samarbeid mellom tidsskriftet Samtiden og Morgenbladet. Denne utgaven av avisen er i sin helhet viet <em>samtidsdiagnoser</em>, det samme er siste utgave av Samtiden. L&oslash;rdag 13. desember 2014 holder vi symposium p&aring; Litteraturhuset i Oslo, med foredragsholdere som Evgeny Morozov og Slavoj Zizek. Her offentliggj&oslash;res ogs&aring; vinnerne av Morgenbladets skrivekonkurranse &laquo;Tegn i tiden&raquo;, som fikk inn over 250 bidrag fra leserne.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/a_fange_tidsanden" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 12 Dec 2014 04:14:20 +0000 PagePlanner 184541 at http://morgenbladet.no Åpne hjerter, stengte dører http://morgenbladet.no/leder/2014/apne_hjerter_stengte_dorer <p>De svenske partiene straffes fordi de ikke har &laquo;v&aring;get &aring; ta innvandringsdebatten&raquo;. Det var igjen omkvedet blant norske politikere og kommentatorer, fra h&oslash;yre til venstre, etter at det svenske regjeringshavariet var et faktum. P&aring;standen er underlig. Dette sa dav&aelig;rende statsminister Fredrik Reinfeldt i talen som &aring;pnet den svenske valgkampen 16. august i fjor:</p> <p class="rteindent1">Jeg ber det svenske folket ha t&aring;lmodighet og &aring;pne sine hjerter for de utsatte vi ser rundt om i verden. N&aring;r mange flykter p&aring; kort tid, skaper det spenninger i det svenske samfunnet. Men vi har l&aelig;rt oss at mennesker som kommer hit, senere blir med og bygger Sverige sammen med oss. Det kommer til &aring; bli diskusjoner her hjemme om hva dette kommer til &aring; koste. Og jeg vil si rett ut at det kommer til &aring; bli store kostnader. Men jeg vil oppfordre alle til &aring; v&aelig;re solidariske.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/apne_hjerter_stengte_dorer" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 05 Dec 2014 04:08:18 +0000 PagePlanner 184505 at http://morgenbladet.no Billig billig http://morgenbladet.no/leder/2014/billig_billig <p>Mange av de fremm&oslash;tte stilte i arbeidskl&aelig;r onsdag kveld denne uken, p&aring; debatt om h&aring;ndverksfagene. I salen satt folk i r&oslash;rlegger-, maler-, t&oslash;mrer- eller politiuniform, de brukte anledningen til &aring; demonstrere yrkesstolthet. Vi som var til stede oppfattet at noe viktig er p&aring; gang: En slags samling i bunn rundt norske h&aring;ndverkstradisjoner. For &laquo;De manuelle&raquo;-debatten, startet av t&oslash;mrermester Ole Thorstensen, er ikke bare en klassedebatt &ndash; det er en kulturdebatt og en verdidebatt. Den g&aring;r til kjernen av hva kvalitet er, og hvilket samfunn vi vil v&aelig;re.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/billig_billig" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 28 Nov 2014 04:25:21 +0000 PagePlanner 184425 at http://morgenbladet.no Fri kunst http://morgenbladet.no/leder/2014/fri_kunst <p>Burde Peter Handke f&aring;tt Ibsen-prisen? Er Dan Park en lavpannet rasist, en raffinert kunstner eller begge deler? Bryter Karl Ove Knausg&aring;rds utlevering av venner og familie privatlivets fred?</p> <p>Denne uken ble hovedrapporten fra prosjektet &laquo;Status for ytringsfriheten i Norge&raquo; lagt frem for et fullsatt Litteraturhus i Oslo. Dette er den f&oslash;rste store gjennomgangen av ytringsfrihetens k&aring;r i Norge: rettslig, i arbeidslivet, i m&oslash;te med et flerkulturelt samfunn, i mediene &ndash; og blant kunstnere. Den siste tiden har vi flere ganger sett hvordan kunst- og kulturdebatter blir diskusjoner om ytringsfrihetens grenser. Derfor er professor Tore Slaattas funn interessante. Han har unders&oslash;kt hvordan forfattere og billedkunstnere vurderer stoda for kunstnerisk ytringsfrihet i Norge.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/fri_kunst" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 21 Nov 2014 04:28:41 +0000 PagePlanner 184355 at http://morgenbladet.no Forskningsfallitt http://morgenbladet.no/leder/2014/forskningsfallitt <p>Etter 22. juli lette vi febrilsk etter noen som kunne sette hendelsen i perspektiv. Drapsmannen fra Ut&oslash;ya var en hvit h&oslash;yreekstremist, i en ny islam-konspiratorisk tapning, som vi da skj&oslash;nte lite av. Ikke fantes det forskningsbasert kunnskap p&aring; feltet, og en yngre journalist, &Oslash;yvind Str&oslash;mmen, seilte uventet opp som den st&oslash;rste eksperten med sin bok &laquo;Det m&oslash;rke nettet&raquo;.</p> <p>I dag, tre &aring;r etter, er det fremdeles ikke bevilget penger til &aring; forske p&aring; h&oslash;yreekstremistisk terror. I en kronikk i Aftenposten skriver jihadisme-ekspert Thomas Hegghammer at Forsvarets Forskningsinstitutt mer eller mindre har gitt opp &aring; bygge et levedyktig forskningsmilj&oslash; p&aring; feltet. Arbeidet med &aring; skaffe finansiering har v&aelig;rt hardt, kronglete og mislykket. Selv etter handlingsplanen mot ekstremisme er det ikke kommet forskningsmidler direkte til forskning p&aring; h&oslash;yreekstrem terror.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/forskningsfallitt" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 14 Nov 2014 04:32:47 +0000 PagePlanner 184242 at http://morgenbladet.no Moralmilitæret http://morgenbladet.no/leder/2014/moralmilitaeret <p>&laquo;Norge kan ikke lukke &oslash;ynene. Norge m&aring; bidra.&raquo; Slik innledet og avsluttet statsminister Erna Solberg sin redegj&oslash;relse for Stortinget onsdag, hvor hun begrunnet hvorfor regjeringen sender 120 norske spesialsoldater og offiserer til Irak. Det er ikke vanskelig &aring; forst&aring; dette moralske imperativet. Terrorgruppen IS&rsquo; bestialske herjinger gj&oslash;r det vanskelig &aring; forsvare at en ikke &laquo;gj&oslash;r noe&raquo;.</p> <p>Da Danmarks sosialdemokratiske statsminister bestemte seg for &aring; sende jagerfly for &aring; bidra i bombingen av IS i Irak, skj&oslash;nte den norske regjeringen at ogs&aring; den m&aring;tte &oslash;ke sitt bidrag, skrev Aftenposten nylig. &Aring; bidra til &laquo;kapasitetsbygging&raquo; og &laquo;oppl&aelig;ring&raquo; kan virke som en mykere, mer n&oslash;ytral m&aring;te &aring; bidra p&aring;. Men dette er minst like risikabelt og forpliktende som &aring; sende bombefly.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/moralmilitaeret" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 07 Nov 2014 04:14:53 +0000 PagePlanner 184191 at http://morgenbladet.no Liv og død http://morgenbladet.no/leder/2014/liv_og_dod <p><strong>LEDER</strong></p> <p>Amerikanske Brittany Maynard (29) planla &aring; d&oslash; i morgen, 1. november 2014. For tre uker siden publiserte hun en video om hjernesvulsten og sykdommen som hun ikke vil skal &laquo;ta livet hennes&raquo;. Videoen er s&aring; langt blitt sett over 8,8 millioner ganger. Denne uken &aring;pnet hun for &aring; leve lenger.</p> <p>D&oslash;den ang&aring;r oss alle, skrev Kari Vigeland i <a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/doden_angar_oss_alle">Morgenbladet sist uke.</a> Med Epikur kan vi like gjerne hevde at d&oslash;den ikke ang&aring;r noen. Vi skal alle d&oslash;, men d&oslash;den ang&aring;r ikke den enkelte. Vi eier ikke v&aring;r egen d&oslash;d, som Unge H&oslash;yres Mathilde Tybring-Gjedde skrev i Aftenposten for et par uker siden.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/liv_og_dod" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 30 Oct 2014 23:33:14 +0000 PagePlanner 184112 at http://morgenbladet.no Ytringsansvaret http://morgenbladet.no/leder/2014/ytringsansvaret <p>&laquo;N&aring; opererer voldsvenstre og sjikanevenstre innenfor samme offentlige rom som islamistene,&raquo; var document.no-redakt&oslash;r Hans Rustads kommentar til ukens debatt om debatten: Deichmanske bibliotek i Oslo leide torsdag ut sine lokaler til et m&oslash;te i regi av document.no. Temaet var den svenske kunstneren Dan Park, som er d&oslash;mt for &aelig;rekrenkelser og rasistisk hets, og karikaturtegner Lars Vilks var invitert. Antirasistisk senter kritiserte bibliotekets avgj&oslash;relse, som de mener bidrar til &aring; legitimere &laquo;at noen skal fremme en nazists suverene rett til &aring; hundse uskyldige mennesker&raquo;. Senteret arrangerte ogs&aring; en motdemonstrasjon. Hendelsen er ikke unik. Det har v&aelig;rt lignende diskusjoner om bibliotekenes rolle som debatt&shy;arena b&aring;de i Kristiansand og Stavanger.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/ytringsansvaret" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 24 Oct 2014 03:24:37 +0000 PagePlanner 184035 at http://morgenbladet.no Blå feminisme http://morgenbladet.no/leder/2014/bla_feminisme <p>Vi er de nye feministene, hevder Karen Thue og Victoria W&aelig;thing i boken <em>Bl&aring;str&oslash;mper</em> som ble lansert denne uken. De vil ha en ny feminisme, liberalfeminismen, og sier farvel til statsfeminisme, fedrekvote og sexkj&oslash;pslov.</p> <p>Liberalfeminismen er ikke ny. Den har en lang og &aelig;rerik historie, akkurat som mange andre bindestreks-feminismer. Opplysningsfilosofen Mary Wollstonecraft formulerte allerede i 1792 et forsvar for kvinnens rettigheter. Den liberale filosofen John Stuart Mill fulgte opp rettighetstankegangen knappe hundre &aring;r senere med utgivelsen av <em>Kvinneundertrykkelsen</em>. Disse to tenkerne var sentrale for den tidlige kvinnesaksbevegelsens kamp for kvinners stemmerett, og ikke minst for den borgerlige kvinnebevegelsen &ndash; som igjen kan deles i to: den likhetsfeministiske og den forskjellsfeministiske.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/bla_feminisme" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 17 Oct 2014 03:59:18 +0000 PagePlanner 183964 at http://morgenbladet.no Stødig på feil kurs http://morgenbladet.no/leder/2014/stodig_pa_feil_kurs <p>&laquo;CO2 har erstattet Karl Marx&raquo;, sa Per Willy Amundsen, Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann og selverkl&aelig;rt klimaskeptiker for knappe to &aring;r siden. N&aring; sitter hans parti i en regjering som i trontalen sist uke fastslo at klimautfordringen er &laquo;en av de st&oslash;rste vi st&aring;r overfor i v&aring;r tid&raquo; og at regjeringen skal forsterke klimapolitikken de r&oslash;dgr&oslash;nne etterlot seg.</p> <p>Sett i lys av Frps n&aelig;re historie er regjeringens forslag til statsbudsjett slett ikke ille. Det finnes ikke lenger partier i norsk politikk som vil eller kan forverre norsk klimapolitikk radikalt til det verre. Budsjettforslaget inneholder flere gode klimatiltak, men ogs&aring; tiltak med d&aring;rlig klimaeffekt. Summen minner mest om st&oslash; kurs og en videref&oslash;ring av hovedlinjene i de r&oslash;dgr&oslash;nnes klimapolitikk. Men st&oslash; kurs er feil kurs. Forslaget til statsbudsjett er ikke i n&aelig;rheten av &aring; skape den &oslash;konomiske omstillingen som kreves i m&oslash;tet med den st&oslash;rste utfordringen vi st&aring;r overfor i v&aring;r tid.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/stodig_pa_feil_kurs" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 10 Oct 2014 03:46:42 +0000 PagePlanner 183902 at http://morgenbladet.no Buzz og bøss http://morgenbladet.no/leder/2014/buzz_og_boss <p>Et &oslash;yeblikksbilde fra den norske netthverdagen: &laquo;Derfor m&aring; du ha sm&oslash;r i kaffen.&raquo; &laquo;Slik b&oslash;r du absolutt ikke svare n&aring;r noen forteller at de elsker deg.. &raquo; (sic). &laquo;Derfor er h&oslash;sten kjip for alle med store pupper.&raquo;</p> <p>I l&oslash;pet av f&aring; m&aring;neder er det norske nettstedet Buzzit blitt en klikkvinner. Enkelte dager blir s&aring; mange som 400 000 nettbrukere lokket inn. Men til hva?</p> <p>Nettstedet er et underbruk av avisen Nordlys og markedsf&oslash;rer seg selv som Norges nye &laquo;delenettsted&raquo;. Inspirert av den amerikanske suksessen Buzzfeed publiserer Buzzit lister og andre saker med det m&aring;l &aring; f&aring; flest mulige delinger og klikk p&aring; nett &ndash; og forh&aring;pentlig tjene en slant. Journalistikk er det ikke.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/buzz_og_boss" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 03 Oct 2014 03:32:28 +0000 PagePlanner 183800 at http://morgenbladet.no