http://morgenbladet.no/taxonomy/term/424/rss/articles/all nb Kvalitetstid http://morgenbladet.no/leder/2014/kvalitetstid <p>I 1946 var antallet betalte arbeidstimer per norske husstand 45 i uken. I &aring;r er tallet 70. NRK-programmet &laquo;Brennpunkt&raquo; presenterte forrige uke et regnestykke som viser at vi har r&aring;d til sekstimersdag. Prisen vi m&aring; betale er &oslash;kte skatter, fra 37 prosent i dag til 50 prosent i 2060, og redusert personlig forbruk, i stedet for n&aelig;r tredobling av dagens forbruk m&aring; vi n&oslash;ye oss med en dobling.</p> <p>Etter &laquo;Brennpunkt&raquo;-programmet p&aring;pekte Civita-leder Kristin Clemet en svakhet ved regnestykket: Nemlig at det er <em>dagens</em> velferdsstat som blir finansiert i denne beregningen, mens det er grunn til &aring; tro at folk vil kreve en kvalitetsheving av velferden i fremtiden.</p> <p>Diskusjonen om sekstimersdagen er ikke-eksisterende blant norske politikere. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, LO og regjeringen er opptatt av &aring; kommunisere at nordmenn m&aring; jobbe mer for &aring; kunne beholde velferdsstaten ogs&aring; etter at eldreb&oslash;lgen sl&aring;r inn. Men f&oslash;r vi kan konkludere i debatten rundt sekstimersdagen, m&aring; vi i fellesskap diskutere hva slags samfunn vi &oslash;nsker oss i fremtiden.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/kvalitetstid" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 11 Apr 2014 03:11:06 +0000 PagePlanner 182104 at http://morgenbladet.no Kvithaien og oss http://morgenbladet.no/leder/2014/kvithaien_og_oss <p>&laquo;Hvithai mot norske fjorder.&raquo; Overskrifta i Bergens Tidende p&aring; mandag var ikkje om ny versjon av ein skrekkfilm, men fors&oslash;k p&aring; &aring; laga annan inngang til den ferske rapporten til FNs klimapanel, &laquo;W. G. II contribution to the 5th. A.R.&raquo;, som den heiter p&aring; stammespr&aring;ket, og som gjer opp status for forskinga p&aring; verknader, tilpasningar og s&aring;rbarheit knytt til den globale oppvarminga. Dagsavisen heva fram utsiktene for aisatisk tigermygg p&aring; v&aring;re nordlege breiddegrader. Dagens N&aelig;ringsliv via plass til oljerelaterte geologar som er skeptiske til heile FNs klimapanel, og banka dei i skolten med ein kommentar dagen etter.</p> <p>Hovud-konklusjonane til FNs klimapanel er s&aring; dystre, og kjente, at det er forst&aring;eleg at ein leitar etter uventa vinklingar. Ein kan faktisk bli frista til &aring; leita etter lyspunkt n&aring;r kloden blir stadig heitare, som at avlingane og fiskefangstane p&aring; kort sikt kan bli st&oslash;rre her nord, og at moglegheita for istid p&aring; lang sikt synest mindre sannsynleg. Det er jo ingen <em>kald</em> klode vi vil ha.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/kvithaien_og_oss" target="_blank">les mer</a></p> Leder Thu, 03 Apr 2014 23:14:23 +0000 PagePlanner 182017 at http://morgenbladet.no Feil medisin http://morgenbladet.no/leder/2014/feil_medisin <p>Det er 270 millioner rusbrukere og 27 millioner rus<em>mis</em>brukere i verden. 210 000 mennesker d&oslash;r hvert &aring;r. Norge er nummer tre p&aring; listen over overdosed&oslash;dsfall i Europa.</p> <p>Narkotikapolitikken har feilet. Den siste m&aring;neden har Morgenbladet skrevet flere saker om narkotikamarkedet. S&aelig;rlig skremmende salget av nye psykoaktive stoffer over internett. Kripos har registrert 48 nye stoffer de siste to &aring;rene, og helsevesenet sliter med &aring; behandle overdoser av stoffer de ikke kjenner fra f&oslash;r. Det paradoksale er at mange av disse stoffene fortsatt er lovlige, men ofte langt mer skadelige enn de ikke-lovlige. De kriminelle har overtaket.</p> <p>FNs narkotikakonvensjon ble innf&oslash;rt i 1961. Tanken var at en streng narkotikapolitikk skulle virke avskrekkende og f&aring; markedet til &aring; krympe. Mon det. Inntektene fra narkohandelen i verden ligger &aring;rlig p&aring; 2000 milliarder kroner, mer enn halvannet norsk statsbudsjett, if&oslash;lge FNs tall.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/feil_medisin" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 28 Mar 2014 04:15:05 +0000 PagePlanner 181943 at http://morgenbladet.no Makt, rett og Krim http://morgenbladet.no/leder/2014/makt_rett_og_krim <p>Fredag 28. februar satte soldater opp veisperringer mellom Krim og det ukrainske fastlandet. 18. mars erkl&aelig;rte Vladimir Putin at Krim var en del av den russiske f&oslash;derasjonen. I l&oslash;pet av 18 dager gjennomf&oslash;rte han invasjon, okkupasjon og anneksjon. Effektivt og skremmende. Men ikke epokegj&oslash;rende.</p> <p>I 2008 ga den amerikanske historikeren Robert Kagan ut boken <em>The Return of History and the End of Dreams.</em> Her polemiserte han mot Francis Fukuyamas ber&oslash;mte tese fra 1989 om &laquo;The End of History&raquo;: Dr&oslash;mmen om en normstyrt verdensorden der liberal rettsstatstenkning dominerer, var if&oslash;lge Kagan over. Verden var p&aring; vei tilbake til 1800-tallets stormaktsrivalisering der autorit&aelig;re stormakter st&oslash;ter mot de demokratiske.</p> <p>De siste dagene later til &aring; v&aelig;re p&aring; Kagans side. Det er kald krig II og &oslash;st mot vest. Natos generalsekret&aelig;r snakker om &laquo;den mest alvorlige trusselen mot europeisk sikkerhet og stabilitet siden Den kalde krigens slutt&raquo; og fastsl&aring;r at Russland &laquo;bryter med alle internasjonale normer og h&oslash;rer ikke hjemme i det 21. &aring;rhundre&raquo;.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/makt_rett_og_krim" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 21 Mar 2014 04:22:00 +0000 PagePlanner 181879 at http://morgenbladet.no Straffetiltak mot Putin http://morgenbladet.no/leder/2014/straffetiltak_mot_putin <p>Det finst eit ganske ferskt bilete som b&oslash;r fylla oss alle med ubehag. Statoilsjef Helge Lund og leiar for Rosneft i Russland, Eduard Khudainatov, signerer kontrakt om &aring; samarbeide b&aring;de p&aring; russisk og norsk sokkel, og kanskje s&oslash;ka saman om leiteblokker i Barentshavet. Bak st&aring;r Vladimir Putin og passar p&aring;.</p> <p>Putin var d&aring;, i 2012, p&aring;troppande president for sin tredje periode. Han er ingen underleg gudfar lenger, ein politikar med merkelege PR-r&aring;dgivarar, eller ein etterkommar av tsarane med litt for stor sans for pomp og prakt, jamf&oslash;r f&oslash;rre m&aring;nads OL i Sotsji. M&aring;ten det russiske regimet har regissert og st&aring;r bak den tilstundande folkeavstemninga p&aring; Krimhalv&oslash;ya f&oslash;rstkommande s&oslash;ndag, trugar internasjonal rettsorden. Vi risikerer det som i realiteten er ein illegitim anneksjon av anna lands territorium. Putins maktbrunst g&aring;r ut over Russlands eigne grenser, og trugar freden i Europa.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/straffetiltak_mot_putin" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 14 Mar 2014 04:53:34 +0000 PagePlanner 181806 at http://morgenbladet.no Feministisk forsvar http://morgenbladet.no/leder/2014/feministisk_forsvar <p>&laquo;Nei til reservasjonsrett. Vern om abortloven.&raquo; De siste ukene er bildene fra Susanne Kaluzas nettkampanje blitt spredt i rekordfart p&aring; sosiale medier. Ryktene sier at &aring;rets 8. mars-tog vil bli det st&oslash;rste p&aring; flere ti&aring;r, kanskje noensinne. Det er tvilsomt om det var dette H&oslash;yres stortingsgruppe s&aring; for seg da de godtok samarbeidserkl&aelig;ringen med Kristelig Folkeparti og innvilget landets fastleger reservasjonsrett mot henvisning til abort. I etterkant kan man stille seg sp&oslash;rsm&aring;let: Hvorfor s&aring; de ikke sprengkraften i denne saken?</p> <p>La oss f&oslash;rst ta et lite skritt tilbake: Feminismen har forandret det norske samfunnet radikalt. Kvinner har f&aring;tt stemmerett, rett til fri abort, juridisk likestilling. Kvinner er en selvf&oslash;lge i arbeidslivet, p&aring; universitetet og i mediene. Store kamper, viktige seiere. Kronen p&aring; verket ble feministpartiet SV i regjering. De r&oslash;dgr&oslash;nne innf&oslash;rte full barnehagedekning og lengre pappaperm. N&aring;r selv regjeringen f&oslash;rer en feministisk politikk, blir behovet for feministisk mobilisering selvsagt mindre.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/feministisk_forsvar" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 07 Mar 2014 00:41:22 +0000 PagePlanner 181716 at http://morgenbladet.no Protest og effekt http://morgenbladet.no/leder/2014/protest_og_effekt <p>Da Ugandas president Museveni mandag undertegnet landets nye &laquo;anti-homoseksualitetslov&raquo;, ble det mulig &aring; straffe homofili med fengsel p&aring; livstid. Homofili er forbudt i 38 av Afrikas 55 land, selv om lovforbudet ikke praktiseres overalt.</p> <p>Museveni hevder homofili er en vestlig, kolonial import. Men om noe er en vestlig import, er det homofobien. Det var kolonimaktene som innf&oslash;rte forbudene mot homofili gjennom sine lovverk, ogs&aring; i Uganda. Kristentroen som brukes som begrunnelse for homohatet i Uganda er ogs&aring; en vestlig import. Det samme er de kristenkonservative amerikanske misjon&aelig;rene som de siste &aring;rene har v&aelig;rt sentrale i lobbyvirksomheten for &aring; innf&oslash;re den nye loven (selv om de har tatt avstand fra den da dette ble kjent).</p> <p>Disse paradoksene hefter ikke Museveni seg ved. Han innkalte verdenspressen til undertegnelsesseremonien mandag, og fikk akkurat den reaksjonen han &oslash;nsket seg. Ford&oslash;mmelsen har v&aelig;rt unison, og en rekke vestlige land, inkludert Norge, truer med &aring; holde tilbake bistand.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/protest_og_effekt" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 28 Feb 2014 04:34:58 +0000 PagePlanner 181650 at http://morgenbladet.no I skammekroken http://morgenbladet.no/leder/2014/i_skammekroken <p>Nitti polititjenestemenn troppet mandag opp ved syv videreg&aring;ende skoler i Bergen. I klasserommene leste l&aelig;rere opp navnene p&aring; 27 elever, som deretter m&aring;tte g&aring; ut og bli p&aring;grepet for &laquo;befatning med narkotika&raquo;.</p> <p>Tilliten til politiets h&aring;ndtering av elevenes personvern er allerede tynnslitt etter politiets kamp for &aring; f&aring; bruke narkohund mot elever uten skjellig grunn til mistanke. Da Stortinget behandlet saken i 2012, avviste justisminister Grete Faremo politiets &oslash;nske ved &aring; vise til det juridiske prinsippet om at ransaking krever mistanke eller informert, fritt og skriftlig samtykke.</p> <p>Fremgangsm&aring;ten i Bergen kan derfor virke kl&oslash;nete. Navnene p&aring; de p&aring;grepne ble i praksis offentliggjort. Vi vil neppe f&aring; lese en tilsvarende sak om voksne arbeidstagere, hentet ut fra morgenm&oslash;tet. I og med at politiet hadde s&aring; inng&aring;ende oversikt over personene i saken, ville gruppen p&aring; nitti tjenestemenn enkelt kunne unng&aring;tt en slik &laquo;sosial domstol&raquo;.</p> <p>Men politiet har gitt uttrykk for at det var <em>&oslash;nskelig</em> &aring; sette en st&oslash;kk i elevene. &laquo;S&aring; lenge man holder sin sti ren, er det ingen grunn til &aring; f&oslash;le utrygghet&raquo;, sier politistasjonssjef Morten &Oslash;rn til Bergens Tidende, som et underlig ekko &ndash; formodentlig uforvarende &ndash; av mottoet til enhver politistat.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/i_skammekroken" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 21 Feb 2014 04:31:09 +0000 PagePlanner 181574 at http://morgenbladet.no Tillit begge vegar http://morgenbladet.no/leder/2014/tillit_begge_vegar <p><strong>For litt sidan</strong> braut Utdanningsforbundet forhandlingane med Kommunanes Sentralforbund (KS) om ny arbeidstidsavtale for l&aelig;rarar i grunnskulen (minus Oslo &ndash; som er eige tariffomr&aring;de). Tvisten blir dermed del av hovudtariffoppgjeret til v&aring;ren, og vi kan risikera streik om partane ikkje finn tonen att. I kronikkar skriv garva l&aelig;rarar at skulen vil rotna opp innvending, og fortel p&aring; tv kor mange st&oslash;tteerkl&aelig;ringar dei f&aring;r. I botn hj&aring; dei styrande organa ligg det ei djup mistillit til vurderingsevna l&aelig;rarane sj&oslash;lve har, meiner dei. I Danmark f&oslash;rte ein heilt parallell konflikt til langvarig og &oslash;ydeleggjande lock-out for berre eit &aring;r sidan.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/tillit_begge_vegar" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 14 Feb 2014 03:35:13 +0000 PagePlanner 181459 at http://morgenbladet.no Boikott OL på heimebane http://morgenbladet.no/leder/2014/boikott_ol_pa_heimebane <p>&laquo;Det er utrolig at det ikke er en eneste atlet som har trukket seg fra OL. Men de fleste er vel s&aring; klint opp med sponsormidler i hue og r&aelig;va at de ikke har s&aring; mye de skal ha sagt.&raquo; Slik skal kraftsalva ha lydd fr&aring; kunstnaren Bjarne Melgaard, som saman med artisten Annie lanserer protestdiscol&aring;ten &laquo;Russian Kiss&raquo; n&aring;r dei 22. olympiske vinterleikane opnar i russiske Sotsji. Ein kan ikkje venta at idrettsungdommen sj&oslash;lv skal boikotta OL i protest mot homo-lovene i Russland, eller mot natur&oslash;ydeleggjingane stadionanlegga har f&oslash;rt med seg i Sotsji, eller m&aring;ten protesterande i Kaukasus blir knebla p&aring; like i forkant av leikane. Atletane har sin eine store karrieresjanse no, og ikkje eit heilt liv i kunsten.</p> <p>Ein betre adressat er d&aring; det offisielle Norge, som reiser til Sotsji med statsministeren sj&oslash;lv. Mange vestlege regjeringssjefar har valt &aring; bli heime under vinterleikane, i stille protest. Det er forst&aring;eleg at Erna Solberg velgjer &aring; reisa &ndash; til eit av v&aring;re naboland. Men d&aring; m&aring; ho nytta alle formelle og uformelle kanalar til &aring; leggja press p&aring; Russland i menneskerettssp&oslash;rsm&aring;la.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/boikott_ol_pa_heimebane" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 07 Feb 2014 04:31:52 +0000 PagePlanner 181434 at http://morgenbladet.no Rød nedsmelting http://morgenbladet.no/leder/2014/rod_nedsmelting <p>Torsdag gikk SVs s&oslash;sterparti Socialistisk Folkeparti (SF) ut av regjeringen i Danmark, og partileder Annette Vilhelmsen trakk seg &ndash; bare et dr&oslash;yt &aring;r etter at hun tiltr&aring;dte. Tilbaketoget er et gigantisk nederlag for SF i Danmark. Og en illustrasjon p&aring; hvor vanskelig det er &aring; styre etter radikale venstresideprinsipper i Europa i dag.</p> <p>SF gikk i 2011 til valg som regjeringspartner med Socialdemokraterne etter modell av det r&oslash;dgr&oslash;nne samarbeidet i Norge. Oppslutningen om partiet var i fritt fall allerede f&oslash;r valget. Siden har det fortsatt i rett nedoverbakke. Da regjeringsplanene ble lagt i 2010, hadde SF n&aelig;rmere 20 prosent oppslutning p&aring; meningsm&aring;lingene. N&aring; er oppslutningen rundt 4 prosent. SF har i regjering slukt og svelget kameler i jevnt tempo: F&oslash;rst ble den lovede million&aelig;rskatten droppet, siden ble selskapsskatten senket og offentlige velferdsgoder kuttet. Sentrumspartiet Radikale Venstre har innkassert styringspoeng i regjering. Det radikale st&oslash;ttepartiet Enhedslisten har innkassert venstresidepoeng utenfor.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/rod_nedsmelting" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 31 Jan 2014 01:32:30 +0000 PagePlanner 181350 at http://morgenbladet.no Til pynt http://morgenbladet.no/leder/2014/til_pynt <p>Prosjektet om &aring; frigj&oslash;re unge kvinner fra motebladenes fotofiklede objektivisering kjemper i motbakke. En svensk unders&oslash;kelse viser at 43 prosent av seksten&aring;rige jenter mener de er for tykke. Bare 16 prosent av norske jenter i samme alder <em>er</em> overvektige.</p> <p>Men det finnes lyspunkter. Et av dem er &laquo;Girls&raquo;, der serieskaper Lena Dunham viser frem sin uretusjerte kropp mens hun tematiserer sex, abort, og kj&oslash;nnstrakassering. Serien er blitt et referansepunkt for unge feminister over hele verden.</p> <p>Men i amerikanske Vogues februarnummer var Dunham p&aring; forsiden, retusjert og ikledd den dominerende estetikken. Hadde hun sveket? Var hun bare en pos&oslash;r med en forsidepike-dr&oslash;m?</p> <p>Jezebel, et toneangivende, feministisk nettsted, publiserer uretusjerte originalbilder av slike forsidebilder. Forrige uke annonserte de en dus&oslash;r p&aring; 10 000 dollar for bildene av Dunham. 24 timer senere var bildene ute, og viser at Vogue har fjernet fett, glattet ut hud, innskrenket utringingen, smalnet hoftene og fjernet poser under &oslash;ynene: kort sagt, det de alltid gj&oslash;r.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/til_pynt" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 24 Jan 2014 08:07:33 +0000 PagePlanner 181267 at http://morgenbladet.no Sensur på skandinavisk http://morgenbladet.no/leder/2014/sensur_pa_skandinavisk <p>Det var en gang en nordmann, en svenske og en danske som diskuterte sensur, rasisme og debattklima.</p> <p>Det var tankesmien Civita som hadde invitert til frokostm&oslash;te om medienes ansvar for samfunnsdebatten. Danmark var representert ved Flemming Rose, utenriksredakt&oslash;r i Jyllandsposten og mannen som i sin tid publiserte de f&oslash;rste Muhammed-karikaturene. Sverige ved Bj&oslash;rn Lindahl, korrespondent i Norge for Svenska Dagbladet. Norge ved Aftenpostens debattredakt&oslash;r Erik Tornes. Av disse tre er det utvilsomt Rose som har sterkest personlig erfaring med hva kontroversielle ytringer koster. Karikaturstriden ble en internasjonal krise med konsekvenser ogs&aring; i senere tid, som attentatet mot Lars Hedegaard i fjor. Etter dette har det dannet seg en ny konsensus i Danmark: Hatet er problemet, ikke hatefulle ytringer, hevdet Rose.</p> <p>Hvordan den svenske debatten fungerer, har nordmenn f&aring;tt innblikk i gjennom diskusjonen forfatteren Henrik Arnstad startet etter at Frp kom til makten. Svenskene mener nordmenn ikke t&oslash;r ta debatten om hvorvidt partiet har rasistiske og fascistoide trekk (for eksempel ved &aring; klippe den ut av <em>Skavlan</em>), mens vi nordmenn mener svenskene selv sensurerer motargumentene mot Arnstad.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/sensur_pa_skandinavisk" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 17 Jan 2014 04:00:29 +0000 PagePlanner 181182 at http://morgenbladet.no Ei skam for landet http://morgenbladet.no/leder/2014/ei_skam_for_landet <p>Krigar rasar fr&aring; Somalia til Syria. Men konfliktane er ikkje fjerne og p&aring; trygg avstand, dei bankar n&aelig;rmast bokstavleg p&aring; v&aring;r eiga d&oslash;r: menneske som s&oslash;ker om asyl i Norge. Meir enn 5300 fekk innvilga permanent opphaldstillating i 2013, som er ny rekord p&aring; eitt &aring;r. Ein kunne likevel &oslash;nskt vi hadde plass eller hjarterom til fleire. Sverige tok i mot 16 000 asyls&oslash;karar berre fr&aring; Syria i fjor, og gav nesten 30 000 varig opphald.</p> <p>Det er ein propp i systemet. Vi sette ein annan, og ganske f&aelig;l rekord i fjor: Nesten 5500 som alt har f&aring;tt permanent opphaldstillating, og dermed formelt som flyktningar &aring; rekna, ventar p&aring; at ein kommune skal ta i mot dei. Dei flykta fr&aring; dei liva dei hadde, og dei ventar enno p&aring; at livet skal til att. Dei sit &aring;revis som krigsfangar i v&aring;re asylmottak.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/ei_skam_for_landet" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 10 Jan 2014 00:01:03 +0000 PagePlanner 181094 at http://morgenbladet.no Norsk nyttårsklima http://morgenbladet.no/leder/2014/norsk_nyttarsklima <p>Psykisk helse er viktig. Gode l&aelig;rere er ogs&aring; viktige. Ikke noe galt med de to hovedtemaene Erna Solberg valgte ut til sin f&oslash;rste nytt&aring;rstale som statsminister. Det var likevel en sl&aring;ende nasjonal tale statsministeren holdt, der verden for &oslash;vrig ble avskrevet med noen korte setninger om nordmenn i Algerie, Filippinene og p&aring; en fregatt utenfor Syria.</p> <p>Mest sl&aring;ende var det at global oppvarming og klimapolitikk ikke ble nevnt med ett eneste ord. &laquo;Jeg kan ikke huske sist en nytt&aring;rstale ikke inneholdt klima&raquo;, bemerket KrF-leder Knut Arild Hareide overfor NTB. Svaret er 2006. Heller ikke Jens Stoltenberg nevnte klimapolitikk i sin f&oslash;rste nytt&aring;rstale som leder av den r&oslash;dgr&oslash;nne koalisjonsregjeringen.</p> <p>Etter det ble klima nevnt i alle de syv p&aring;f&oslash;lgende nytt&aring;rstalene, og var et sentralt tema i seks av dem. N&aring;r en leser gjennom talene i ettertid, blir det tydelig at klimapolitikken for Stoltenberg handler om tre ting: Redde skog, rense utslipp og innf&oslash;re et globalt kvotehandelsregime.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2014/norsk_nyttarsklima" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 03 Jan 2014 04:16:01 +0000 PagePlanner 181076 at http://morgenbladet.no Havarikommisjoner http://morgenbladet.no/leder/2013/havarikommisjoner <p>Hvordan takle et nederlag?</p> <p>Denne uken har Senterpartiets interne evalueringsutvalg kommet med knusende kritikk av partiledelsen etter valgnederlaget. Hele perioden med Navarsete som partileder beskrives som en sammenhengende kriseh&aring;ndtering, toppet med en elendig valgkamp. Partilederen var d&aring;rlig forberedt i tv-debatter, partiledelsen var splittet, Ola Borten Moes oljeutspill svekket Sps milj&oslash;profil og mediestrategien slo feil. Bare tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum kommer unna med &aelig;ren i behold.</p> <p>Lekkasjene fra SVs interne &laquo;havarikommisjon&raquo; g&aring;r i motsatt retning. Partiledelsen og valgkampen frikjennes. Mens Navarsete kritiserer partikulturen i beste sendetid, er det ro i SV. &laquo;Hele partiet m&aring; forst&aring; den alvorlige situasjonen partiet er i&raquo;, heter det i utkastet til evalueringen som ferdigstilles i disse dager, if&oslash;lge Aftenposten.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/havarikommisjoner" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 20 Dec 2013 04:00:21 +0000 PagePlanner 180987 at http://morgenbladet.no Alle skal med i smia http://morgenbladet.no/leder/2013/alle_skal_med_i_smia <p>&laquo;Mitt m&aring;l er &aring; styre landet p&aring; en s&aring; uspennende m&aring;te at folk kan leve spennende liv.&raquo; Med denne forvaltningspolitiske maksimen &aring;pnet Jens Stoltenberg Arbeiderpartiets landskamp i v&aring;r. Det endte med nederlag.</p> <p>Etter &aring;tte &aring;r fremsto b&aring;de parti og regjering i beit for nye tanker. Det er ikke vanskelig &aring; forst&aring; hvorfor partisekret&aelig;r Raymond Johansen tok initiativet til en ny tankesmie p&aring; venstresiden. H&oslash;yresidens Civita har de siste &aring;rene blitt en sentral premissleverand&oslash;r, og frokostm&oslash;tene en sentral debattarena. For &aring; markere den nye konkurransen, holdt Civita onsdag like godt et frokostm&oslash;te med tittelen &laquo;Har venstresiden en fremtid i Norge&raquo;.</p> <p>N&aring; har venstresiden ogs&aring; tankesmier, i rikt monn. Men de er sm&aring;, og har langt ifra lykkes i &aring; gj&oslash;re samme innhugg i medielandskapet som Civita, med et visst unntak for Manifest. Det b&oslash;r v&aelig;re rom for en tungt finansiert og faglig tung tankesmie ogs&aring; til venstre for sentrum av norsk politikk. P&aring; sitt beste bretter tankesmiene ut den politiske debatten og er kanaler for nye, unge stemmer og ideer som ikke kommer til uttrykk gjennom partiene.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/alle_skal_med_i_smia" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 13 Dec 2013 04:04:57 +0000 PagePlanner 180941 at http://morgenbladet.no Fremtiden i våre penger http://morgenbladet.no/leder/2013/fremtiden_i_vare_penger <p>Nordmenns pengeforbruk er mer enn firedoblet de siste dr&oslash;yt femti &aring;rene. F&oslash;r arvet s&oslash;nn sokker av far. N&aring; arver far flatskjerm av s&oslash;nn. Dette kunne Aftenposten fortelle torsdag i anslaget til en reportasjeserie om nordmenns rikdom. &laquo;Dagens forbruk er skremmende&raquo;, sa en av hovedkildene i reportasjen, 82 &aring;r gamle Kikken Imset.</p> <p>Dagen etter dekket samme avis rentem&oslash;tet i Norges Bank med en senioranalytiker fra Nordea Markets som eneste ekspertkilde. Hun omtalte den &oslash;konomiske utviklingen som &laquo;laber&raquo; og nordmenns forbruk som &laquo;svakt&raquo;, fordi omsetningen fra nordmenns butikkinnkj&oslash;p falt med 1 prosent i oktober.</p> <p>Denne indre inkonsistensen er ikke noe bare Aftenposten er rammet av. Den gjelder hele norsk presse, ja hele spennet av debatter om &oslash;konomisk utvikling og politikk. Vi har en sjef&oslash;konom som sier til VG at &laquo;alt h&aring;p er ute for julehandelen&raquo; og kaller &laquo;dagens lavkonjunktur( &hellip;) et monument over en feilsl&aring;tt penge- og kredittpolitikk&raquo;. Mens en barnepsykolog sier til samme avis at kj&oslash;pepresset er for stort og at &laquo;&aring; dempe gavekj&oslash;ret ville v&aelig;re bra for alle parter, bortsett fra forretningsstanden&raquo;.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/fremtiden_i_vare_penger" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 06 Dec 2013 04:11:19 +0000 PagePlanner 180867 at http://morgenbladet.no Langsomt farvel http://morgenbladet.no/leder/2013/langsomt_farvel <p>To korte meldinger fra Norsk telegrambyr&aring; denne uken: Seks afghanske hjelpearbeidere drept av Taliban i Faryab. Og: Utroskap kan igjen bli straffet med steining i Afghanistan gjennom en ny straffelov basert p&aring; sharia. Dette er alts&aring; provinsen Norge har brukt sin milit&aelig;rmakt p&aring; &aring; gj&oslash;re til et trygt sted. Og staten Norge har brukt milliarder p&aring; &aring; gj&oslash;re til en rettsstat.</p> <p>Samtidig er forsvarsminister og forsvarssjef p&aring; bes&oslash;k hos de 200 norske soldatene som er igjen i landet. Begge uttaler at det er aktuelt for Norge &aring; beholde soldater i Afghanistan i flere &aring;r framover. Det er ikke over, vi gir ikke opp.</p> <p>Reaksjonene er lett gjenkjennelige. Et samlet Storting sier dette har v&aelig;rt planen hele tiden. Bare SV har kastet de r&oslash;dgr&oslash;nne lenkene, og krever Norge ut fullt og helt. Mens R&oslash;dt kritiserer SV for &aring; v&aelig;re feige, fordi partiet ikke vil stemme mot finansieringen av soldatene allerede i &aring;rets budsjettbehandling. P&aring; lederplass er frontene ogs&aring; de samme som f&oslash;r. Dagbladet og Dagsavisen vil ha Norge ut n&aring;, det er ikke mer &aring; hente &ndash; alt er tapt. VG og Aftenposten vil f&oslash;lge USA og Nato, og understreker at jobben enn&aring; ikke er gjort.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/langsomt_farvel" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 29 Nov 2013 08:10:32 +0000 PagePlanner 180750 at http://morgenbladet.no Nye Morgenbladet http://morgenbladet.no/leder/2013/nye_morgenbladet <p>Skrifttypen denne artikkelen er satt i, heter &laquo;Mercury&raquo;. Mannen bak valget er Henning Skibbe, &eacute;n av tre partnere i det tyske firmaet ErlerSkibbeT&ouml;nsmann, som st&aring;r bak Morgenbladets nye design. Blant deres tidligere meritter er redesign av avisen S&uuml;ddeutsche Zeitung og magasinet Stern. Skibbe plukket ut Mercury for Morgenbladet fordi den er en allsidig avisfont, god &aring; lese p&aring; avispapir. Den er basert p&aring; tyske og franske skrifttyper fra 1700-tallet, og tok ni &aring;r &aring; utvikle. If&oslash;lge skaperne lager Mercury en &laquo;opphisset ro&raquo; p&aring; sidene. Den er tradisjonell, men moderne. Funksjonell og effektiv, elegant og &aring;pen.</p> <p>N&aring;r denne avisen n&aring; kommer i ny design, er det et forel&oslash;pig siste kapittel av en 194 &aring;r lang og broket historie. I Morgenbladet har vi fremdeles en ambisjon om &aring; skru sammen en kvalitetsavis i ordets rette forstand: v&aelig;re de f&oslash;rste til &aring; skrive om de store endringene i kulturen og samfunnet &ndash; og forklare hvorfor endringene skjer. Form&aring;let med denne omleggingen er &aring; gj&oslash;re det gode stoffet v&aring;rt mer lesbart og levende, uten at det g&aring;r p&aring; bekostning av dybde eller grundighet.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/nye_morgenbladet" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 22 Nov 2013 08:16:25 +0000 PagePlanner 180690 at http://morgenbladet.no Bittert kunstnerkutt http://morgenbladet.no/leder/2013/bittert_kunstnerkutt <p>Thorhild Widvey starter sin gjerning som kulturminister med &aring; kutte Statens Kunstnerstipend med 15 millioner kroner. Det ble ikke byr&aring;kratiet som fikk merke frihetsreformen f&oslash;rst, men de ut&oslash;vende kunstnere.</p> <p>S&aelig;rlig fordi dette kuttet har en s&aring; r&aring; forhistorie, kan det stilles sp&oslash;rsm&aring;l om hvorvidt Widvey i det hele tatt skj&oslash;nte hva hun gjorde. Den politiske forhistorien kan i korte trekk oppsummeres slik:</p> <p>I fjor overrasket dav&aelig;rende kulturminister Anniken Huitfeldt med &aring; innkalle Kunstnernettverket, som samler de store kunstnerorganisasjonene, til samtaler om utfasing av Garantiinntekten. (GI). Situasjonen var anspent, GI har siden 1970-tallet v&aelig;rt avgj&oslash;rende for &aring; utvikle et solid kunstnerisk niv&aring; i Norge. Under forhandlingene skj&oslash;nte billedkunstnerne, som fra f&oslash;r er den fattigste kunstnergruppen, at de ville tape mer enn de andre kunstnergruppene p&aring; en ny ordning, og i siste liten fors&oslash;kte de &aring; redde GI. Likevel: Det endte med et halvt bittert, men ryddig kompromiss mellom Huitfeldt og Kunstnernettverket. Garantiinntekten ble omformet til langvarige arbeidsstipender. Der sto situasjonen &ndash; kunstnerne hadde tapt, men gjort det beste ut av det &ndash; da Widveys kutt kom.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/bittert_kunstnerkutt" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 15 Nov 2013 04:00:23 +0000 PagePlanner 180622 at http://morgenbladet.no Heime, borte – uavgjort http://morgenbladet.no/leder/2013/heime_borte_uavgjort <p>Klimatiltak p&aring; norsk jord eller i land langt borte? Dette bortimot evige sp&oslash;rsm&aring;let i norsk klimapolitikk har f&aring;tt kan henda ei ny omdreiing i haust, ikkje berre med fleire viktige bokutgivingar, men med utspela denne veka &ndash; fr&aring; Jonas Gahr St&oslash;re i Arbeiderpartiet, og fr&aring; regjeringsleiaren Erna Solberg.</p> <p>P&aring; samme tirsdag som milj&oslash;stiftinga ZERO hadde statsministeren som hovudgjest p&aring; sin konferanse, kom kronprinsen i Ap med eit forslag om &aring; trekkja Statens pensjonfond utland (enno betre kjent som oljefondet) ut av verksemder som anten eksporterer kol eller produserer kraft av denne sv&aelig;rt s&aring; karbonhaldige ressursen. Gahr St&oslash;re har stortingsfleirtalet med seg, og hausta applaus av milj&oslash;r&oslash;rsla. Det er likevel lett &aring; peika p&aring; dobbeltmoral: Statseigde Store Norske eksporterer kol fr&aring; gruver p&aring; Svalbard (1,2 millionar tonn i fjor). Det har aldri vore Ap-politikk &aring; leggja ned denne hj&oslash;rnesteinsbedrifta, og kjem ikkje til &aring; bli det nokon gong, di meir skipspassasjane forbi Svalbard smeltar opp. Og kvifor kom ikkje Ap med denne ideen medan dei sat i regjeringsposisjon? Var poenget berre &aring; overd&oslash;va Solberg som skulle halda sin f&oslash;rste st&oslash;rre klimatale?</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/heime_borte_uavgjort" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 08 Nov 2013 08:28:39 +0000 PagePlanner 180558 at http://morgenbladet.no Lufta er for alle http://morgenbladet.no/leder/2013/lufta_er_for_alle <p>I Norwegian har de innleide, thailandske kabinansatte en grunnl&oslash;nn p&aring; 3000 kroner i m&aring;neden, og sparer penger ved &aring; bruke hviletiden p&aring; &aring; g&aring; til butikken for &aring; kj&oslash;pe mat, femti minutter hver vei. &laquo;L&oslash;nningene er konkurransedyktige i Thailand&raquo;, fortalte Norwegians kommunikasjonsdirekt&oslash;r til Dagsrevyen tirsdag, og slo tilbake innvendinger om at de kabinansatte jobbet i Norge og USA, med: &laquo;V&aring;re ansatte er i lufta.&raquo;</p> <p>Om det er et slikt l&oslash;nnsniv&aring; de vestlige selskapene m&aring; konkurrere mot, kan innleid, uorganisert arbeidskraft ogs&aring; bli de eneste i lufta. Avsl&oslash;ringene om at Norwegian ogs&aring; leier inn spanske ansatte, p&aring; det fagbevegelsen kaller &laquo;piratkontrakter&raquo;, understreker at uthulingen av arbeidsvilk&aring;r ang&aring;r mer enn en avgrenset lomme av luftfarten.</p> <p>Fagforbundet krever boikott av Norwegian. Det er naturlig &aring; sp&oslash;rre hvorfor de som lovet &aring; unng&aring; RyanAir lar Norwegian slippe billigere unna. Enda viktigere er det &aring; sp&oslash;rre seg om New York-reiser for 1 200 kroner er b&aelig;rekraftige, b&aring;de med tanke p&aring; klima og &oslash;konomi. Men sakene viser f&oslash;rst og fremst at problemet stikker dypere enn etikken til den enkelte flypassasjeren.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/lufta_er_for_alle" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 01 Nov 2013 08:18:15 +0000 PagePlanner 180463 at http://morgenbladet.no Samvittighetskvaler http://morgenbladet.no/leder/2013/samvittighetskvaler <p>Debatten om fastleger skal kunne f&aring; reservere seg mot &aring; henvise pasienter til abort, har f&aring;tt en forel&oslash;pig slutt. Da H&oslash;yres stortingsgruppe godtok samarbeidserkl&aelig;ringen med Kristelig Folkeparti, innvilget de samtidig reservasjonsrett for landets fastleger. H&oslash;yre har tidligere hatt en klar prinsipiell holdning mot denne reservasjonsretten. Her fra partiets egne nettsider:</p> <p>&laquo;H&oslash;yres holdning har v&aelig;rt at fastleger ikke skal kunne reservere seg slik at pasientene ikke f&aring;r tilgang til et helsetilbud de har krav p&aring;, av samvittighetsgrunner. [&hellip;] Fastlegen er navet i pasientens kontakt med helsevesenet. [&hellip;] Det er fastlegens ansvar &aring; gi pasienter det helsetilbudet de har krav p&aring;. Fastlegetjenesten skal representere et universelt tilbud til befolkningen.&raquo;</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/samvittighetskvaler" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 25 Oct 2013 02:54:35 +0000 PagePlanner 180425 at http://morgenbladet.no Fotballen er oppblåst http://morgenbladet.no/leder/2013/fotballen_er_oppblast <p>6796 betalande tilskodarar. Trekk fr&aring; eit par tusen ihuga islandske publikummarar, og vi er nede p&aring; det reelle talet for interessa for herrelandslaget i fotball. Landskampen mot Island (1-1) tysdag kveld var &oslash;rkenglissen p&aring; alle Ullev&aring;ls tribunar, og p&aring; s&aring; mange m&aring;tar. P&aring; sitt beste kan, eller kunne, riksanlegget koka av nesten 25 000 oppl&oslash;fta sm&aring; og store.</p> <p>Over dei rutineprega minst fem og gjerne sju og &aring;tte sider dagen etter diskuterte riksavisene &aring;rsakene &ndash; at spenninga om Noregs VM-sjansar (i Brasil neste &aring;r) ikkje fanst i denne siste kvalifiseringskampen, at landskampane altfor ofte blir lokalisert til Oslo &aring;leine, og aller mest iaugefallande, at leiinga i Fotballforbundet (NFF) hadde kasta ut trenaren Egil &laquo;Drillo&raquo; Olsen berre to kampar f&oslash;r kontrakten hans var over.</p> <p>Ein kan gjerne oppfatta den l&aring;ge oppslutninga p&aring; tribunane som ein protest mot &oslash;ksekuttet p&aring; Drillos lange epoke i norsk landslagsfotball, og fors&aring;vidt i norsk &aring;ndsliv. Kven hugsar ikkje korleis landet n&aelig;rmast kokte over d&aring; Norge under Drillos leiing slo nettopp Brasil i VM-sluttspelet i 1998 (bortsett fr&aring; dei som er f&oslash;dde i eller etter det &aring;ret)? Kor ryddige eller &aelig;rlege NFFs motiv enn var, kan ikkje avvisinga av den faktisk tilsette trenaren kallast anna enn skammeleg.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/leder/2013/fotballen_er_oppblast" target="_blank">les mer</a></p> Leder Fri, 18 Oct 2013 07:21:19 +0000 PagePlanner 180359 at http://morgenbladet.no