http://morgenbladet.no/taxonomy/term/14/rss/articles/all nb De manuelle http://morgenbladet.no/ideer/2014/de_manuelle <p><B>ARBEID</b> Slik kan inndelingen av klassene gjøres: overklasse, middelklasse, de manuelle, skriver tømrermester Ole Thorstensen.</p> <div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Ole Thorstensen, Tømrermester</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Når en fra den akademiske middelklassen blir ingenting, er det et tap for samfunnet. Når en manuell blir ingenting, har vi en taper.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/de_manuelle" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 21 Aug 2014 13:15:18 +0000 PagePlanner 183336 at http://morgenbladet.no Stor datapolitikk http://morgenbladet.no/ideer/2014/stor_datapolitikk <p><B>DATALAGRING</b> Vi vet ennå ikke om Hillary Clinton stiller som kandidat i presidentvalget i 2016. Men vi vet at den amerikanske valgkampen blir datatung.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-wrapper"> <label for="edit-name">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-wrapper"> <label for="edit-pass">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-d16a609e27f9dcc2fc686d19d39c6d95" value="form-d16a609e27f9dcc2fc686d19d39c6d95" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hva: </strong>Artikkelen om hvordan nye datametoder forandrer amerikansk politikk og offentlighet.<br /> <strong>Hvem:</strong> Zeynep Tufekci, University of North Carolina<br /> <strong>Betydning: </strong>Den databaserte politikken favoriserer de pengesterke, datarike og teknologifokuserte kandidatene i amerikanske valgkamper.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/stor_datapolitikk" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 22 Aug 2014 08:24:28 +0000 PagePlanner 183327 at http://morgenbladet.no – Forakter friheten http://morgenbladet.no/ideer/2014/forakter_friheten <p><strong>P&Aring; KANTEN</strong></p> <p><strong>&ndash; &laquo;Den m&aring; ha en sterk mage som p&aring;tar seg &aring; skrive en &aelig;rlig intellektuell historie om Europa&raquo;, skriver dere innledningsvis, med et sitat av Mark Lilla?</strong></p> <p>&ndash; Man skulle tro at de som er avhengige av &aring;ndsfrihet ville forsvare politisk og kunstnerisk frihet. Men historien viser at mange intellektuelle forakter friheten og forsvarer undertrykkelse i en &laquo;h&oslash;yere&raquo; id&eacute;s tjeneste. Alle totalit&aelig;re ideologier har hatt intellektuelle i spissen</p> <p><strong>&ndash; For &aring; fortsette &aring; sp&oslash;rre med Lilla: &laquo;Hva er det med menneskesinnet som gjorde det intellektuelle forsvaret for tyranniet mulig?&raquo;</strong></p> <p>&ndash; Den franske sosiologen Raymond Aron beskrev marxismen som &laquo;de intellektuelles opium&raquo;, et religionssurrogat som forklarte alt og satte dem selv inn i rollen som sjeffortolkere. Halvkokte ideer kan synke ned til handlingsplanet og gi enkle marsjordrer til politikere. For eksempel var nykonservatives tolkninger av terroren utl&oslash;sende for USAs krig i Irak.</p> <p><strong>&ndash; I ditt eget bidrag tar du s&aelig;rlig for deg den marxistiske historikeren Eric Hobsbawm, men ogs&aring; norske Johan Galtung. Hva har de til felles?</strong></p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-1-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-1">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-1" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-1-wrapper"> <label for="edit-name-1">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-1" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-1-wrapper"> <label for="edit-pass-1">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-1" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-1" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-2e48946ab6daf60a89c521f11084c386" value="form-2e48946ab6daf60a89c521f11084c386" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-1" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-1" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Jon Kåre Time</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/22ide_hagtvet_4921.jpg" style="width: 150px; height: 191px;" /></p> <p><strong>Bernt Hagtvet</strong></p> <p>Har sammen med Nik Brandal og &Oslash;ystein S&oslash;rensen redigert boken<em> Intellektuelle og det totalit&aelig;re</em> (Dreyer).</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/forakter_friheten" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 22 Aug 2014 08:24:57 +0000 PagePlanner 183366 at http://morgenbladet.no Viktig skog – men for hvem? http://morgenbladet.no/ideer/2014/viktig_skog_men_for_hvem <p><strong>DOKTOREN SVARER</strong></p> <p><strong>&ndash; Skogbevaringsinitiativet Redd er Norges store klimasatsning. P&aring; hvilken m&aring;te har du studert det?</strong></p> <p>&ndash; Jeg har sett p&aring; Redd fra landsbyperspektiv. Jeg har studert noen av initiativene i Tanzania, sponset av norske midler, og sett p&aring; hvordan folk i landsbyen bruker skogen, hvilken rolle inntekt fra skog spiller i deres &oslash;konomi. De fleste er helt avhengige av &aring; h&oslash;ste ressurser fra skogen.</p> <p><strong>&ndash; Er det da et problem at vi fors&oslash;ker &aring; bevare skogen av klimahensyn?</strong></p> <p>&ndash; Det kommer an p&aring; hvordan skogbevaringen blir implementert. Om landsbyene ikke f&aring;r tilgang til skogen, og det ikke kommer gode inntektsalternativer, er det et problem. Men de fleste organisasjonene som driver med Redd jobber med lokalbefolkningen, de sp&oslash;r om landsbyen er interessert i &aring; verne skogen, og i s&aring; fall hvilke omr&aring;der og p&aring; hvilke m&aring;ter.</p> <p><strong>&ndash; Hva er de viktigste funnene i avhandlingen din?</strong></p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-2-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-2">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-2" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-2-wrapper"> <label for="edit-name-2">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-2" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-2-wrapper"> <label for="edit-pass-2">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-2" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-2" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-e470715fcafabe4831d424e605852bb5" value="form-e470715fcafabe4831d424e605852bb5" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-2" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-2" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Hanne Østli Jakobsen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/22ide_doktor_dokken.tif_4854.jpg" style="width: 160px; height: 243px;" /></p> <p><strong>Therese Dokken</strong></p> <p>Disputerte torsdag ved Handelsh&oslash;yskolen ved Norges milj&oslash;- og biovitenskapelige universitet. Avhandlingen har tittelen &laquo;Eiendomsrettigheter, bruk av skogressurser og skogvern som klimatiltak i utviklingsland (Redd+)&raquo;.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/viktig_skog_men_for_hvem" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 22 Aug 2014 08:23:17 +0000 PagePlanner 183328 at http://morgenbladet.no SV og friheten http://morgenbladet.no/ideer/2014/sv_og_friheten <p>De som i dag ser på prostitusjon som transaksjoner på linje med å gå til frisøren, er klasseblinde og kjønnsmaktblinde på samme tid.</p> <div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Frihet </strong></p> <p>&laquo;Lars Svendsen sier i innledningen til sin omfangsrike bok Frihetens filosofi fra 2012, at frihet p&aring; den ene siden er en selvf&oslash;lgelighet, og p&aring; den andre siden et omstridt begrep. F&aring; vil v&aelig;re mot frihet og, for eksempel, for tvang, men likevel strides vi om hva vi forst&aring;r med frihet. Frihet er et komplekst begrep som f&aring;r mening ved at det er forbundet med andre begreper som autonomi, frav&aelig;r av tvang, vilje, ansvar og kontroll.&raquo; Utdrag fra professor Hans Chr. Garmann Johnsens foredrag holdt p&aring; Fredrikstad Litteraturhus, 9. april, 2014, gjengitt i Minerva.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Vi på venstresiden har ikke vært flinke nok til å vise hvordan vår politikk gir vanlige mennesker økt frihet.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/sv_og_friheten" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 21 Aug 2014 13:28:26 +0000 PagePlanner 183362 at http://morgenbladet.no Hva i all verden kan gå galt? http://morgenbladet.no/ideer/2014/hva_i_all_verden_kan_ga_galt <p>Denne uken har forskere diskutert et kontroversielt sp&oslash;rsm&aring;l p&aring; en konferanse i Tyskland: Kan vi, i stedet for &aring; forhindre klimaendringer, fors&oslash;ke &aring; <em>skape </em>klimaendringene vi faktisk &oslash;nsker oss? Det kalles klimareparasjon; for eksempel foresl&aring;r noen &aring; slippe ut nedkj&oslash;lende sulfatpartikler i atmosf&aelig;ren for &aring; motvirke drivhusgassene. Globale naturfagseksperimenter h&oslash;res artig ut, men skulle dette bli virkelighet, minner vi likevel om Ian Malcolms ber&oslash;mte sitat fra Jurassic Park, verdens beste film om menneskelig hybris: <em>God help us, we`re in the hands of engineers. </em></p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 22 Aug 2014 01:30:53 +0000 PagePlanner 183365 at http://morgenbladet.no – Humanister bør bryte med Richard Dawkins http://morgenbladet.no/ideer/2014/humanister_bor_bryte_med_richard_dawkins <p>Biologien og ateisten Richard har rotet seg inn i en ny Twitter-skandale. Denne uken var utgangspunktet at en kvinnelig twitterbruker skrev at hun ikke vet hva hun ville gjort dersom hun ble gravid og fikk vite at barnet hadde Downs syndrom. Dawkins svarte kontant: &laquo;Aborter og pr&oslash;v igjen. Hvis du har valget, vil det v&aelig;re umoralsk &aring; sette det til verden&raquo;. N&aring; har mange f&aring;tt nok. Blant dem er Arnfinn Pettersen, seniorr&aring;dgiver i Human-Etisk forbund og tidligere redakt&oslash;r av Humanist: &laquo;Humanistbevegelsen, som jeg som ansatt i Human-Etisk Forbund er del av, b&oslash;r kutte b&aring;ndene til Dawkins, f&oslash;r den blir trukket ned i den umoralske s&oslash;la han tydeligvis trives godt i&raquo;, skriver han i et blogginnlegg. I stormen etter twittermeldingen, kontret Dawkins slik: &laquo;Jeg beklager ikke for et &oslash;yeblikk at jeg n&aelig;rmer meg moralske og filosofiske sp&oslash;rsm&aring;l p&aring; en logisk m&aring;te. Det finnes en plass for f&oslash;lelser, og dette er ikke stedet&raquo;.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 22 Aug 2014 01:30:14 +0000 PagePlanner 183363 at http://morgenbladet.no Ikke i vårt navn! http://morgenbladet.no/ideer/2014/ikke_i_vart_navn <p>I et &aring;pent brev i The New York Times g&aring;r n&aelig;rmere 150 genetikere ut mot vitenskapsskribent Nicholas Wade og hans nye bok <em>A Troublesome Inheritance</em>. I boken skriver Wade at moderne genetikk har vist s&aring;pass store genetiske forskjeller mellom folk at det gir mening &aring; snakke om raser, og han kommer med flere hypoteser for hvordan forskjellene kan forklare ulike utviklinger i verdens samfunn og kulturer. &laquo;Jeg tror gener vil vise seg &aring; v&aelig;re viktigere enn folk tror&raquo;, sa Wade til Morgenbladet i mai. Boken har m&oslash;tt mye motstand, n&aring; alts&aring; ogs&aring; fra genetikerne selv: &laquo;Vi vil avvise Wades p&aring;stand om at v&aring;re teorier st&oslash;tter opp om hans spekulasjoner. De gj&oslash;r ikke det. Vi er fullstendig enige om at befolkningsgenetikken ikke gir noe st&oslash;tte til Wades sammenstillinger&raquo;, skriver forskerne i brevet. Hvem trenger fiender med slike venner?</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 22 Aug 2014 01:30:33 +0000 PagePlanner 183364 at http://morgenbladet.no Alderdommens parallelle virkelighet http://morgenbladet.no/ideer/2014/alderdommens_parallelle_virkelighet <p><B>VELFERD</b> Det er en grense for hvor god overgangen mellom liv og død kan bli.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-3-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-3">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-3" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-3-wrapper"> <label for="edit-name-3">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-3" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-3-wrapper"> <label for="edit-pass-3">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-3" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-3" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-30eab7d19b82e4ab731fd2c3f1b1ebbc" value="form-30eab7d19b82e4ab731fd2c3f1b1ebbc" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-3" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-3" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Runar Bakken</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Vi bytter så å si ut en ubestemt fremtid med en endelig fremtid.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/alderdommens_parallelle_virkelighet" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:03:44 +0000 PagePlanner 183273 at http://morgenbladet.no Spis fisk! http://morgenbladet.no/ideer/2014/spis_fisk <p>Slutt med kosttilskudd, spis sjømat.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-4-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-4">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-4" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-4-wrapper"> <label for="edit-name-4">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-4" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-4-wrapper"> <label for="edit-pass-4">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-4" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-4" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-db37c7a059d839cd706984348ed02329" value="form-db37c7a059d839cd706984348ed02329" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-4" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-4" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Anders Firing Lunde</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/15ideedoktorida_4717.jpg" style="width: 160px; height: 172px;" /></p> <p><strong>Ida-Johanne Jensen</strong><br /> Disputerte i juni ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og &oslash;konomi ved Norges fiskerih&oslash;gskole med avhandlingen &laquo;Health benefits with seafood consumption&raquo;. Jensen er til daglig stipendiat ved Universitetet i Troms&oslash;.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/spis_fisk" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:23:40 +0000 PagePlanner 183302 at http://morgenbladet.no Språk som skaper avstand http://morgenbladet.no/ideer/2014/sprak_som_skaper_avstand <p>Journalen sa at pasienten var gråtlabil. Hvorfor kan de ikke skrive hva det er som gjør at hun er lei seg og lett tar til tårene?</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-5-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-5">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-5" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-5-wrapper"> <label for="edit-name-5">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-5" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-5-wrapper"> <label for="edit-pass-5">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-5" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-5" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-a3722a42aac56a7c2afec52ded5feb32" value="form-a3722a42aac56a7c2afec52ded5feb32" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-5" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-5" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Siri Erika Gullestad, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Kansellistil </strong></p> <ul> <li> Formelt, h&oslash;ytidelig og oppstyltet spr&aring;k. Typiske kjennetegn: lange og kompliserte setninger med mange innskudd substantivtunge setninger upersonlige uttrykksm&aring;ter (man og en, passiv) partisippformer (foreliggende, beliggende, hjemmeh&oslash;rende, gjeldende) stive og foreldede ord og uttrykk.</li> </ul> <p>Kilde: Spr&aring;kr&aring;det</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «&#039;Substantivsyken&#039; er utbredt i Nav og i helsevesenet.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/sprak_som_skaper_avstand" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:13:37 +0000 PagePlanner 183296 at http://morgenbladet.no Kampen om puberteten http://morgenbladet.no/ideer/2014/kampen_om_puberteten <p><B>GENER </b>Hvordan kommer egentlig foreldrenes gener overens inne i tenåringskroppen?</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-6-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-6">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-6" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-6-wrapper"> <label for="edit-name-6">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-6" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-6-wrapper"> <label for="edit-pass-6">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-6" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-6" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-691f2a48c98e3b0cd4810ad809bf3516" value="form-691f2a48c98e3b0cd4810ad809bf3516" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-6" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-6" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hvem: </strong>Forskere fra mange land og over 180 000 unge kvinner.<br /> <strong>Hva:</strong> En ny studie har kartlagt genomr&aring;der som p&aring;virker tids&shy;punktet for pubertet.<br /> <strong>Betydning:</strong> Genkopier arvet fra mor og far kan trekke pubertetsstarten i ulik retning.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/kampen_om_puberteten" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:21:31 +0000 PagePlanner 183301 at http://morgenbladet.no Russland rammer norsk sildeindustri http://morgenbladet.no/ideer/2014/russland_rammer_norsk_sildeindustri <p><strong>P&Aring; KANTEN</strong></p> <p>&ndash; Hva er konsekvensene av Russlands handelsstopp for dere?</p> <p>&ndash; Russland er et sv&aelig;rt viktig marked for norsk sj&oslash;mat, vi eksporterte for 6,5 milliarder kroner i 2013. Konsekvensene er ulike for ulike sektorer. N&aring;r det gjelder laks, s&aring; har det lenge v&aelig;rt slik at veksten i ettersp&oslash;rselen p&aring; verdensmarkedet har v&aelig;rt st&oslash;rre enn produksjonsveksten, s&aring; her er vi ikke veldig bekymret. Ogs&aring; n&aring;r det gjelder eksporten av &oslash;rret, tror vi at det skal v&aelig;re mulig &aring; finne nye markeder, selv om det er noe mer utfordrende. Situasjonen er verst for sildeeksport&oslash;rene, for de har hatt Russland og Ukraina som de to st&oslash;rste kundene, og her er det ikke like enkelt &aring; finne nye kj&oslash;pere.</p> <p><strong>&ndash; Kan arbeidsplasser g&aring; tapt?</strong></p> <p>&ndash; I sildeindustrien er det allerede permitteringer. For laksen&aelig;ringen tror vi ikke det blir slike konsekvenser. Ser man p&aring; handelsstoppens betydning for arbeidsplasser, er det kanskje russerne selv som rammes hardest, da de har en betydelig fiskeindustri basert p&aring; videreforedling av norske r&aring;varer.</p> <p><strong>&ndash; Det russiske markedet var ikke helt stabilt f&oslash;r heller?</strong></p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-7-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-7">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-7" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-7-wrapper"> <label for="edit-name-7">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-7" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-7-wrapper"> <label for="edit-pass-7">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-7" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-7" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-a282f21b7ccbcb7d9a3193d79b0e87af" value="form-a282f21b7ccbcb7d9a3193d79b0e87af" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-7" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-7" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Sten Inge Jørgensen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/15bokpakantenystmark_4766.jpg" style="width: 160px; height: 198px;" /></p> <p>DENNE UKEN: Administrerende direkt&oslash;r i Fiskeri- og havbruksn&aelig;ringens landsforening (FHL), <strong>Geir Ove Ystmark</strong>. Som en konsekvens av sanksjonene EU og Norge gjennomf&oslash;rer mot Russland, er norsk sj&oslash;mat stengt ute fra det russiske markedet.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/russland_rammer_norsk_sildeindustri" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:18:16 +0000 PagePlanner 183300 at http://morgenbladet.no Første kvinnelige Fields-vinner http://morgenbladet.no/ideer/2014/forste_kvinnelige_fieldsvinner <p>Iranskf&oslash;dte Maryam Mirzakhani ble denne uken f&oslash;rste kvinne til &aring; f&aring; den prestisjetunge Fields-medaljen i matematikk. Prisen deles ut hvert fjerde &aring;r til fremragende matematikere under 40 &aring;r. Hva Mirzakhanis mattebragder er, skal vi ikke engang fors&oslash;ke &aring; forklare i notisform, men vi kan nevne at hun ved Harvard-universitetet i USA arbeider med s&aring;kalte hyperboliske plan-kurvede strukturer som kan minne om den kr&oslash;llete kanten p&aring; et gr&oslash;nnk&aring;lblad. Mange mener det er naturlig at ikke er flere kvinner &aring; finne blant Fields-medaljistene, all den tid prisen bel&oslash;nner de som bruker mye av livet f&oslash;r fylte 40 p&aring; karrieren, og mindre p&aring; for eksempel &aring; starte familie. Christiane Rousseau, nestleder i Verdens matteunion, sier til The Guardian at tildelingen er en festdag for kvinner.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:11:43 +0000 PagePlanner 183297 at http://morgenbladet.no Eksperimentering i Liberia http://morgenbladet.no/ideer/2014/eksperimentering_i_liberia <p>Denne uken ble det klart at eksperimentelle ebolamedisiner skal benyttes i kampen mot epidemien som herjer Vest-Afrika. Liberias utenriksminister Augustine Ngafuan tok selv i mot en av dem, ZMapp, da den kom med fly fra USA (bildet). ZMapp skal etter sigende b&aring;de hindre ebolaviruset fra &aring; formere seg i kroppen til den smittede og ta knekken p&aring; virus som allerede er der &ndash; men den er forel&oslash;pig bare testet p&aring; aper. Ingen kan enn&aring; si om den er trygg for mennesker. Overfor Morgenbladet advarte eksperter mot nettopp en slik utvikling tidligere i sommer: Dersom en medisin skulle vise seg &aring; v&aelig;re skadelig, vil det kunne v&aelig;re sv&aelig;rt &oslash;deleggende for tilliten til helsemyndighetene i landene der medisinen brukes. Manglende tillit til helsepersonell, med den f&oslash;lge at befolkningen ignorerer r&aring;dene deres, er en av grunnene til at denne epidemien er blitt s&aring; stor. Samtidig d&oslash;r folk hver dag. Sjelden har munnhellet &laquo;pest eller kolera?&raquo; v&aelig;rt mer passende.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:11:38 +0000 PagePlanner 183298 at http://morgenbladet.no Færre blir professorer http://morgenbladet.no/ideer/2014/faerre_blir_professorer <p>Det blir stadig f&aelig;rre kvinner blant nyutnevnte professorer, melder nettavisen Khrono. If&oslash;lge tall fra Tilstandsrapport for h&oslash;yere utdanning har andelen g&aring;tt ned fra 36 prosent i 2012 til 33 prosent i fjor. Det st&aring;r d&aring;rligst til innen teknologifag (13 prosent) og matematisk-naturvitenskapelige fag (21 prosent). Totalt er andelen kvinnelige professorer i Norge i dag p&aring; 25 prosent.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 15 Aug 2014 09:11:31 +0000 PagePlanner 183299 at http://morgenbladet.no Erdogan samler makten http://morgenbladet.no/ideer/2014/erdogan_samler_makten <p><B>KRONIKK</b> Recep Tayyip Erdogan ligger an til å bli Tyrkias mektigste leder siden landsfaderen Kemal Atatürk, skriver Einar Wigen.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-8-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-8">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-8" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-8-wrapper"> <label for="edit-name-8">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-8" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-8-wrapper"> <label for="edit-pass-8">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-8" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-8" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-b510a53de3ebb8b49abc24042dc5f04f" value="form-b510a53de3ebb8b49abc24042dc5f04f" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-8" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-8" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Einar Wigen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>VALG I TYRKIA</p> <p>For f&oslash;rste gang skal en tyrkisk president velges direkte av folket. F&oslash;rste valgomgang er s&oslash;ndag 10. august.</p> <p>Dersom ingen f&aring;r mer enn 50 prosent av stemmene, blir det ny runde 24. august.</p> <p>Tre kandidater deltar: N&aring;v&aelig;rende statsminister Recep Tayyip Erdogan, opposisjonens kandidat Ekmeleddin Ihsanoglu og den kurdiske kandidaten Selahattin Demirtas.</p> <p>Meningsm&aring;linger viser at Erdogan kan komme til &aring; vinne i f&oslash;rste runde.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/erdogan_samler_makten" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 08 Aug 2014 03:12:46 +0000 PagePlanner 183215 at http://morgenbladet.no Norgeshistorien sett fra kjøkkenbenken http://morgenbladet.no/ideer/2014/norgeshistorien_sett_fra_kjokkenbenken <p><b>SPISEVANER</b> Hva forteller det om rikets tilstand når Ingrid Espelid lager pizzabunn av hermetisk torskerogn i 1982 og Sofie Hexeberg lager bunnen uten mel tretti år senere?</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-9-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-9">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-9" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-9-wrapper"> <label for="edit-name-9">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-9" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-9-wrapper"> <label for="edit-pass-9">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-9" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-9" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-5e4b5b62b3b7a6256ef90d0646076c8e" value="form-5e4b5b62b3b7a6256ef90d0646076c8e" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-9" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-9" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/08ideerkenhenrietteschoenberg.jpg" style="width: 150px; height: 152px;" /></p> <p><strong>Henriette Sch&oslash;nberg Erken </strong>(1866&ndash;1953)</p> <p>Kokebokforfatter og foredragsholder som ogs&aring; drev husstell&aelig;rerinneskole p&aring; g&aring;rden Dystingbo ved Hamar.</p> <p>I &aring;r er det hundre &aring;r siden hennes <em>Stor kokebok </em>ble utgitt.</p> <p><em>Stor kokebok</em> ble f&oslash;rst utgitt som sm&aring; hefter til 40 &oslash;re stykke som leseren kunne tegne abonnement p&aring;.</p> <p>Fra 1912 til 1914 kunne en f&oslash;lge <em>Stor kokebok </em>som vi fulgte historien om Karl Ove Knausg&aring;rd, som en mediebegivenhet. Avisene rapporterte: N&aring; er hefte nummer to ute. Suppe!</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;b&gt;Det er vanskelig å se for seg noen alternativ totalkokebok seile opp.&lt;/b&gt; </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/norgeshistorien_sett_fra_kjokkenbenken" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 07 Aug 2014 11:18:43 +0000 PagePlanner 183209 at http://morgenbladet.no En elefant i rommet http://morgenbladet.no/ideer/2014/en_elefant_i_rommet <p><b>HVERDAGSFUNN </b>En guttegjeng på tur fant tilfeldigvis Nord-Amerikas mest komplette stegomastodonskalle.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-10-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-10">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-10" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-10-wrapper"> <label for="edit-name-10">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-10" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-10-wrapper"> <label for="edit-pass-10">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-10" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-10" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-f4c0e38ed451ffe6652b08df004b6836" value="form-f4c0e38ed451ffe6652b08df004b6836" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-10" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-10" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hvem: </strong>Et utdrikningslag i New Mexico.<br /> <strong>Hva: </strong>Den mest komplette stegomastodonskallen noensinne funnet i Nord-Amerika.<br /> <strong>Betydning: </strong>Nysgjerrighet, fritid og forundring kan f&oslash;re til de st&oslash;rste oppdagelser.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/en_elefant_i_rommet" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 07 Aug 2014 09:22:04 +0000 PagePlanner 183198 at http://morgenbladet.no Komet og sonde møtes http://morgenbladet.no/ideer/2014/komet_og_sonde_motes <p><strong>VERDENSROMMET</strong></p> <p>Denne interplanetariske sagaen kunne v&aelig;rt skrevet av Stanley Kubrick eller George Lucas, skriver Le Mondes rom-ekspert begeistret etter at den europeiske romsonden Rosetta onsdag n&aring;dde sitt m&aring;l: kometen Tsjurjumov-Gerasimenko, eller Tsjuri blant venner. Rosetta har brukt ti &aring;r p&aring; &aring; forsere 400 millioner kilometer i verdensrommet, stevnem&oslash;tet der ute er ment &aring; vare i ett &aring;r ved at Rosetta sirkler rundt Tsjuri, og i november skal en robot plasseres p&aring; kometens overflate. Romsonden er sendt ut av Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA til den nette sum av 1,3 milliarder euro, og h&aring;pet er at Rosettas reise skal gi ny innsikt i hvordan universet har oppst&aring;tt. Rosetta har allerede sendt bilder av Tsjuri hjem. &laquo;De har gitt oss mye &aring; tenke p&aring;&raquo;, sier en av prosjektets forskere, Matt Taylor.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 08 Aug 2014 03:48:25 +0000 PagePlanner 183217 at http://morgenbladet.no Akademisk kjendistoppmøte http://morgenbladet.no/ideer/2014/akademisk_kjendistoppmote <p><strong>&AElig;RESDOKTORER</strong></p> <p>Det er snart tid for en n&aelig;r-olympisk &oslash;velse n&aring;r Universitetet i Oslo (UiO) 2. september avvikler &aring;rsfest med &aelig;resdoktorkreering. &AElig;resdoktorer utnevnes hvert tredje &aring;r ved UiO, de skal helst v&aelig;re utenlandske og aldri ha v&aelig;rt ansatt ved UiO, og i retningslinjene for tildelingen heter det at &laquo;blant dem som tidligere er utnevnt til &aelig;resdoktor, er eldre menn fra Norden og USA overrepresentert&raquo;. Flere navn i &aring;r veier opp for denne skjevheten, som forfatter Siri Hustvedt (bildet), forskningsvelgj&oslash;rer og skipsrederenke Aud Jebsen og den meksicanske FN-direkt&oslash;ren Alicia B&aacute;rcena Ibarra. Men noen eldre menn fra Norden er fortsatt med, som den svenske statistikkprofessoren og superformidleren Hans Rosling. Men han er jo en artig fyr, da.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 08 Aug 2014 03:46:48 +0000 PagePlanner 183216 at http://morgenbladet.no Rike trafikksvin http://morgenbladet.no/ideer/2014/rike_trafikksvin <p><strong>SAMFERDSEL</strong></p> <p>Rike mennesker gj&oslash;r trafikken farlig, skriver The Guardian. Den amerikanske forskeren Paul Piff har gjennomf&oslash;rt en studie der han sammenligner formue med kj&oslash;rem&oslash;nster. Konklusjonen var at mennesker med dyre biler kj&oslash;rer mer aggressivt enn andre, og sjeldnere stopper for fotgjengere. Piffs andre eksperimenter viste at rike elever oftere jukset p&aring; pr&oslash;ver, de stjal hyppigere fra andre fra barn og tittet seg oftere i speilet n&aring;r de skulle fotograferes.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 08 Aug 2014 03:49:43 +0000 PagePlanner 183218 at http://morgenbladet.no Hvordan beholde en stat som venn http://morgenbladet.no/ideer/2014/hvordan_beholde_en_stat_som_venn <p><strong>DOKTOREN SVARER</strong></p> <p><strong>&ndash; Er en stat egentlig en venn til &aring; stole p&aring;?</strong></p> <p>&ndash; Jeg har f&oslash;rst og fremst sett p&aring; vennskap mellom stater som opprettholdes over tid. Som i individuelle forhold handler ogs&aring; dette om kontinuitet og ritualer. Rutinemessige bekreftelser av vennskapet n&aring;r statsledere m&oslash;tes, er ett eksempel. Symbolske gester som viser offentligheten at man st&aring;r n&aelig;re, er ogs&aring; viktige. I forholdet mellom USA og Storbritannia er dette sl&aring;ende.</p> <p><strong>&ndash; P&aring; hvilken m&aring;te?</strong></p> <p>&ndash; Som da Barack Obama tok med David Cameron til &aring; fly Air Force One. Eller da de dro ut for &aring; spise p&oslash;lser og se p&aring; fotballkamp sammen. N&aring;r kameraene er skrudd av, kommer vennskap til uttrykk gjennom at diplomater f&aring;r tilgang til hverandres informasjon og personell, og ikke minst: at man bare kan plukke opp telefonen og ringe til hverandre.</p> <p><strong>&ndash; Jeg tenker umiddelbart p&aring; &laquo;Dear Condi&raquo;-brevet Jonas Gahr St&oslash;re sendte USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice. </strong></p> <p>&ndash; Et annet eksempel er at Jonas Gahr St&oslash;re og Storbritannias tidligere utenriksminister David Miliband hadde sms-kontakt og etter sigende en fortrolig tone.</p> <p><strong>&ndash; Hva skjedde egentlig med Norge og Storbritannias venneforhold?</strong></p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-11-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-11">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-11" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-11-wrapper"> <label for="edit-name-11">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-11" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-11-wrapper"> <label for="edit-pass-11">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-11" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-11" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-edc9e7f8b44c65b2d18cb9a0e3e30e10" value="form-edc9e7f8b44c65b2d18cb9a0e3e30e10" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-11" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-11" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p class="p1"><span class="s1"><img alt="Image preview" src="http://morgenbladet.no/sites/default/files/imagefield_thumbs/08idedoktorkristin_haugevik.jpg?1407403456" title="08idedoktorkristin_haugevik.jpg" /><br /> <b>Kristin Marie Haugevik&nbsp;</b></span><br /> disputerte i juli ved Institutt for statsvitenskap p&aring; Universitetet i Oslo med avhandlingen &laquo;How relationships become special: Inter-state friendship and diplomacy after the second World War&raquo;. Til daglig jobber hun ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/hvordan_beholde_en_stat_som_venn" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 07 Aug 2014 09:25:55 +0000 PagePlanner 183199 at http://morgenbladet.no Marerittenes mareritt http://morgenbladet.no/ideer/2014/marerittenes_mareritt <p><b>HISTORIE</b> Første verdenskrig ble verre enn noen kunne forestille seg. Og ettervirkningene var forferdelige.</p> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Fire store riker ble pulverisert, med enorme konsekvenser.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;b&gt;HISTORIE&lt;/b&gt; Første verdenskrig ble verre enn noen kunne forestille seg. Og ettervirkningene var forferdelige, skriver Lasse Midttun. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/marerittenes_mareritt" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 31 Jul 2014 22:15:50 +0000 PagePlanner 183143 at http://morgenbladet.no Det gode overblikket http://morgenbladet.no/ideer/2014/det_gode_overblikket <p><b>FORSKNINGSFRONTEN</b> En ny satellitt skal følge tett på CO2-utslippene våre.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-12-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-12">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-12" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-12-wrapper"> <label for="edit-name-12">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-12" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-12-wrapper"> <label for="edit-pass-12">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-12" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-12" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-dee291e79a92e620a25534913fb505ce" value="form-dee291e79a92e620a25534913fb505ce" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-12" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-12" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_mest_lest_mest_kommentert%3D1%26quicktabs_forfattere_qt%3D1" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hva: </strong>Satellitten OCO-2 ble skutt opp 2. juli 2014.<br /> <strong>Hvem:</strong> Nasa, geofysikere og klimaforskere.<br /> <strong>Betydning:</strong> Endelig finner vi ut hvor p&aring; jorden CO2 slippes ut og tas opp.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2014/det_gode_overblikket" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 31 Jul 2014 09:07:32 +0000 PagePlanner 183141 at http://morgenbladet.no