http://morgenbladet.no/taxonomy/term/14/rss/articles/all nb Salongen: Klasse http://morgenbladet.no/ideer/2015/salongen_klasse <p>Direkte fra Kunstnernes hus kl. 18.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/salongen_klasse" target="_blank">les mer</a></p> Ideer hjernevask klasse morgenbladetsalongen Thu, 30 Apr 2015 11:49:38 +0000 Sigve Indregard 185813 at http://morgenbladet.no Knausgård i terapirommet http://morgenbladet.no/ideer/2015/knausgard_i_terapirommet <p><b>KRONIKK</b> Tanken om at man ved å fange det helt private samtidig fanger noe allment, er felles hos Freud og Knausgård. <I>Min kamp</i> kunne godt vært pensum for alle psykoteraputer.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Siri Erika Gullestad</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>MIN KAMP</strong></p> <p>Selvbiografisk verk av Karl Ove Knausg&aring;rd i seks bind (2009&ndash;2011).</p> <p>Den selvutleverende skildringene har f&oslash;rt til mange debatter rundt forfatterens rolle.</p> <p><em>Min kamp</em> er oversatt til flere spr&aring;k og har mottatt en rekke priser. Blant annet k&aring;ret Morgenbladets lesere Min kamp 1&ndash;3 til &aring;rets bok i 2009.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/knausgard_i_terapirommet" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 30 Apr 2015 07:55:24 +0000 PagePlanner 185792 at http://morgenbladet.no På sporet av det tapte sted http://morgenbladet.no/ideer/2015/pa_sporet_av_det_tapte_sted <p><B>ESSAYET</b> Dagens immigranter gjør det samme som de tidlige nordamerikanske nybyggerne i sin tid: De omformer omgivelsene de har havnet i, skriver.</p> <div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Aleksandar Hemon</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>ALEKSANDAR HEMON </strong></p> <p>Forfatter. F&oslash;dt i Sarajevo i 1964, kom til USA i 1992.</p> <p>Debuterte som engelskspr&aring;klig forfatter med novellesamlingen <em>The Question of Bruno</em> i 2000 (p&aring; norsk: <em>Hvor er Bruno?</em> 2002).</p> <p>Ogs&aring; romanene <em>Nowhere Man</em> og <em>Lazarus-prosjektet</em>, novellesamlingen <em>Kj&aelig;rlighet og hindringer</em> og essaysamlingen <em>Boka om alle mine liv </em>er oversatt til norsk.</p> <p>Har nettopp utgitt romanen <em>The Making of Zombie Wars</em> i USA.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>STEMMER FRA BALKAN</strong></p> <p>Aleksandar Hemon bes&oslash;ker Litteraturhuset i Oslo 6. til 8. mai i forbindelse med arrangementet <strong>Hallo Balkan</strong> om litteratur p&aring; Balkan tyve &aring;r etter at Bosnia-krigen ble avsluttet (6.-10. mai)</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;B&gt;ESSAYET&lt;/B&gt; Dagens immigranter gjør det samme som de tidlige nordamerikanske nybyggerne i sin tid: De omformer omgivelsene de har havnet i, skriver Aleksandar Hemon. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/pa_sporet_av_det_tapte_sted" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 30 Apr 2015 08:13:46 +0000 PagePlanner 185797 at http://morgenbladet.no Fjernlesingens kunst http://morgenbladet.no/ideer/2015/fjernlesingens_kunst <p><B>FORSKNINGSFRONTEN</b> Hvordan skal man systematisere det store havet av verdens tekster? Digitale verktøy og store data gir nye muligheter.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hva:</strong> Fjernlesing og store data i id&eacute;historisk forskning.</p> <p><strong>Hvem: </strong>Dan Edelstein i Modern Intellectual History.</p> <p><strong>Betydning:</strong> Digitale tekstdatabaser og verkt&oslash;y kan endre humaniora.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/fjernlesingens_kunst" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 30 Apr 2015 08:40:09 +0000 PagePlanner 185790 at http://morgenbladet.no Lukten av råne http://morgenbladet.no/ideer/2015/lukten_av_rane <p><B>DOKTOREN SVARER</b> Hvordan få bukt med rånelukt uten å kastrere grisen.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Håkon Gundersen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Siri Lervik disputerte 24. april ved NMBU Veterin&aelig;rh&oslash;gskolen med avhandlingen&nbsp;<em>Studies of boar taint, with an emphasis on testicular function and development.</em></p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/lukten_av_rane" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 30 Apr 2015 08:27:47 +0000 PagePlanner 185791 at http://morgenbladet.no Vil stemme ut professorer http://morgenbladet.no/ideer/2015/vil_stemme_ut_professorer <p><strong>UNIVERSITETSLEDELSE &Agrave; LA CHRISTER FALCK</strong></p> <p>En gang i &aring;ret skal studentene ved de offentlige universitetene i Iowa i USA f&aring; stemme ut professoren de liker d&aring;rligst. Slik lyder republikansk lovforslag som n&aring; sirkulerer i delstatssenatet i Iowa i USA, if&oslash;lge The Chronicle of Higher Education. Mer presist g&aring;r forslaget ut p&aring; at de l&aelig;rerne som ikke scorer et minimum poenger i studentevalueringene, automatisk skal f&aring; sparken. Navnene p&aring; de fem l&aelig;rerne med lavest poengsum over minimumsgrensen skal s&aring; offentliggj&oslash;res p&aring; nettet. S&aring; stemmer studentene. Den som f&aring;r f&aelig;rrest poeng, f&aring;r fyken.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Thu, 30 Apr 2015 08:04:07 +0000 PagePlanner 185794 at http://morgenbladet.no Operasjon urettferdighet http://morgenbladet.no/ideer/2015/operasjon_urettferdighet <p><strong>ENKEL KIRURGI</strong></p> <p>To tredjedeler av verdens befolkning &ndash; fem milliarder mennesker &ndash; mangler tilgang til grunnleggende kirurgi og narkose, if&oslash;lge en gruppe eksperter som la frem en ny rapport i tidsskriftet The Lancet. Dobbelt s&aring; mange som tidligere antatt er utestengt fra operasjonsstuene. Millioner av mennesker d&oslash;r derfor av blindtarmbetennelse, bruddskader og andre vanlige lidelser som lett kunne blitt operert. Ni av ti personer i lavinntekstland kan ikke f&aring; kirurgisk behandling. I 2010 skyldtes nesten en tredjedel av alle d&oslash;dsfall tilstander som er mulige &aring; behandle p&aring; operasjonsbordet &ndash; mer enn aids, tuberkolose og malaria til sammen. Dessuten: En fjerdedel av de som faktisk f&aring;r operere, blir &oslash;konomisk ruinert. Problemet er akutt i lav- og mellominntektsland i Afrika s&oslash;r for Sahara og S&oslash;r- og S&oslash;r&oslash;st-Asia. Ekspertgruppen legger ogs&aring; frem en plan for hvordan man for 420 milliarder dollar kan forbedre situasjonen betraktelig innen 2030. &Aring; la v&aelig;re &aring; gj&oslash;re noe er langt mer kostbart, p&aring;peker gruppens leder John Meara fra Harvard Medical School.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Thu, 30 Apr 2015 08:04:58 +0000 PagePlanner 185795 at http://morgenbladet.no Okkuperer bygninger i Danmark http://morgenbladet.no/ideer/2015/okkuperer_bygninger_i_danmark <p><strong>UNIVERSITETSOPPR&Oslash;RET SPRER SEG</strong></p> <p>Morgenbladet har tidligere skrevet om protesbevegelsen som har spredd seg fra universiteter i <a href="http://morgenbladet.no/samfunn/2015/generasjon_lydig_pa_barrikadene#.VUHiSiHtmPw">Amsterdam</a> til flere l&aelig;resteder i London. N&aring; har protestene n&aring;dd Danmark, hvor studentaktivister okkuperer rektors kontor ved K&oslash;benhavns universitet, if&oslash;lge Forskerforum. Ogs&aring; ved Aarhus universitet og Roskilde universitet har det v&aelig;rt protester. Aktivistene &oslash;nsker seg et friere, mer demokratisk universitet og er kritisk til hvordan kommersialisering, n&aelig;ringslivsinteresser og m&aring;leregimer preger forskning og h&oslash;yere utdanning. Ordet &laquo;nyliberalisme&raquo; blir nevnt.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Thu, 30 Apr 2015 08:06:55 +0000 PagePlanner 185796 at http://morgenbladet.no Ingen illusjoner http://morgenbladet.no/ideer/2015/ingen_illusjoner <p><B>PÅ KANTEN</b> Bjørn Melbye Gulliksens skulptur <i>Knus nazismen</i> vekker debatt allerede før den avdukes på Jernbanetorget i Oslo 1. mai. </p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Lasse Midttun</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Bj&oslash;rn Melbye Gulliksen</strong> er kunstner, Aktuell med skulpturen <em>Knus nazismen.</em></p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/ingen_illusjoner" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 30 Apr 2015 08:02:34 +0000 PagePlanner 185793 at http://morgenbladet.no En natt uten kamp http://morgenbladet.no/ideer/2015/en_natt_uten_kamp <p><B>ESSAY</b> Ett mykgjørende øyeblikk kan være nok til at alt i et fastlåst forhold snur, skriver Sissel Gran. </p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>BRUDDSTYKKER </strong><br /> Denne v&aring;ren og sommeren f&aring;r Morgenbladets lesere gjennom en serie artikler smakebiter fra Sissel Grans kommende bok om samlivsbrudd.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HORTH OM KNAUSG&Aring;RD</strong></p> <p>Vigdis Hjorths artikkel i Vinduet nr 1 2014, &laquo;Jeg-ets botsgang. Om Knausg&aring;rds litter&aelig;re jeg&raquo;, kan leses i sin helhet p&aring; <a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/jegets_botsgang#.VTozqiHtlBc">morgenbladet.no</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Vi lener oss frem mot paret, vi fjerner ofte bordet mellom oss og dem, vi sitter så nær dem at vi kjenner at de puster.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/en_natt_uten_kamp" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 24 Apr 2015 10:43:37 +0000 PagePlanner 185714 at http://morgenbladet.no Løsningen på «kreftgåten» ligger ikke bak neste sving http://morgenbladet.no/ideer/2015/losningen_pa_kreftgaten_ligger_ikke_bak_neste_sving <p><B>KRONIKK</b> Dagens kreftepidemi er ikke et problem som moderne medisin er i ferd med å løse – den er et problem vi er i ferd med å skape. </p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Jarle Breivik, professor</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>KREFT </strong></p> <ul> <li> Over 232 000 nordmenn hadde eller hadde hatt kreft i 2013. Det er cirka 74 000 flere enn i 2003. Over 30 000 nordmenn fikk kreft i 2013.</li> <li> Cirka 14 000 kvinner og 16 500 menn. Tre av fire nye krefttilfeller rammer personer over 60 &aring;r. I underkant av 10 700 nordmenn d&oslash;de av kreft i 2013.<br /> Kilde: Kreftregisteret</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Vi kan ikke &amp;#10;behandle oss ut av kreftepidemien.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/losningen_pa_kreftgaten_ligger_ikke_bak_neste_sving" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 24 Apr 2015 10:57:32 +0000 PagePlanner 185715 at http://morgenbladet.no Klasseparadokset http://morgenbladet.no/ideer/2015/klasseparadokset <p><B>FORSKNINGSFRONTEN</b> Til tross for gode velferdssordninger er det vanskelig å ta steget opp i klassestigen. Men ny forskning viser at velferdsstaten kanskje har lyktes bedre enn vi tidligere har antatt.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hva:</strong> Velferdsstats&shy;naturalisme.<br /> <strong>Hvem:</strong> Atferdsgenetisk inspirerte sosiologer.<br /> <strong>Betydning:</strong> Synet p&aring; velferdsstaten og utdanningssystemet.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/klasseparadokset" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 24 Apr 2015 10:39:18 +0000 PagePlanner 185712 at http://morgenbladet.no Bortkastet norsk ulvekonflikt http://morgenbladet.no/ideer/2015/bortkastet_norsk_ulvekonflikt <p><B>PÅ KANTEN</b> Den særnorske konflikten bygger på at streifulv tar sau på utmark.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Hanne Østli Jakobsen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/24idepetterwabakken_11484.jpg" style="width: 140px; height: 189px;" /></p> <p><strong>Petter Wabakken</strong><br /> Ulveforsker ved H&oslash;gskolen i Hedmark. Vitnet i rettsaken der seks menn fra &Oslash;sterdalen denne uken ble d&oslash;mt for ulovlig ulvejakt.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/bortkastet_norsk_ulvekonflikt" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 24 Apr 2015 10:57:35 +0000 PagePlanner 185718 at http://morgenbladet.no En harang om kunnskapsøkonomien http://morgenbladet.no/ideer/2015/en_harang_om_kunnskapsokonomien <p>Universitetene er gjennom historien med en viss berettigelse blitt h&aring;net for &aring; v&aelig;re elfebenst&aring;rn, skriver den britiske kritikeren Terry Eagleton i The Chronicle of Higher Education. Samtidig har, p&aring;peker han, nettopp avstanden mellom universitetene og andre deler av samfunnet muliggjort refleksjon p&aring; en m&aring;te som ikke er mulig i en verden som ellers er opphengt i det praktiske og kortsiktige. &laquo;Over hele verden er n&aring; denne avstanden i ferd med &aring; forsvinne til ingenting etter hvert som institusjonene som skapte John Milton, Einstein og Monty Python kapitulerer for den globale kapitalismen.&raquo; I Storbritannia st&aring;r det s&aelig;rlig d&aring;rlig til, forst&aring;r vi: &laquo;B&oslash;ker &ndash; dette troglodyttiske, dystre, f&oslash;rteknologiske fenomenet &ndash; blir i &oslash;kende grad uglesett&raquo;. Papir er i det hele tatt blitt pass&eacute;, og papirkurver er derfor sjeldent &aring; se p&aring; universitetene. Verst er det for humanistiske fag: &laquo;Hvis avdelingene for engelsk i det hele tatt overlever, blir det kanskje bare for &aring; l&aelig;re &oslash;konomistudenter riktig bruk av semikolon&raquo;. Studentene er blitt konsumenter og f&aring;r studere vampyrer istedenfor vikorianerne, sex heller enn Shelley. Akademisk status handler n&aring; om hvor mye ekstern finansiering man kan skaffe. En godt utdannet student er en som lett f&aring;r seg jobb.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/en_harang_om_kunnskapsokonomien" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 24 Apr 2015 10:57:34 +0000 PagePlanner 185717 at http://morgenbladet.no Idiotisk påstand er fortsatt idiotisk http://morgenbladet.no/ideer/2015/idiotisk_pastand_er_fortsatt_idiotisk <p>Enda en studie, denne gangen av 95 000 amerikanske barn, bekrefter det alle er enige om: MMR-vaksinen, mot meslinger, kusma og r&oslash;de hunder, for&aring;rsaker ikke autisme. P&aring;standen har v&aelig;rt gjenstridig etter at legen Andrew Wakefield tilsynelatende fant en slik sammenheng i 1998. Resultatene hans lot seg imidlertid aldri gjenta, og det har siden kommet frem at Wakefield forfalsket studien. Likevel: ideen om en sammenheng festet seg, og siden har en rekke tullinger latt v&aelig;re &aring; vaksinere barna sine. Det f&oslash;rte blant annet til et mesling-utbrudd i Disneyland i USA sent i fjor, som fortsatt herjer. Den vitenskapelige verdens reaksjon p&aring; den nye studien, i tidsskriftet Journal of the American Medical Association, har v&aelig;rt et kollektivt &laquo;nei, j&oslash;ss, du sier ikke det&raquo;.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 24 Apr 2015 10:57:34 +0000 PagePlanner 185716 at http://morgenbladet.no Norske nazister i Himmlers hær http://morgenbladet.no/ideer/2015/norske_nazister_i_himmlers_haer <p><B>DOKTOREN SVARER</b> Frontkjemperne hadde sterk sympati med nasjonalsosialismen som ideologi.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Jon Kåre Time</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/24idedoktor_sorlie_11456.jpg" style="width: 150px; height: 195px;" /></p> <p><strong>Sigurd Christian S&oslash;rlie</strong><br /> Forsvarte 27. mars avhandlingen &laquo;Solkors eller hakekors. Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945&raquo; ved Universitetet i Oslo.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/norske_nazister_i_himmlers_haer" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 24 Apr 2015 10:39:20 +0000 PagePlanner 185713 at http://morgenbladet.no Jeg-ets botsgang http://morgenbladet.no/ideer/2015/jegets_botsgang <p>Om Knausgårds litterære jeg.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Vigdis Hjorth</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>HJORTH OM KNAUSG&Aring;RD</strong></p> <p>Denne teksten sto opprinnelig i Vinduet nummer 1 2014.</p> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/24idevinduet_omslag_0.jpg" style="width: 90px; height: 126px;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Les ogs&aring; samlivsterapaut og forfatter Sissel Grans essay om vendepunkter og samlivsbrudd i lys av Knausg&aring;rd og Hjorth p&aring; morgenbladet.no</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/jegets_botsgang" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 24 Apr 2015 12:12:14 +0000 Tone Velldal 185670 at http://morgenbladet.no Fitnesskoden http://morgenbladet.no/ideer/2015/fitnesskoden <p><B>ESSAY</b> Er trening blitt vårt nye folkehelseproblem? Vi trener mer, men er mindre aktive totalt sett.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;B&gt;ESSAY&lt;/B&gt; Er trening blitt vårt nye folkehelseproblem? Vi trener mer, men er mindre aktive totalt sett, skriver Mads Drange. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/fitnesskoden" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 16 Apr 2015 22:55:41 +0000 PagePlanner 185606 at http://morgenbladet.no Det beste landet i verden http://morgenbladet.no/ideer/2015/det_beste_landet_i_verden <p><b>KRONIKK</b> Amerikanske politikere feiler hvis de ikke sier at USA er overlegent alle andre land.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Om USA er eller ikke er eksepsjonelt, &amp;#10;er både irrelevant &amp;#10;og umulig å svare på.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;b&gt;KRONIKK&lt;/B&gt; Amerikanske politikere feiler hvis de ikke sier at USA er overlegent alle andre land, skriver &lt;I&gt;Hilde Eliassen Restad&lt;/I&gt;. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/det_beste_landet_i_verden" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 17 Apr 2015 07:08:10 +0000 PagePlanner 185634 at http://morgenbladet.no Sanser uten grenser http://morgenbladet.no/ideer/2015/sanser_uten_grenser <p><B>FORSKNINGSFRONTEN</b> Det går an å se med tungen og høre med huden.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hvem:</strong> Nevroforskere med interesse for &laquo;sansesubstitusjon&raquo;.<br /> <strong>Hva:</strong> Hjernen bruker informasjonen den f&aring;r, uten &aring; bry seg hvor den kommer fra.<br /> <strong>Betydning:</strong> Vi kan behandle funksjonsnedsettelser og utvide v&aring;r sansehorisont.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/sanser_uten_grenser" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 17 Apr 2015 09:31:16 +0000 PagePlanner 185667 at http://morgenbladet.no Flere må dø for at flere skal få leve http://morgenbladet.no/ideer/2015/flere_ma_do_for_at_flere_skal_fa_leve <p><strong>DYRETESTING</strong></p> <p>Verdens forskere er stort sett enige om at de vil bruke f&aelig;rre fors&oslash;ksdyr. Det er i hovedsak mus og rotter som brukes for &aring; sjekke at medisiner og behandlinger er trygge, men fors&oslash;kene skal f&oslash;lge &laquo;de tre R-ene&raquo;: <em>Replace </em>(erstatt), <em>refine </em>(raffin&eacute;r), <em>reduce </em>(redus&eacute;r). Problemet er at det kan bli for f&aring; drepte dyr, advarer det britiske forskningsr&aring;det n&aring;. For mange dyrefors&oslash;k er s&aring; sm&aring; at resultatene ikke er statistisk signifikante &ndash; forskerne kan ikke v&aelig;re sikre p&aring; at dyrene ikke bare d&oslash;de tilfeldig. For &aring; f&aring; godkjent forskningen m&aring; britene derfor fra n&aring; av bevise at metoden vil gi &laquo;robuste resultater&raquo;. Det betyr i de fleste tilfeller flere fors&oslash;ksdyr per eksperiment. Men forh&aring;pentligvis f&aelig;rre i det lange l&oslash;p.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 17 Apr 2015 10:03:59 +0000 PagePlanner 185635 at http://morgenbladet.no «All forskning må offentliggjøres» http://morgenbladet.no/ideer/2015/all_forskning_ma_offentliggjores <p><strong>PUBLISERING</strong></p> <p>Verdens helseorganisasjon har publisert en uttalelse i tidsskriftet Plos Medicine med krav om at all forskning offentliggj&oslash;res. Det h&oslash;res kanskje ikke s&aring; kontroversielt ut, men et av vitenskapens store problemer er s&aring;kalt &laquo;positiv publiseringsskjevhet&raquo;: Eksperimenter som finner en sammenheng, blir oftere publisert enn eksperimenter uten resultat. Ingen vet hvor mange fors&oslash;k som gjentas igjen og igjen fordi forskerne ikke f&aring;r vite at noen allerede har testet hypotesen, uten hell, men ekspertene mener det er en dr&oslash;ss.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 17 Apr 2015 10:03:15 +0000 PagePlanner 185636 at http://morgenbladet.no Kommunale ildsjeler http://morgenbladet.no/ideer/2015/kommunale_ildsjeler <p><b>DOKTOREN SVARER</b> Potensialet for klimakutt i kommunene er stort.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Tove Gravdal</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/17idebente_johnsen_rygg_11174.jpg" style="width: 140px; height: 161px;" /></p> <p><strong>Bente Johnsen Rygg</strong><br /> Fra H&oslash;gskulen i Sogn og Fjordane disputerer 17. april ved NTNU med avhandlingen &laquo;Fornybar energi som en samfunnsinteresse. Hvordan lokalsamfunn m&oslash;ter utfordringene ved &oslash;kt bruk og produksjon av fornybar energi.&raquo;</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/kommunale_ildsjeler" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 17 Apr 2015 09:31:14 +0000 PagePlanner 185668 at http://morgenbladet.no Vi er fortapt, del 3 http://morgenbladet.no/ideer/2015/vi_er_fortapt_del_3 <p><b>KLIMAKRISEN SOM ANG&Aring;R OSS ALLE</b></p> <p>Edderkoppene er i ferd med &aring; bli raskere. Kan du tenke deg noe verre? Det skjer ting i dyreverdenen som ikke tegner godt for oss mennesker, en utvikling Morgenbladet har fulgt her p&aring; notisplass: Krokodiller kan klatre i tr&aelig;r, aper har l&aelig;rt seg &aring; regne &ndash; og n&aring; dette. Det er temperaturen som har skylden, if&oslash;lge nyhetsseksjonen i magasinet Science. Jo varmere det er, jo fortere kan taranteller bevege beina. N&aring; er det ikke slik at topphastigheten til tarantellene har &oslash;kt, det sier forskningen fra Texas egentlig ikke noe om. Men klodens klima er som kjent i ferd med &aring; endres. Det f&aring;r vi anta betyr at gjennomsnittlig edderkopp-kravlefart ogs&aring; vil &oslash;ke. Om det noensinne fantes gode grunner til &aring; stanse den &shy;globale oppvarmingen...</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 17 Apr 2015 10:02:40 +0000 PagePlanner 185633 at http://morgenbladet.no Slutten for Maagdenhuis http://morgenbladet.no/ideer/2015/slutten_for_maagdenhuis <p><b>PÅ KANTEN</b> Den nederlandske studentokkupasjonen avsluttet.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><h2 style="text-align: center;">Lese mer?</h2> <p style="width:40%; margin: 0 auto;">Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.</p><p style="width:60%; margin: 0 auto;">28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.</p><div class="clearfix" style="padding: 20px;"><div style="width: 60%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er abonnent</h3><a href="https://login.mediaconnect.no/login?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Logg inn</h3><span>Jeg har ConnectID</span></a><a href="https://login.mediaconnect.no/register?clientId=no.morgenbladet&amp;returnUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Flogin%3Fforward_url%3Dnode%2Fterm&amp;errorUrl=http%3A%2F%2Fmorgenbladet.no%2Fuser%2Fconnect%2Ferror" class="premium-link premium-login"><h3>Registrer deg</h3><span>Jeg har ikke ConnectID</span></a></div><div style="width: 40%; float: left;"><h3 style="margin-top:0; text-align: center;">Jeg er ikke abonnent</h3><a href="http://bestilling.morgenbladet.no/index.php?step=1&amp;ca=abo-we&amp;forward_url=node/term" class="premium-link premium-login order-link">Kjøp tilgang</a></div></div></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Hanne Østli Jakobsen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/17idepakantendsc_0039_11244.jpg" style="width: 140px; height: 160px;" /></p> <p><strong>Enzo Rossi</strong><br /> Universitetsl&aelig;rer ved Universitetet i Amsterdam, og st&oslash;ttespiller til okkupasjonen som forrige helg endte med politutkastelse fra Maagdenhuis.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/slutten_for_maagdenhuis" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 17 Apr 2015 07:22:05 +0000 PagePlanner 185637 at http://morgenbladet.no