http://morgenbladet.no/taxonomy/term/14/rss/articles/all nb Dansen rundt menneskerettighetene http://morgenbladet.no/ideer/2015/dansen_rundt_menneskerettighetene <p><b>ESSAY </b>Blandingen av juss og fromhet er en farlig cocktail, skriver Søren Birkvad.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-wrapper"> <label for="edit-name">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-wrapper"> <label for="edit-pass">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-28ac195b50a8152a8334dfba99738a89" value="form-28ac195b50a8152a8334dfba99738a89" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Søren Birkvad</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Menneskerettigheter </strong></p> <p>Morgenbladet debatterer denne v&aring;ren fortolkningen og forvaltningen av menneskerettighetene i norsk offentlighet.</p> <p><strong>Tidligere artikler:</strong> <a href="http://morgenbladet.no/samfunn/2015/sirkus_krekar#.VRPDMPmG98M">Sirkus Krekar</a> (30. januar), <a href="http://morgenbladet.no/debatt/2015/menneskerettigheter_til_besvaer#.VRPDT_mG98M">Menneskerettigheter til besv&aelig;r</a> (6. mars).</p> <p>Neste artikkel: H&oslash;yesterett og rettsutviklingen.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsidetittel"> <div class="field-label">Forsidetittel:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Dansen rundt menneske-rettighetene </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/dansen_rundt_menneskerettighetene" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 26 Mar 2015 08:30:14 +0000 PagePlanner 185457 at http://morgenbladet.no Samtidsdiagnose etterlyses http://morgenbladet.no/ideer/2015/samtidsdiagnose_etterlyses <p><B>FORSKNINGSFRONTEN</b> Vet norske sosiologer hva slags samfunn vi lever i?</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-1-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-1">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-1" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-1-wrapper"> <label for="edit-name-1">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-1" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-1-wrapper"> <label for="edit-pass-1">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-1" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-1" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-99b09ba68bdd267e16b6325c226bd215" value="form-99b09ba68bdd267e16b6325c226bd215" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-1" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-1" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hva:</strong> Mangel p&aring; samtidsdiagnostiske ambisjoner.<br /> <strong>Hvem:</strong> Norske sosiologer.<br /> <strong>Betydning: </strong>Intellektuell forvirring.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/samtidsdiagnose_etterlyses" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 26 Mar 2015 11:03:32 +0000 PagePlanner 185479 at http://morgenbladet.no Fire mytar om norsk http://morgenbladet.no/ideer/2015/fire_mytar_om_norsk <p><B>KRONIKK</b> Om du har eit ord du brenn spesielt for, er det beste du kan gjere, å bruke det. Ordval er ikkje eit spørsmål om påbod og forbod. </p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-2-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-2">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-2" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-2-wrapper"> <label for="edit-name-2">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-2" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-2-wrapper"> <label for="edit-pass-2">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-2" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-2" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-35532fe95cb3d170fa7e2903338785ab" value="form-35532fe95cb3d170fa7e2903338785ab" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-2" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-2" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Sturla Berg-Olsen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>NORSK </strong></p> <p>Har utvikla seg fr&aring; urnordisk, eit felles skandinavisk spr&aring;k som vart brukt i det f&oslash;rste tusen&aring;ret e. Kr.</p> <p>Fram mot vikingtida endra dette spr&aring;ket seg og fekk ein enklare struktur, samtidig som det oppsto eit skilje mellom ein vestleg grein, som vi kallar norr&oslash;nt, og ein austleg grein, som etter kvart skulle utvikle seg til svensk og dansk.</p> <p><em>Kilde: Spr&aring;kr&aring;det</em></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Pappaperm og smarttelefon er nyord som har god sjanse til å få plass i ordbøkene, medan monstermast og oskefast stiller svakare.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/fire_mytar_om_norsk" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 26 Mar 2015 23:38:02 +0000 PagePlanner 185458 at http://morgenbladet.no Går for opprykk http://morgenbladet.no/ideer/2015/gar_for_opprykk <p><B>PÅ KANTEN</b> Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han vil gjøre HiOA til universitet.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-3-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-3">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-3" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-3-wrapper"> <label for="edit-name-3">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-3" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-3-wrapper"> <label for="edit-pass-3">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-3" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-3" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-279581a091506e1c275aed47caefdbd5" value="form-279581a091506e1c275aed47caefdbd5" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-3" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-3" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Jon Kåre Time</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div> <img alt="" src="/sites/default/files/upload/27idecurt_rice_professor_10870.jpg" style="width: 120px; height: 120px;" /></div> <div> <strong>Curt Rice&nbsp;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Spr&aring;kforsker, tiltrer som rektor ved H&oslash;gskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 1. august.</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/gar_for_opprykk" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 27 Mar 2015 04:17:32 +0000 PagePlanner 185462 at http://morgenbladet.no Gamle dansker er lykkeligere enn oss http://morgenbladet.no/ideer/2015/gamle_dansker_er_lykkeligere_enn_oss <p><strong>EU-NYTT</strong></p> <p>Danskene er lykkeligst i Europa. Det kom frem i en EU-unders&oslash;kelse laget i forbindelse med den internasjonale lykkedagen, som passerte i fullstendig stillhet forrige fredag. P&aring; en skala fra &eacute;n til ti skulle europeere vurdere sp&oslash;rsm&aring;let &laquo;Hvor forn&oslash;yd er du med livet for tiden?&raquo;, og da fikk danskene en sk&aring;r p&aring; 8,0. Det samme fikk Sverige og Finland, mens Bulgaria er p&aring; jumboplass, med en snittlykkevurdering p&aring; bare 4,8. Norge fikk ogs&aring; v&aelig;re med i unders&oslash;kelsen, men vi er bare 7,9 lykkelige. Det er s&aelig;rlig pensjonistene som &oslash;delegger gjennomsnittet; dansker over 65 &aring;r sier de er langt lykkeligere enn nordmenn i samme alder. Her kunne vi dratt en vits om gamle dansker og Gammel Dansk, men det lar vi like godt v&aelig;re.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 27 Mar 2015 04:03:05 +0000 PagePlanner 185460 at http://morgenbladet.no Klanderverdig forskning http://morgenbladet.no/ideer/2015/klanderverdig_forskning <p><B>DOKTOREN SVARER</b> Vi fortjener bare klander for det vi selv har kontroll over.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-4-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-4">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-4" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-4-wrapper"> <label for="edit-name-4">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-4" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-4-wrapper"> <label for="edit-pass-4">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-4" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-4" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-e4c548687bf34ade0c178b3e4c6ab982" value="form-e4c548687bf34ade0c178b3e4c6ab982" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-4" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-4" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Simen Sætre</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/27idedoktor_andreas_carlsson_10748.jpg" style="width: 140px; height: 187px;" /></p> <p><strong>Andreas Carlsson</strong><br /> Disputerte 13. mars p&aring; Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske spr&aring;k ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/klanderverdig_forskning" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 26 Mar 2015 11:00:10 +0000 PagePlanner 185480 at http://morgenbladet.no Deltager ut mot «dø på Mars»-konkurranse http://morgenbladet.no/ideer/2015/deltager_ut_mot_do_pa_mars_konkurranse <p><strong>DR&Oslash;MMEN OM VERDENSROMMET</strong></p> <p>Astrofysiker Joseph Roche er en av finalistene i Mars One, den mye omtalte konkurransen om en enveisbillett til den r&oslash;de planeten. Men blir turen i det hele tatt noe av? Roche, som sier han meldte seg p&aring; for moro skyld, tviler: I et st&oslash;rre intervju med nettmagasinet Matter g&aring;r han hardt ut mot den manglende fysiske og psykiske testingen av deltagerne. Selskapet Mars One har if&oslash;lge Roche nesten ingen penger, ingen kontrakter, og de rangerer kandidatene blant annet etter hvor mye de donerer til selskapet. Er det slik Mars One har tenkt til &aring; finansiere den mange milliarder dollar dyre reisen, sp&oslash;r Roche. Selskapet har forel&oslash;pig ikke svart.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 27 Mar 2015 04:57:16 +0000 PagePlanner 185461 at http://morgenbladet.no Ukraina inn i vitenskaps-EU http://morgenbladet.no/ideer/2015/ukraina_inn_i_vitenskapseu <p><strong>EU-NYTT&nbsp;</strong></p> <p>Ukraina beveger seg vestover &ndash; ogs&aring; vitenskapelig. Landets utdanningsminister Serhiy Kvit har inng&aring;tt en avtale med EU om full deltagelse i Horisont 2020, unionens rammeprogram for forskning. Avtalen m&aring; fortsatt godkjennes av det ukrainske parlamentet, men etter planen vil Ukraina f&aring; samme status i programmet som blant andre Norge og Israel, som &laquo;assosiert land&raquo;. Det gir full tilgang til konkurransen om forskningsprosjekter og -penger for b&aring;de enkeltforskere, institusjoner og bedrifter. EU skal etter planen bruke n&aelig;rmere 80 milliarder euro p&aring; forskning de neste fem &aring;rene.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 27 Mar 2015 04:59:52 +0000 PagePlanner 185459 at http://morgenbladet.no Rasevask – rasisme uten rasister http://morgenbladet.no/ideer/2015/rasevask_rasisme_uten_rasister <p><B>ESSAY</b> Hvordan utfolder rasismen seg i samfunn der ingen er rasister? Programmet om rase i Hjernevask-serien etterlot inntrykket av en bevisst rasistisk tendens.</p> <div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Frode Helland</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Oppvask etter Hjernevask</strong></p> <p>Det er fem &aring;r siden den popul&aelig;rvitenskapelige tv-serien gikk p&aring; NRK. Ble vi klokere eller dummere? G&aring;r vi mot en ny naturalisme?</p> <p>I en serie artikler og live-debatter denne v&aring;ren ser Morgenbladet p&aring; forholdet mellom samfunnsvitenskap og biologi.</p> <p>I tillegg til debatt&shy;artikler arrangererer Morgenbladetsalongen livedebatter. 25. februar diskuterte et panel av samfunnsvitere kj&oslash;nn sett i lys av biologiske forklaringer. Neste salonger i serien finner sted 26. mars (tema: rase) og 16. april (tema: klasse).</p> <p><strong>Tidligere artikler:</strong> &laquo;Trenger vi en ny Hjernevask?&raquo;, &laquo;Hva kan kvinner bli?&raquo; og &laquo;Hjernet&oslash;v&raquo; kan leses p&aring; morgenbladet.no. Se lenker over.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Rasistisk tankegods smugles inn i et program som endatil forsøker å fremstå som anti-rasistisk. </div> <div class="field-item even"> Flere av de intervjuede står for en sminket form for rasehygiene. </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;B&gt;ESSAY&lt;/B&gt; Hvordan utfolder rasismen seg i samfunn der ingen er rasister? Programmet om rase i Hjernevask-serien etterlot inntrykket av en bevisst rasistisk tendens, skriver Frode Helland. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/rasevask_rasisme_uten_rasister" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 19 Mar 2015 14:30:14 +0000 PagePlanner 185418 at http://morgenbladet.no Kampen mot IS på Twitter http://morgenbladet.no/ideer/2015/kampen_mot_is_pa_twitter <p><B>FORSKNINGSFRONTEN</b> Hjelper det å stenge Twitter-kontoene til IS? En ny rapport avdekker ekstremistenes Twitter-mønstre.</p> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hva: </strong>Ny studie av IS&rsquo; sosiale nettverk p&aring; Twitter.</p> <p><strong>Hvem:</strong> J.M. Berger og Jonathon Morgan, analytikere tilknyttet Brookings Institute.</p> <p><strong>Betydning: </strong>Sosial nettverksanalyse av IS&rsquo; Twitter-aktivitet kan avdekke nettverkets styrker og svakheter.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/kampen_mot_is_pa_twitter" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 19 Mar 2015 11:06:09 +0000 PagePlanner 185386 at http://morgenbladet.no Angrer på Hjernevask-episode http://morgenbladet.no/ideer/2015/angrer_pa_hjernevaskepisode <p><B>PÅ KANTEN</b> Programmet om rase i <i>Hjernevask</i>-serien etterlot et inntrykk av en bevisst rasistisk tendens, skriver professor Frode Helland denne uken. Programskaper Ole-Martin Ihle svarer.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-5-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-5">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-5" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-5-wrapper"> <label for="edit-name-5">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-5" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-5-wrapper"> <label for="edit-pass-5">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-5" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-5" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-34835a4a273208ee120d208aab7517f8" value="form-34835a4a273208ee120d208aab7517f8" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-5" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-5" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Hanne Østli Jakobsen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/20ideihle_10608.jpg" style="width: 120px; height: 120px;" /></p> <p><strong>Ole-Martin Ihle</strong></p> <p>Laget tv-serien <em>Hjernevask</em> i 2010 sammen med Harald Eia. Episoden som tok opp sp&oslash;rsm&aring;l om rase, m&oslash;ter n&aring; ny kritikk. Se ukens <a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/rasevask_rasisme_uten_rasister#.VQrd-I6G98M">essay</a> i Morgenbladet.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/angrer_pa_hjernevaskepisode" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 19 Mar 2015 14:32:43 +0000 PagePlanner 185406 at http://morgenbladet.no Døden i egen hånd http://morgenbladet.no/ideer/2015/doden_i_egen_hand <p><B>KRONIKK</b> Når sekstiåtterne blir gamle, vil de selv bestemme når og hvordan de skal dø. </p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-6-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-6">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-6" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-6-wrapper"> <label for="edit-name-6">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-6" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-6-wrapper"> <label for="edit-pass-6">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-6" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-6" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-df574b15b9bf5664412ead450f3f18b2" value="form-df574b15b9bf5664412ead450f3f18b2" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-6" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-6" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Runar Bakken</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>HOLDNINGER</strong></p> <p>If&oslash;lge en fersk unders&oslash;kelse er 56 prosent av befolkningen for &aring; tillate aktiv d&oslash;dshjelp, mens 31 prosent er imot.</p> <p>Helsepersonell er mer tilbakeholdne enn befolkningen for &oslash;vrig. Blant leger sier 27 prosent ja, 63 prosent sier nei. Blant sykepleiere er 35 prosent for og 55 prosent imot.</p> <p><em>Kilde: Medieunders&oslash;kelsen 2015/NRK</em></p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/doden_i_egen_hand" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 20 Mar 2015 04:35:07 +0000 PagePlanner 185405 at http://morgenbladet.no Vegring, ikke skulk http://morgenbladet.no/ideer/2015/vegring_ikke_skulk <p><B>DOKTOREN SVARER</b> Mobbing er en stor del av forklaringen når barn og ungdom vegrer seg for å gå på skolen.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-7-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-7">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-7" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-7-wrapper"> <label for="edit-name-7">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-7" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-7-wrapper"> <label for="edit-pass-7">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-7" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-7" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-626f8ff2a7d21c3be2618a267378b2f8" value="form-626f8ff2a7d21c3be2618a267378b2f8" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-7" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-7" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Hanne Østli Jakobsen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div> <img alt="" src="/sites/default/files/upload/20idedoktor_trude_havik_10562.jpg" style="width: 120px; height: 120px;" /></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Trude Havik</strong></div> <div> Disputerer i dag, fredag, ved Universitetet&nbsp;</div> <div> i Stavanger. Avhandlingen heter &laquo;School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal.&raquo;</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/vegring_ikke_skulk" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 20 Mar 2015 04:48:38 +0000 PagePlanner 185387 at http://morgenbladet.no Hva snegler og rasisme har til felles http://morgenbladet.no/ideer/2015/hva_snegler_og_rasisme_har_til_felles <p><strong>ARTSFORVIRRING</strong></p> <p>Spiss strandsnegle heter den p&aring; norsk, men det kunne &aring;penbart v&aelig;rt nesten hva som helst. I en gjennomgang har organisasjonen for klassifisering av marine arter (jepp, den finnes) funnet ut at sneglen, som har det latinske navnet <em>Littorina saxatilis</em>, er verdens mest feilidentifiserte skapning. Den har f&aring;tt nytt navn og artsstatus hele 113 ganger. If&oslash;lge forskerne er mer enn 190 000 arter blitt slettet fra artsdatabasene siden 2008, etter at genetiske studier har avsl&oslash;rt dem som dobbeltregisreringer. Rangeringen viser hvor mye forskere kan rote det til n&aring;r de fors&oslash;ker &aring; klassifiseres skapninger basert p&aring; hvordan de ser ut. H&oslash;rer du ekko fra eugenikken, den menneskelige rasevitenskapen? Vi anbefaler &aring; bla om og lese denne ukens essay.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 20 Mar 2015 04:25:20 +0000 PagePlanner 185408 at http://morgenbladet.no Lite etterspurt hår http://morgenbladet.no/ideer/2015/lite_etterspurt_har <p><strong>S&AElig;D</strong></p> <p>Verdens st&oslash;rste s&aelig;dbank, danske Cryos drukner i s&aelig;d fra r&oslash;dh&aring;rete. Ingen &oslash;nsker r&oslash;dh&aring;rede barn i Norden. &ndash; S&aelig;d fra lave, r&oslash;dh&aring;rede menn er det liten ettersp&oslash;rsel etter, sier direkt&oslash;r for Cryos, Ole Schou til Ekstra Bladet. Men i Irland er s&aelig;d fra r&oslash;dh&aring;rede sv&aelig;rt popul&aelig;rt. &ndash; Det g&aring;r som varmt hvetebr&oslash;d, sier Schou. En forklaring p&aring; manglende ettersp&oslash;rsel i Norden kan v&aelig;re ryktet om at folk med r&oslash;dt h&aring;r er hissige, sensitive og t&aring;ler mindre smerte enn andre, og i 2012 fant forskere ved Aalborg Universitet i Danmark ut at r&oslash;dh&aring;rede reagerer kraftigere p&aring; noen typer smerte, for eksempel tannpine eller ekstrem kulde, if&oslash;lge Illustrert Vitenskap.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 20 Mar 2015 04:28:57 +0000 PagePlanner 185407 at http://morgenbladet.no Attende til dansketida? http://morgenbladet.no/ideer/2015/attende_til_dansketida <p><B>KRONIKK</b> Høgskular midt i kulturlandskap med potetåkrar og beitande sauer var resultat av ein lang nasjonsbyggingsprosess, og er no truga.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-8-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-8">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-8" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-8-wrapper"> <label for="edit-name-8">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-8" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-8-wrapper"> <label for="edit-pass-8">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-8" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-8" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-a4536d60b98c8a95a2b79bab0dc94a50" value="form-a4536d60b98c8a95a2b79bab0dc94a50" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-8" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-8" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Per Hasle</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>H&Oslash;GSKULEREFORMA</strong></p> <p>Regjeringa vil ha f&aelig;rre h&oslash;gskular, og fleire av Noregs institusjonar for h&oslash;gare utdanning skal difor etter planen fusjonerast med kvarandre.</p> <p>Utdanningsinstitusjonane hadde frist p&aring; seg til 1. februar med &aring; kome med innspill til om, korleis og med kven dei eventuelt vil sl&aring;s saman.</p> <p>Nokre ynskjer &aring; bevare sj&oslash;lvstendet sitt, medan andre skisserer moglege samarbeidspartnarar. Kunnskapsminister Torbj&oslash;rn R&oslash;e Isaksen (H) ser ikkje bort fr&aring; tvangssaman&shy;sl&aring;ingar.</p> <p>R&oslash;e Isaksen skal f&oslash;r p&aring;ske legge fram ei stortingsmelding med forslag til korleis det framtidige kartet over dei h&oslash;gare utdannings&shy;institusjonane skal sj&aring; ut.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/attende_til_dansketida" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 12 Mar 2015 13:04:40 +0000 PagePlanner 185348 at http://morgenbladet.no Et forsvarsskrift for utbrytere http://morgenbladet.no/ideer/2015/et_forsvarsskrift_for_utbrytere <p><B>ESSAY</b> Hvis et menneske føler at det dør en langsom død i parforholdet, bærer det ut, på ett eller annet tidspunkt.</p> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>BRUDDSTYKKER </strong><br /> Denne v&aring;ren og sommeren f&aring;r Morgenbladets lesere gjennom en serie artikler smakebiter fra Sissel Grans kommende bok om samlivsbrudd.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-sitat"> <div class="field-label">Sitat:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> «Alle parforhold skal ikke vare, de er ikke ubrytelige, hellige forbindelser.» </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;B&gt;ESSAY&lt;/B&gt; Hvis et menneske føler at det dør en langsom død i parforholdet, bærer det ut, på ett eller annet tidspunkt, skriver &lt;I&gt;Sissel Gran&lt;/I&gt;. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/et_forsvarsskrift_for_utbrytere" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 12 Mar 2015 13:28:00 +0000 PagePlanner 185353 at http://morgenbladet.no Dumme IQ-tester http://morgenbladet.no/ideer/2015/dumme_iqtester <p><strong>INTELLIGENSKVOTIENT</strong></p> <p>Det er avdekket feil og avvik i den mest brukte IQ-testen i verden, WAIS-IV. Internasjonalt brukes testen blant annet til &aring; forutsi hvordan personer klarer seg i skolen og til &aring; avgj&oslash;re hvem som skal regnes som intellektuelt tilbakest&aring;ende eller spesielt begavede. Allyson Harrisonin ved Queen&rsquo;s University sammenlignet resultater fra amerikanske og kanadiske studenter, og fant de som ble testet i Canada systematisk fikk d&aring;rligere resultater. Om testen viser at du er gjennomsnittelig smart eller har svekkede intellektuelle evner, avhenger av hvor du kommer fra. Dette if&oslash;lge en pressemelding.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 20 Mar 2015 04:23:56 +0000 PagePlanner 185409 at http://morgenbladet.no Størrelsens betydning http://morgenbladet.no/ideer/2015/storrelsens_betydning <p><B>PÅ KANTEN</b> Forsker Fredrik Niclas Piro viser at det er en myte at større forskningsinstitusjoner gir mer og bedre forskning.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-9-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-9">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-9" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-9-wrapper"> <label for="edit-name-9">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-9" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-9-wrapper"> <label for="edit-pass-9">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-9" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-9" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-88e858b02a639d8cf966d89a8600ee4a" value="form-88e858b02a639d8cf966d89a8600ee4a" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-9" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-9" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/13idefredrik_niclas_piro_10478.jpg" style="width: 90px; height: 90px;" /></p> <p><strong>Fredrik Niclas Piro</strong></p> <p>Forsker ved NIFU.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/storrelsens_betydning" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 12 Mar 2015 13:21:46 +0000 PagePlanner 185349 at http://morgenbladet.no Slik blir barnet ditt narsissist http://morgenbladet.no/ideer/2015/slik_blir_barnet_ditt_narsissist <p><strong>SM&Aring; KRAPYL</strong></p> <p>Hvis du mener barnet ditt er spesielt begavet, at det fortjener &laquo;noe ekstra&raquo; i livet og du forteller ungen at vedkommende er bedre enn andre barn &ndash; da kan det godt hende du er i ferd med &aring; skape en liten narsissist. &laquo;Og det er kanskje ikke s&aring; bra for barnet og heller ikke for samfunnet&raquo;, sier forskeren Brad Bushman ved University of Ohio, hvor man har gjennom&oslash;rt en studie for &aring; finne opphavet til narsissisme. Her kommer det if&oslash;lge en pressemelding frem at barn av foreldre som overvurderer dem, sk&aring;rer h&oslash;yere p&aring; narsissisme enn andre barn. Dette gjelder ogs&aring; n&aring;r foreldrene selv ikke har selvdyrkende trekk og skryter av barna med de beste intensjoner. At foreldene gir barna mye &laquo;varme&raquo;, ser derimot ut til &aring; &oslash;ke sannsynligheten for at barna utvikler en sunn selvtillit hvor de tenker at de like bra som andre barn, men ikke ser p&aring; seg selv som hevet over hopen. Forskerne er p&aring;passelige med &aring; si at oppdragelse ikke er den eneste &aring;rsaken til narsissisme. Arv spiller ogs&aring; en rolle.</p> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> Ideer Fri, 13 Mar 2015 04:18:48 +0000 PagePlanner 185350 at http://morgenbladet.no Fra «det hellige kontors» arkiver http://morgenbladet.no/ideer/2015/fra_det_hellige_kontors_arkiver <p><B>FORSKNINGSFRONTEN</b> Kan den snart 400 år gamle rettssaken mot Galileo Galilei tilføre noe til debatten om religion og ytringsfrihet?</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-10-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-10">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-10" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-10-wrapper"> <label for="edit-name-10">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-10" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-10-wrapper"> <label for="edit-pass-10">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-10" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-10" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-74112da30170059df413b7f6edf6a172" value="form-74112da30170059df413b7f6edf6a172" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-10" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-10" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Hva:</strong> Ny bok om rettsaken mot Galilei.</p> <p><strong>Hvem:</strong> Den amerikanske historikeren Thomas F. Mayer var en av de f&oslash;rste forskerne utenfra som fikk adgang til Vatikanets &laquo;hellige kontors&raquo; arkiver.</p> <p><strong>Betydning:</strong> Den romerske inkvisisjonen spilte faktisk en rolle i menneske&shy;rettighetstenkningens historie, hevder han.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/fra_det_hellige_kontors_arkiver" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 13 Mar 2015 10:47:13 +0000 PagePlanner 185380 at http://morgenbladet.no Rike barn tjener best http://morgenbladet.no/ideer/2015/rike_barn_tjener_best <p><B>DOKTOREN SVARER</b> Hvor du har studert er blitt viktigere for hva du tjener.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-11-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-11">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-11" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-11-wrapper"> <label for="edit-name-11">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-11" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-11-wrapper"> <label for="edit-pass-11">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-11" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-11" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-bf03071703161a361de8f54cbcd78667" value="form-bf03071703161a361de8f54cbcd78667" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-11" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-11" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Anders Firing Lunde</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" src="/sites/default/files/upload/13idedoktornicolabo_10403.jpg" style="width: 140px; height: 140px;" /></p> <p><strong>Nicolai Topstad Borgen&nbsp;</strong></p> <p>Disputerer ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo 20. mars med avhandlingen &laquo;The economic returns to college quality in Norway&raquo;.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/rike_barn_tjener_best" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Fri, 13 Mar 2015 10:34:50 +0000 PagePlanner 185381 at http://morgenbladet.no Krig med fjernkontroll http://morgenbladet.no/ideer/2015/krig_med_fjernkontroll <p><B>ESSAY </b>Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv.</p> <div id="premium-overlay"></div><div class="premium-message"><div class="premium-box"><p>Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et <a href="/bestilling_av_abonnement">nettabonnement</a> på Morgenbladet.no.</p> <p>Du kan kjøpe <a href="https://www.buyandread.com/buy.htm?pub=611">Morgenbladet som e-avis her</a> for kr 39,-.</p><span>Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen</span><form action="/taxonomy/term/14/rss/articles/all?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user-login-form"> <div><div class="form-item" id="edit-openid-identifier-12-wrapper"> <label for="edit-openid-identifier-12">Logg på med OpenID: </label> <input type="text" maxlength="255" name="openid_identifier" id="edit-openid-identifier-12" size="13" value="" class="form-text" /> <div class="description"><a href="http://openid.net/">Hva er OpenID?</a></div> </div> <div class="form-item" id="edit-name-12-wrapper"> <label for="edit-name-12">Brukernavn: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="text" maxlength="60" name="name" id="edit-name-12" size="15" value="" class="form-text required" /> </div> <div class="form-item" id="edit-pass-12-wrapper"> <label for="edit-pass-12">Passord: <span class="form-required" title="Dette feltet er obligatorisk.">*</span></label> <input type="password" name="pass" id="edit-pass-12" maxlength="60" size="15" class="form-text required" /> </div> <input type="submit" name="op" id="edit-submit-12" value="Logg på" class="form-submit" /> <input type="hidden" name="form_build_id" id="form-4468254392e243d2e914dfe6d828c99f" value="form-4468254392e243d2e914dfe6d828c99f" /> <input type="hidden" name="form_id" id="edit-user-login-block-12" value="user_login_block" /> <input type="hidden" name="openid.return_to" id="edit-openid.return-to-12" value="http://morgenbladet.no/openid/authenticate?destination=taxonomy%2Fterm%2F14%2Frss%2Farticles%2Fall%3Fquicktabs_forfattere_qt%3D1%252525252Fmailto%252525253Adebatt%2525252540morgenbladet.no%252Fmailto%253Akronikk%2540morgenbladet.no%252Fhttps%253A%252Fconnect.mediaconnect.no%252Fselfservice%252FstartInnlogging.do%253Ftittel%253DMB%26miljo%3D114" /> <div class="item-list"><ul><li class="openid-link first"><a href="/%2523">Logg på med OpenID</a></li> <li class="user-link last"><a href="/%2523">Avbryt OpenID-pålogging</a></li> </ul></div><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/user/password" title="Motta nytt passord på e-post.">Bestill nytt passord</a></li> </ul></div> </div></form> <small style="clear: both; width: 80%; float: left; text-align: center;">Logg inn med e-postadresse og kundenummer</small></div></div><div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Andreas Carlsson, Camilla Serck-Hanssen og Jacob Thomas Staib</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" class="caption" src="/sites/default/files/upload/06idemq_1b_predator_10165.jpg" style="width: 140px; height: 111px;" title="MQ-1 Predator. Foto: U.S. Air Force" /></p> <p><strong>DRONE </strong></p> <p>Fjernstyrt luftfart&oslash;y.</p> <p>Det finnes b&aring;de milit&aelig;re og sivile droner.</p> <p>Milit&aelig;re droner brukes til etterretning og til luftangrep.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;B&gt;ESSAY &lt;/B&gt;Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv, skriver Andreas Carlsson, Camilla Serck-Hanssen og Jacob Thomas Staib. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/krig_med_fjernkontroll" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 05 Mar 2015 11:04:20 +0000 PagePlanner 185251 at http://morgenbladet.no Tett tåke over Ullevaal http://morgenbladet.no/ideer/2015/tett_take_over_ullevaal <p><B>KRONIKK</b> Det er ingen grunn til å stole på Norges Fotballforbund når de konkluderer med at «det ikke er grunnlag for å opprette sak mot Jim Solbakken».</p> <div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Håvard Melnæs</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Jim Solbakken-saken </strong></p> <p>I november 2014 skrev fotballbladet Josimar en artikkel om Jim Solbakkens agentvirksomhet.</p> <p>Bladet viste frem dokumenter, kontrakter og kildeuttalelser som indikerte at Solbakken hadde sittet p&aring; flere sider av bordet under en rekke overganger. Dette er ikke tillatt.</p> <p>Flere medier, blant annet VG, TV2 og Morgenblaet, fulgte opp saken i ettertid.</p> <p>NFF uttalte at de skulle granske Solbakkens overganger, ved &aring; g&aring; gjennom saksdokumentene p&aring; nytt.</p> <p>NFFs konklusjon var Solbakken hadde holdt seg innenfor regelverket.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-forside"><legend>Forside</legend><div class="field field-type-text field-field-forsideingress"> <div class="field-label">Forsideingress:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> &lt;B&gt;KRONIKK&lt;/B&gt; Det er ingen grunn til å stole på Norges Fotballforbund når de konkluderer med at «det ikke er grunnlag for å opprette sak mot Jim Solbakken», skriver Håvard Melnæs. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/tett_take_over_ullevaal" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 05 Mar 2015 11:33:57 +0000 PagePlanner 185254 at http://morgenbladet.no Baktus på frierføtter http://morgenbladet.no/ideer/2015/baktus_pa_frierfotter <p><B>DOKTOREN SVARER</b> Se dama borti tanna der, Baktusbror!</p> <div class="field field-type-text field-field-byline"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Håkon Gundersen</p> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-faktasitat"><div class="field field-type-text field-field-article-fakta"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img alt="" class="caption" src="/sites/default/files/upload/06idedoktorensvarer_foto_ramgupta_10189.jpg" style="width: 140px; height: 211px;" title="Foto: Ram Gupta" /></p> <p><strong>Aasta Marie Bjorvand Bj&oslash;rk&oslash;y</strong><br /> disputerer ved Universitetet i Oslo 6. mars med avhandlingen &laquo;Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skj&oslash;nnlitter&aelig;re verk utgitt gjennom 1900-tallet.&raquo;</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-facebook"><legend>Facebook kommentarer</legend><div class="field field-type-number-integer field-field-fb-comments"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Av </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-type-forfatter"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Tekst </div> </div> </div> <p><a href="http://morgenbladet.no/ideer/2015/baktus_pa_frierfotter" target="_blank">les mer</a></p> Ideer Thu, 05 Mar 2015 13:47:47 +0000 PagePlanner 185273 at http://morgenbladet.no