Sannerledeslandet

Illustrasjon: Isabel Shestopal
Illustrasjon: Isabel Shestopal

Høyres Jan Tore Sanner vil effektivisere byråkratiet, men kommer ikke utenom barnehageansatte og hjelpepleiere hvis det skal monne.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har lovet velgerne mindre byråkrati. Til glede for folk flest som får færre skjemaer å fylle ut, men også til glede for statskassen, som sparer penger. Men hvordan skal de få det til?

 

Ifølge Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2313 er kutt i byråkratiet selve nøkkelen når en skal få råd til både veier, helse og skatteletter:

 

Fremskrittspartiet foreslår reduserte utgifter til offentlig administrasjon og byråkrati innenfor alle områder. Etter omprioriteringer til formål Fremskrittspartiet mener er viktige, viser det alternative budsjettet nettokutt på 18,6 mrd. kroner på statens utgifter.

 

Også i Høyres budsjett sparer en penger på mer effektiv stat:

 

Regional utvikling: tilskudd til fylkeskommunene -1 526 mill.kr. Statlig administrasjon -1 400 mill. kr. Rammetilskudd til fylkeskommunene -500.mill. kr. Nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen og bedre innkjøpsrutiner -500 mill.kr

 

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.