Pluss og minus

Illustrasjon: Marvin Halleraker. www.marvin.no
Illustrasjon: Marvin Halleraker. www.marvin.no

2013 var året da vi alle skulle regne på hverandre. Men vi kan ikke alle være pluss-mennesker.

«Hittil har utvilsomt en viss, man tør kanskje si sentimental tendens, gjort sig gjeldende innen begrepet forsorg, man har faktisk interessert sig mest for undermålere, særskoleelever, åndssvake, omstreifere og forbrytere. Fremtidens forsorg og hygiene må, uten inhumant å forsømme de nys nevnte, med ganske særskilt omhu ta sig av de intellektuelle plusvarianter (…)»

Legen Carl Schiøtz, fra mellomkrigstiden, gjengitt i Rune Slagstads «Nasjonale strateger».

 

Det begynte i vår, med at Finansavisen tok tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og regnet videre på verdien av innvandrere for den norske statskassen. Fremskrittspartiet brukte Finansavisens regnestykker i sin uoffisielle «Bærekraftrapport» om innvandrere som ble lekket like før valget. Samtidig regnet den borgerlige tankesmien Civita på kostnaden av mødre i Det store barneregnskapet. Og da høstmørket kom krypende, lanserte journalisten Jon Hustad boken Farvel Norge der han regnet på uføre, innvandrere, syke, og deltidsarbeidende kvinner.

Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et nettabonnement på Morgenbladet.no.

Du kan kjøpe Morgenbladet som e-avis her for kr 39,-.

Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen
Logg inn med e-postadresse og kundenummer