Norge degradert

<b>Varslet:</b> I august advarte Nils Butenschøn i Morgenbladet om at faren for degradering var stor. Han mener situasjonen kunne vært unngått med en annen innstilling fra myndighetenes side. <br /> Foto: Jan Tomas Espedal/Scanpix
Varslet: I august advarte Nils Butenschøn i Morgenbladet om at faren for degradering var stor. Han mener situasjonen kunne vært unngått med en annen innstilling fra myndighetenes side.
Foto: Jan Tomas Espedal/Scanpix

FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status. Pinlig sak, mener menneskerettighetsdirektør Nils Butenschøn.

– I Genève har en komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Fra når virker degraderingen?

– Den reelle beslutningen ble fattet i forrige uke. Det formelle vedtaket gjøres av en egen FN-komité, og så snart dette vedtaket fattes, har vi B-status.

– Er det tvil om at det kommer til å skje?

– Nei.

– Hva innebærer B-status i FNs organer?

– Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer. Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv. Nå får vi jevnt over en lavere status og ikke lenger et fullverdig medlemskap. Dette blir jo lagt merke til, og er det mest pinlige, sett fra et norsk synspunkt.

– Pinlig?

– Ja, fordi det viser tilbake til en nasjonal prosess som ikke har vært god nok. Man har ikke løst problemet før det har vært for sent. Saken svekker også Norges tyngde og gjennomslagskraft i vår kritikk av andre land.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.