11:12 - 26. april 2012

Sjømenn kritiske til Quisling-dekningen

– Dette er ikke en rettsstat verdig, mener norske sjømenn som tvinges til å følge rettssaken mot Vidkun Quisling via morsesignaler. Sjømennene mener det blir vanskelig å ta stilling til skyldspørsmålet når de ikke gis anledning til å følge ansiktsmimikk og stemmeleie. De ber derfor om at kopier av Filmavisen distribueres via Velferdstjenesten. Myndighetene avviser kritikken, men åpner likevel for å kringkaste tiltaltes sluttforklaring fra norske fyr med semafor.

Lese mer?

Spørsmål? Kontakt oss på tlf 23 33 91 80 eller abo@morgenbladet.no.