Operafantomet

Min samtids smerte! Opera (Helga Botn) kjenner hjertet briste i det Operasjefen (Sigve Bøe) synger rett ut at alt er for sent. Foto: Ilja Hendel
Min samtids smerte! Opera (Helga Botn) kjenner hjertet briste i det Operasjefen (Sigve Bøe) synger rett ut at alt er for sent. Foto: Ilja Hendel

Les librettoen til operaen Bjørn Simensen verken fikk høre eller se.

Torsdag denne uken ble INSTANT – en pulveropera satt opp i en Pizzabar i Oslo sentrum. Stykket handler om Opera – en vakker kvinne, som til tross for sine tilnærmelser føler seg dypt krenket og avvist av Operasjefen – en basso profundo, som under verkets gang antar et meget lysere stemmeleie. Vi gjengir her pulveroperaens libretto.

Libretto
Torgeir Rebolledo Pedersen

Musikk
Henrik Hellstenius
Gisle Kverndokk
Knut Vaage
Glenn Erik Haugland
Christian Eggen

De som er med
Operasjefen, en fallende manndom (Sigve Bøe)
Opera, en stigende sopran (Helga Botn)

(Operasjefen liggende, evt. lyttende til sine øretelefoner. Hører kanskje på gamle verk. Idet Opera, i all sin prakt, kommer mot ham.)

Opera
Her er jeg …

(Operasjefen hører ikke.)

Opera
Her er jeg … i all min prakt!

(Operasjefen hører fremdeles ikke, eller kanskje han hører, men vifter henne irritert vekk.)

Opera
Her er jeg … Opera! I all min prakt … Opera! Som du bestilte meg!

(Operasjefen tar av seg øretelefonene, ser forundret på Opera.)

Operasjefen
Hva sa du? Hva bestiller du, sa du?

Opera
Jeg bestiller ikke her … Det er du som bestiller!

Operasjefen
Og hva bestiller jeg?

Opera
Meg! Meg! Som du har bestilt meg! Opera!

Operasjefen
Opera?

Opera
Opera! Som du har bestilt meg!

Operasjefen
Bestilt? Bestilt og bestilt …

Opera
Jeg skulle opp nå!

Operasjefen
Skulle og skulle …

Opera
Jeg skulle opp nå!

Operasjefen
Skulle og skulle … opp og opp … nå og nå …

Opera
Jeg vil opp … Jeg vil opp!

Operasjefen
Opp og opp …

Opera
Opp her på scenen … og opp i den høye C!

Operasjefen
Det går ikke det!
Det går ikke nå!

Opera
Men det ble bestemt!

Operasjefen
Bestemt og bestemt …

Opera
(sintere)
Bestilt og bestemt!

Operasjefen
Så, så … Her er mye bestilt …

Opera
Bestilt og bestemt!

Operasjefen
Her er mye bestilt … men intet bestemt!

Opera
Men …!
Du lovte …
Jeg tok deg på ordet … Så ta meg!

Operasjefen
Må jeg si det igjen?
Her er så mye bestilt, men intet bestemt!
Verken nå eller når … I høyden hvor!

Opera
(mer og mer fortørnet)
Så du vil ikke ha meg … men her vil du ha meg?

Operasjefen
Her vil jeg ha deg, ja!
En ny hånd i en ny hanske!

Opera
Så ta meg da
I all min prakt!
TA MEG!

Operasjefen
Men ikke så brå … og ikke nå!

Opera
Vil ikke ta meg?
Du kan ikke ta meg!
Du gamle lem!
I din gamle vanske!

Operasjefen
Hva er det du insinuerer!
JEG VIL IKKE HA DEG
Ikke nå
men her vil jeg ha deg
hvis jeg vil ha deg!
og når jeg vil ha deg
men til da er alt i det blå!

Opera
Jeg er Opera!
Så ta meg da!
I min samtids drakt!
I all min avmakt … ta meg!

Operasjefen
Ikke nå, men her vil jeg ha deg hvis jeg vil ha deg!
Da har du vel grunn til å være fornøyd!

Opera
Fornøyd …!? (fnyser)

Operasjefen
Ja … i alle fall mezzofornøyd?

Opera
Ha! … Ta meg da!

Operasjefen
Ikke nå!

(Operasjefen rygger unna Opera, som vil at han skal ha henne nå.)

Opera
Da dreper jeg meg …

Operasjefen
Spill ikke opera!

Opera
Jeg spiller ikke opera! Jeg er Opera!
Opera av kjøtt og blod!
Har du ikke baller nok til å tørre?
Til å tørre å ta meg!?

Operasjefen
Så, så!

(Operasjefen begynner å miste bass og pondus i stemme og gestalt.)

Opera
Så, så? Så tar jeg livet av meg!

Operasjefen
Nei, nei … Vent litt! … Kanskje til neste år?

Opera
Til neste år? NÅ
tar jeg livet av meg!
Ikke til neste år!

Operasjefen
Nei, du misforstår, jeg
sier kanskje jeg vil ha deg
til neste år
eller til neste år etter der!

Opera
Meg? Ha meg? Ha ha!
Til neste år eller til neste år etter der? NEI!

(Opera begynner kanskje å rive av seg noen klær, kanskje strø om seg med partitur.)

Operasjefen
Nei! Nei!

Opera
Jeg er mer enn melen!
Jeg er lurt opp i stry!
Her kommer jeg
nesten i netto’n!
Blottende ny
og naken til sjelen!
Så å si
i bare libretto’n!

Operasjefen
Nei! Nei!

Opera
Så å si
i bare libretto’n!
Kommer jeg her!
Og du vil kanskje ha meg
til neste år
eller til neste år etter der?!

Operasjefen
Ja! Ja!

Opera
HA! Du har bestilt meg
Du har bestemt meg
Så da skal du få meg
Død skal du få meg!

(Opera griper til kniven, skal til å stikke seg.)

Operasjefen
Nei, nei … Du har ikke lov … Du er jo betalt! Jeg har jo betalt!

Opera
Betalt og betalt …

Operasjefen
Ja … betalt! For alt … for musikken … for ordet!

Opera
Ha! Alt og alt … Jeg er ingen billig hore!

(Opera stikker seg med kniven første gang.)

Operasjefen
Dette her er FATALT!

(Opera stikker seg for annen gang og segner om i Operasjefens armer, mens hun blør seg tom for libretto og musikk, blør metaforisk/auditivt/visuelt.)

Operasjefen
Nei … mer enn fatalt …

Opera
Jeg blør … og se hva jeg blør
Se hva jeg blør
Min samtids ansikt
Min samtids sjel
Min samtids kjøtt
Jeg som kunne knekke
min samtids nøtt
Nå er det for sent!
Og se hva jeg blør!

(Opera stikker seg en siste og tredje gang.)

Operasjefen
Hva er det du gjør! Hva er det du gjør!

Opera
Jeg blør, jeg blør … Se hva jeg blør
Min samtids utsikt
Min samtids innsikt!

Operasjefen
Nei! Nei!

Opera
Og hør …
Hør hva jeg blør!
Hver eneste tone
Hvert eneste ord

Operasjefen
Det er mer enn fatalt … Det er for sent!

Opera
Jeg blør!
Hør hva jeg blør!
Min samtids tone
Min samtids ord!
Min samtids hjerte!
Min samtids smerte!

(Opera utånder i Operasjefens armer.)

Opera
Jeg dør … Jeg dør …

TEPPE

Den Norske Opera i Bjørvika åpner lørdag 12. april.