04:00 - 11. april 2008

Operafantomet

Les librettoen til operaen Bjørn Simensen verken fikk høre eller se.

Min samtids smerte! Opera (Helga Botn) kjenner hjertet briste i det Operasjefen (Sigve Bøe) synger rett ut at alt er for sent. Foto: Ilja Hendel
Torsdag denne uken ble INSTANT – en pulveropera satt opp i en Pizzabar i Oslo sentrum. Stykket handler om Opera – en vakker kvinne, som til tross for sine tilnærmelser føler seg dypt krenket og avvist av Operasjefen – en basso profundo, som under verkets gang antar et meget lysere stemmeleie. Vi gjengir her pulveroperaens libretto. Libretto Torgeir Rebolledo Pedersen Musikk Henrik Hellstenius Gisle Kverndokk Knut Vaage Glenn Erik Haugland Christian Eggen De som er med Operasjefen, en fallende manndom (Sigve Bøe) Opera, en stigende sopran (Helga Botn) (Operasjefen liggende, evt. lyttende til sine øretelefoner. Hører kanskje på gamle verk. Idet Opera, i all sin prakt, kommer mot ham.) Opera Her er jeg … (Operasjefen hører ikke.) Opera Her er jeg … i all min prakt! (Operasjefen hører fremdeles ikke, eller kanskje han hører, men vifter henne irritert vekk.) Opera Her er jeg … Opera! I all min prakt … Opera! Som du bestilte meg! (Operasjefen tar av seg øretelefonene, ser forundret på Opera.) Operasjefen Hva sa du? Hva bestiller du, sa du? Opera Jeg bestiller ikke her … Det er du som bestiller! Operasjefen Og hva bestiller jeg? Opera Meg! Meg! Som du har bestilt meg! Opera! Operasjefen Opera? Opera Opera! Som du har bestilt meg! Operasjefen Bestilt? Bestilt og bestilt … Opera Jeg skulle opp nå! Operasjefen Skulle og skulle … Opera Jeg skulle opp nå! Operasjefen Skulle og skulle … opp og opp … nå og nå … Opera Jeg vil opp … Jeg vil opp! Operasjefen Opp og opp … Opera Opp her på scenen … og opp i den høye C! Operasjefen Det går ikke det! Det går ikke nå! Opera Men det ble bestemt! Operasjefen Bestemt og bestemt … Opera (sintere) Bestilt og bestemt! Operasjefen Så, så … Her er mye bestilt … Opera Bestilt og bestemt! Operasjefen Her er mye bestilt … men intet bestemt! Opera Men …! Du lovte … Jeg tok deg på ordet … Så ta meg! Operasjefen Må jeg si det igjen? Her er så mye bestilt, men intet bestemt! Verken nå eller når … I høyden hvor! Opera (mer og mer fortørnet) Så du vil ikke ha meg … men her vil du ha meg? Operasjefen Her vil jeg ha deg, ja! En ny hånd i en ny hanske! Opera Så ta meg da I all min prakt! TA MEG! Operasjefen Men ikke så brå … og ikke nå! Opera Vil ikke ta meg? Du kan ikke ta meg! Du gamle lem! I din gamle vanske! Operasjefen Hva er det du insinuerer! JEG VIL IKKE HA DEG Ikke nå men her vil jeg ha deg hvis jeg vil ha deg! og når jeg vil ha deg men til da er alt i det blå! Opera Jeg er Opera! Så ta meg da! I min samtids drakt! I all min avmakt … ta meg! Operasjefen Ikke nå, men her vil jeg ha deg hvis jeg vil ha deg! Da har du vel grunn til å være fornøyd! Opera Fornøyd …!? (fnyser) Operasjefen Ja … i alle fall mezzofornøyd? Opera Ha! … Ta meg da! Operasjefen Ikke nå! (Operasjefen rygger unna Opera, som vil at han skal ha henne nå.) Opera Da dreper jeg meg … Operasjefen Spill ikke opera! Opera Jeg spiller ikke opera! Jeg er Opera! Opera av kjøtt og blod! Har du ikke baller nok til å tørre? Til å tørre å ta meg!? Operasjefen Så, så! (Operasjefen begynner å miste bass og pondus i stemme og gestalt.) Opera Så, så? Så tar jeg livet av meg! Operasjefen Nei, nei … Vent litt! … Kanskje til neste år? Opera Til neste år? NÅ tar jeg livet av meg! Ikke til neste år! Operasjefen Nei, du misforstår, jeg sier kanskje jeg vil ha deg til neste år eller til neste år etter der! Opera Meg? Ha meg? Ha ha! Til neste år eller til neste år etter der? NEI! (Opera begynner kanskje å rive av seg noen klær, kanskje strø om seg med partitur.) Operasjefen Nei! Nei! Opera Jeg er mer enn melen! Jeg er lurt opp i stry! Her kommer jeg nesten i netto’n! Blottende ny og naken til sjelen! Så å si i bare libretto’n! Operasjefen Nei! Nei! Opera Så å si i bare libretto’n! Kommer jeg her! Og du vil kanskje ha meg til neste år eller til neste år etter der?! Operasjefen Ja! Ja! Opera HA! Du har bestilt meg Du har bestemt meg Så da skal du få meg Død skal du få meg! (Opera griper til kniven, skal til å stikke seg.) Operasjefen Nei, nei … Du har ikke lov … Du er jo betalt! Jeg har jo betalt! Opera Betalt og betalt … Operasjefen Ja … betalt! For alt … for musikken … for ordet! Opera Ha! Alt og alt … Jeg er ingen billig hore! (Opera stikker seg med kniven første gang.) Operasjefen Dette her er FATALT! (Opera stikker seg for annen gang og segner om i Operasjefens armer, mens hun blør seg tom for libretto og musikk, blør metaforisk/auditivt/visuelt.) Operasjefen Nei … mer enn fatalt … Opera Jeg blør … og se hva jeg blør Se hva jeg blør Min samtids ansikt Min samtids sjel Min samtids kjøtt Jeg som kunne knekke min samtids nøtt Nå er det for sent! Og se hva jeg blør! (Opera stikker seg en siste og tredje gang.) Operasjefen Hva er det du gjør! Hva er det du gjør! Opera Jeg blør, jeg blør … Se hva jeg blør Min samtids utsikt Min samtids innsikt! Operasjefen Nei! Nei! Opera Og hør … Hør hva jeg blør! Hver eneste tone Hvert eneste ord Operasjefen Det er mer enn fatalt … Det er for sent! Opera Jeg blør! Hør hva jeg blør! Min samtids tone Min samtids ord! Min samtids hjerte! Min samtids smerte! (Opera utånder i Operasjefens armer.) Opera Jeg dør … Jeg dør … TEPPE Den Norske Opera i Bjørvika åpner lørdag 12. april.

Lese mer?


Spørsmål? Kontakt oss på tlf 23 33 91 80 eller abo@morgenbladet.no.