Ideer

«Tennøes bok står i min bokhylle og den vil etter dette forbli ulest.»
«Vi tror vi kan få verdifull kunnskap ut av en nasjonal sammenlikning.»
«Som representanter for læresteder og forskningsmiljøer i Norge er vi bekymret.»
«Antallet mennesker på flukt fra Biafrakrigen kan umulig være større enn dagens rystende tall.»
«Det som bekymrer oss mest, er signalet om at det nå skal satses på massedigitalisering.»
«Et forsvarlig arkivdepot består av mye mer enn selve datalageret.»
«Det grenser til det kriminelle når Langbach, som tidligere dommer, slenger ut en slik påstand.»