En offentlig fest for å markere overgangen til livets siste fase? Kan vi se det for oss?

TILLITSKRISE Hvorfor forskerne i FNs klimapanel ikke når frem med budskapet sitt.

MANUELL Siden mitt arbeid er forfatterens, har jeg hentet ordet «manuell» der ute i den virkelige verden og utvidet dets betydning til å gjelde for noe eksistensielt.

Den førti år lange våren i kriminalomsorgen, da land i Europa og USA konkurrerte om lave fangetall, er over. Nå er fengslene smekk fulle.

Maskuliniteten har alltid vært i endring.

HÅNDVERK Det er en sterk kobling mellom fagbakgrunn og håndverkstra disjoner og innovasjon på teknologisk høyt nivå, skriver Dag Oppen Berntsen.

DOKTOREN SVARER

RAS Et fjellparti er i bevegelse. Været avgjør når det faller.

Doktoren svarer.

PSYKIATRI Diagnoser kommer. Diagnoser går. Lidelsen består. Hva er det vi ikke forstår, skriver Ole Jacob Madsen.

DEMOGRAFI Hva religionsstatistikk (ikke) forteller oss.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har ikke fått tid til å skrive den endelige artikkelen om det han kaller universitetskonservatisme. La meg hjelpe ham.

Politikk Konservative og liberale har forskjellig oppførsel i sosiale medier. Og kildebruken varierer kolossalt.

SELVHJELP Dropp Lena Dunhams selvbiografi – hennes tv-roman er klokere.

Kulturlivets største trussel er en oppmerksomhetskrise, skriver Knut Schreiner.

Syndiker innhold