Ideer

«Plutselig fikk begrepet reaksjonær helt nytt innhold for meg.»
«Selv den mest suverene smaksdommer har godt av innvendinger og korrigeringer.»
«Det er på høg tid å setje forskingsfusk endå meir på dagsordenen.»
«Mye av det som i dag kalles ‹plagiat› er derfor opphavsrettslig tillatt.»
«Selv har jeg lest nok kriminologi til å vite at jurister ofte overvurderer straffens preventive virkninger.»