Lyd og tekst fra alle foredragene i serien Universalisme 2014.

FELLESSKAP Vi trenger et nytt, universelt frigjøringsprosjekt. Bare slik kan vi overvinne kløften mellom blodfattige liberale og lidenskapelige fundamentalister.

UNIVERSALISME Vi må skape en utdannelsesfilosofi for små barn, slik at de kan utvikle demokratiske vaner, skriver Gayatri Spivak.

NEVROLOGI Du har kanskje merket at gjesping er smittsomt. Men skyldes det virkelig et empatisystem i hjernen?

Borgerlønn bør være det norske svaret på økonomisk ulikhet.

Plyndrede arkeologiske antikviteter havner mellom stolene.

En offentlig fest for å markere overgangen til livets siste fase? Kan vi se det for oss?

TILLITSKRISE Hvorfor forskerne i FNs klimapanel ikke når frem med budskapet sitt.

MANUELL Siden mitt arbeid er forfatterens, har jeg hentet ordet «manuell» der ute i den virkelige verden og utvidet dets betydning til å gjelde for noe eksistensielt.

Gyldige universelle sannheter er avgjørende for å sikre individets lykke.

JORDSKJELV Ny studie av jordskjelv gir innsikt i noen av de største naturkatastrofene i vår tid.

Å velge mellom «nyttige» eller «unyttige» begrunnelser for de humanistiske fagene, er å gå i en felle. Nytte er noe mer enn bare formålsrasjonell handling.

Siri M. Kalvig har forsket på vinden på havet.

KRISESTEMNING Det er et bra påfunn og en sabla god idé å la mannen desertere når faren truer, for hva skjer da? En hel masse.

VILLMARK Når vi nå freder rovdyrene, betyr det dobbel predasjon for rådyrene.

Flyktningstrømmen i Middelhavet må løses med samarbeid, sier journalisten Fabrizio Gatti.

Doktoren svarer.

Syndiker innhold