UNIVERSALISME Vi må skape en utdannelsesfilosofi for små barn, slik at de kan utvikle demokratiske vaner, skriver Gayatri Spivak.

NEVROLOGI Du har kanskje merket at gjesping er smittsomt. Men skyldes det virkelig et empatisystem i hjernen?

Borgerlønn bør være det norske svaret på økonomisk ulikhet.

Plyndrede arkeologiske antikviteter havner mellom stolene.

En offentlig fest for å markere overgangen til livets siste fase? Kan vi se det for oss?

TILLITSKRISE Hvorfor forskerne i FNs klimapanel ikke når frem med budskapet sitt.

MANUELL Siden mitt arbeid er forfatterens, har jeg hentet ordet «manuell» der ute i den virkelige verden og utvidet dets betydning til å gjelde for noe eksistensielt.

Den førti år lange våren i kriminalomsorgen, da land i Europa og USA konkurrerte om lave fangetall, er over. Nå er fengslene smekk fulle.

Maskuliniteten har alltid vært i endring.

Å velge mellom «nyttige» eller «unyttige» begrunnelser for de humanistiske fagene, er å gå i en felle. Nytte er noe mer enn bare formålsrasjonell handling.

Siri M. Kalvig har forsket på vinden på havet.

KRISESTEMNING Det er et bra påfunn og en sabla god idé å la mannen desertere når faren truer, for hva skjer da? En hel masse.

VILLMARK Når vi nå freder rovdyrene, betyr det dobbel predasjon for rådyrene.

Flyktningstrømmen i Middelhavet må løses med samarbeid, sier journalisten Fabrizio Gatti.

Doktoren svarer.

PSYKIATRI Diagnoser kommer. Diagnoser går. Lidelsen består. Hva er det vi ikke forstår, skriver Ole Jacob Madsen.

DEMOGRAFI Hva religionsstatistikk (ikke) forteller oss.

Syndiker innhold