21:17 - 16. februar 2012

Stakkars minister

Utøver helseministeren omsorgssvikt – uten å vite det?

Styre og stell: Slik man ikke kan undervise godt uten å praktisere faget, kan ikke våre ledere styre godt hvis de har glemt, eller aldri prøvd, den virkeligheten de bestyrer, skriver kronikkforfatteren. Her mottar Anne-Grete Strøm-Erichsen (t.v.) underskrifter fra Bente Bjørnhaug Pedersen fra fastlegeopprøret 24. januar. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Det er krig mellom fastlegene og landets helsepolitiske ledelse. Opprøret er utløst av et usexy «høringsdokument» om nye spilleregler for fastlegeordningen. Norges mest populære offentlige helsetilbud er en velfungerende førstelinjetjeneste med 27 millioner kontakter i året hvor mange får hjelp billig og trygt uten å belaste sykehusene.

Hvis 4000 fastleger får det litt travlere og henviser bare 1 prosent flere enn de gjør i dag, vil sykehusene motta 30 prosent flere innleggelser og rakne i sømmene. Helsegevinsten vil være null. Det er det staten nå legger opp til, ved å la fastlegene bruke mindre tid med pasientene.

 

Høringsutkastet er faglig og språklig ubehjelpelig, innholdet en sammensausing av gode formål og uoverkommelige plikter og oppgaver. Teksten har vakt mistillit og sinne. Fastleger river seg løs fra kassaapparat og tette timebøker for å protestere, 2600 har skrevet brev til helseministeren.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

Mer fra Ideer

«Tillit som sosial kapital tar lang tid å dyrke frem, og det forvitrer ikke over natten.»