Stakkars minister

Styre og stell: Slik man ikke kan undervise godt uten å praktisere faget, kan ikke våre ledere styre godt hvis de har glemt, eller aldri prøvd, den virkeligheten de bestyrer, skriver kronikkforfatteren. Her mottar Anne-Grete Strøm-Erichsen (t.v.) underskrifter fra Bente Bjørnhaug Pedersen fra fastlegeopprøret 24. januar. 	 Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
Styre og stell: Slik man ikke kan undervise godt uten å praktisere faget, kan ikke våre ledere styre godt hvis de har glemt, eller aldri prøvd, den virkeligheten de bestyrer, skriver kronikkforfatteren. Her mottar Anne-Grete Strøm-Erichsen (t.v.) underskrifter fra Bente Bjørnhaug Pedersen fra fastlegeopprøret 24. januar. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Utøver helseministeren omsorgssvikt – uten å vite det?

Det er krig mellom fastlegene og landets helsepolitiske ledelse. Opprøret er utløst av et usexy «høringsdokument» om nye spilleregler for fastlegeordningen. Norges mest populære offentlige helsetilbud er en velfungerende førstelinjetjeneste med 27 millioner kontakter i året hvor mange får hjelp billig og trygt uten å belaste sykehusene.

Hvis 4000 fastleger får det litt travlere og henviser bare 1 prosent flere enn de gjør i dag, vil sykehusene motta 30 prosent flere innleggelser og rakne i sømmene. Helsegevinsten vil være null. Det er det staten nå legger opp til, ved å la fastlegene bruke mindre tid med pasientene.

 

Høringsutkastet er faglig og språklig ubehjelpelig, innholdet en sammensausing av gode formål og uoverkommelige plikter og oppgaver. Teksten har vakt mistillit og sinne. Fastleger river seg løs fra kassaapparat og tette timebøker for å protestere, 2600 har skrevet brev til helseministeren.

Stakkars minister. Uten helsefaglig bakgrunn er hun avhengig av betrodde rådgivere. Hva da hvis rådgiverne og departementets grå eminenser ikke vet – i den dype betydning av å vite gjennom praksis over tid – hvordan det er å være fastlege i 2012? Og hva hvis de ikke vet at de ikke vet? Slik man ikke kan undervise godt uten å praktisere faget, kan ikke våre ledere styre godt hvis de har glemt, eller aldri prøvd, den virkeligheten de bestyrer.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.