Nye tider, nye spørsmål

<B>Super-administrator:</B> Petter Aaslestad leder forskningsprogrammet som skal vise at humaniora har relevans for vår tids store spørsmål. Han mener det er bra at de humanistiske fakultetene reorganiserer seg for å møte samfunnets behov.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix
Super-administrator: Petter Aaslestad leder forskningsprogrammet som skal vise at humaniora har relevans for vår tids store spørsmål. Han mener det er bra at de humanistiske fakultetene reorganiserer seg for å møte samfunnets behov. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Humaniora skal ta hensyn til hva samfunnet faktisk trenger av kunnskap og kompetanse, mener Petter Aaslestad, som leder en ny storsatsning fra Norges forskningsråd.

– Spørsmålet er ikke hva som tjener humaniora, men hva samfunnet faktisk trenger, sier Petter Aaslestad.

Han er toppsjefen for forskningsprogrammet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger, offisielt forkortet til Samkul – et etterlengtet NFR-program som i hovedsak retter seg mot humanister. Ifølge Norges forskningsråds (NFRs) overordnede strategi skal Samkul-forskning bli et «hovedinnsatsområde for norsk forskning». Intet mindre.

Samkul ble opprettet i kjølvannet av NFRs omstridte Nasjonal strategi for humanistisk forskning fra 2008, som igjen var et direkte resultat av at Utdannings- og forskningsdepartementet i 2002 «glemte» humaniora i stortingsmeldingen Vilje til forskning. Nå skal ambisjonene fra denne strategiplanen følges opp – ikke minst skal humanister her få jobbe tverrfaglig og få sjansen til å vise at de kan drive med ting med relevans i møte med dagens «samfunnsutfordringer»: «... klimaendringer og økologisk forarming, sosiale ulikheter og motsetningsforhold, sentralisering og urbanisering, medierevolusjon, internasjonal migrasjon og et mangfold av religion, etnisitet og kultur».

– Hva sikter dere til med «samfunnets kulturelle forutsetninger»?

– Det er et vanskelig begrep, men vi mener det alvorlig. Vi vil ikke ha forskning på fenomenene i seg selv, men forutsetningene for dem – de spesifikke faktorene som er med på å påvirke samfunnsutviklingen. Det ligger i begrepet at vi søker oss mot det som ligger forut for noe annet.

– Dette må du forklare!

– Vi ser på kultur som en ramme for hva som kan tenkes – en horisont av begreper og praksiser. Så ønsker vi å analysere dette relasjonelt ved å se på menneskets interaksjon med sine omgivelser. Poenget er at måten vi angriper de store spørsmålene på er kulturelt betinget.

– Dette lyder abstrakt. Har du eksempler?

Hele denne artikkelen kan du lese i papiravisen, eller ved å opprette et nettabonnement på Morgenbladet.no.

Du kan kjøpe Morgenbladet som e-avis her for kr 39,-.

Er du abonnent? Logg inn for å lese resten av artikkelen
Logg inn med e-postadresse og kundenummer