Nye tider, nye spørsmål

<B>Super-administrator:</B> Petter Aaslestad leder forskningsprogrammet som skal vise at humaniora har relevans for vår tids store spørsmål. Han mener det er bra at de humanistiske fakultetene reorganiserer seg for å møte samfunnets behov.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix
Super-administrator: Petter Aaslestad leder forskningsprogrammet som skal vise at humaniora har relevans for vår tids store spørsmål. Han mener det er bra at de humanistiske fakultetene reorganiserer seg for å møte samfunnets behov. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Humaniora skal ta hensyn til hva samfunnet faktisk trenger av kunnskap og kompetanse, mener Petter Aaslestad, som leder en ny storsatsning fra Norges forskningsråd.

– Spørsmålet er ikke hva som tjener humaniora, men hva samfunnet faktisk trenger, sier Petter Aaslestad.

Han er toppsjefen for forskningsprogrammet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger, offisielt forkortet til Samkul – et etterlengtet NFR-program som i hovedsak retter seg mot humanister. Ifølge Norges forskningsråds (NFRs) overordnede strategi skal Samkul-forskning bli et «hovedinnsatsområde for norsk forskning». Intet mindre.

Samkul ble opprettet i kjølvannet av NFRs omstridte Nasjonal strategi for humanistisk forskning fra 2008, som igjen var et direkte resultat av at Utdannings- og forskningsdepartementet i 2002 «glemte» humaniora i stortingsmeldingen Vilje til forskning. Nå skal ambisjonene fra denne strategiplanen følges opp – ikke minst skal humanister her få jobbe tverrfaglig og få sjansen til å vise at de kan drive med ting med relevans i møte med dagens «samfunnsutfordringer»: «... klimaendringer og økologisk forarming, sosiale ulikheter og motsetningsforhold, sentralisering og urbanisering, medierevolusjon, internasjonal migrasjon og et mangfold av religion, etnisitet og kultur».

– Hva sikter dere til med «samfunnets kulturelle forutsetninger»?

– Det er et vanskelig begrep, men vi mener det alvorlig. Vi vil ikke ha forskning på fenomenene i seg selv, men forutsetningene for dem – de spesifikke faktorene som er med på å påvirke samfunnsutviklingen. Det ligger i begrepet at vi søker oss mot det som ligger forut for noe annet.

– Dette må du forklare!

– Vi ser på kultur som en ramme for hva som kan tenkes – en horisont av begreper og praksiser. Så ønsker vi å analysere dette relasjonelt ved å se på menneskets interaksjon med sine omgivelser. Poenget er at måten vi angriper de store spørsmålene på er kulturelt betinget.

– Dette lyder abstrakt. Har du eksempler?

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.