12:05 - 23. april 2012

Fremragende forskere under førti

Hvem driver kunnskapen fremover akkurat nå?

Juryen: Hans Petter Graver, Dag O. Hessen, Petter Aaslestad, Marianne Harg, Camilla Stoltenberg, Cathrine Holst, Øyvind Østerud og Maria Dyrhol Sandvik skal presentere ti fremragende yngre forskere. De tar gjerne i mot lesernes nominasjoner.

 

Morgenbladet har nedsatt en jury som skal utarbeide en liste over ti fremragende norske forskere under 40 år.

 

Juryen ledes av jussprofessor Hans Petter Graver. De øvrige medlemmene er professor i biologi, Dag O. Hessen, professor i litteraturvitenskap ved NTNU, Petter Aaslestad, sivilingeniør og president i Tekna, Marianne Harg, professor og assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, samfunnsforsker og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift, Cathrine Holst, professor i statsvitenskap og tidligere preses i Det Norske Videnskaps-akademi Øyvind Østerud og leder i Studentersamfundet i Bergen, Maria Dyrhol Sandvik.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

Mer fra Ideer

«Forsøk på falsifisering av en hypotese er det samme som testing av den, og det er ikke noe som bare skal overlates til andre.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«Kan man justere på den nye hoved­modellen foreslått av departementet, slik at den respekterer universitetenes autonomi?»
«Tenk om avisen hadde latt sin kritiker lese og skrive om en diktbok i uka.»