Fremragende forskere under førti

<b>Juryen: </b>Hans Petter Graver, Dag O. Hessen, Petter Aaslestad, Marianne Harg, Camilla Stoltenberg, Cathrine Holst, Øyvind Østerud og Maria Dyrhol Sandvik skal presentere ti fremragende yngre forskere. De tar gjerne i mot lesernes nominasjoner.
Juryen: Hans Petter Graver, Dag O. Hessen, Petter Aaslestad, Marianne Harg, Camilla Stoltenberg, Cathrine Holst, Øyvind Østerud og Maria Dyrhol Sandvik skal presentere ti fremragende yngre forskere. De tar gjerne i mot lesernes nominasjoner.

Hvem driver kunnskapen fremover akkurat nå?

 

Morgenbladet har nedsatt en jury som skal utarbeide en liste over ti fremragende norske forskere under 40 år.

 

Juryen ledes av jussprofessor Hans Petter Graver. De øvrige medlemmene er professor i biologi, Dag O. Hessen, professor i litteraturvitenskap ved NTNU, Petter Aaslestad, sivilingeniør og president i Tekna, Marianne Harg, professor og assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, samfunnsforsker og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift, Cathrine Holst, professor i statsvitenskap og tidligere preses i Det Norske Videnskaps-akademi Øyvind Østerud og leder i Studentersamfundet i Bergen, Maria Dyrhol Sandvik.

 

Juryen vil drive talentspeiding fra sine felt og utvidede nettverk. Forskerne som havner på listen vil få anledning til å presentere seg selv i avisen og gjennom ett eller flere arrangementer høsten 2012.

 

Vi leter etter yngre forskere som:

1.     Har bidratt vesentlig til kunnskapsutviklingen på sitt felt.

2.     Viser evne og vilje til å prege sitt fag, og som viser fagets betydning for andre. 

 

Morgenbladet oppfordrer alle sine lesere og bidragsytere til å melde inn navn juryen bør vurdere, gjerne med en kort begrunnelse, maksimum en A-4 side. Den endelige listen skal være klar i august. Første frist for å nominere er 15. mai.

 

Tips til juryen og spørsmål om listen kan rettes til debattredaktør Marit Slotnæs: mks@morgenbladet.no