Fra forskningsfronten: På skinner

<b>Forskningens vei og jernbane:</B> HUNT Biobank ved NTNU i Levanger. Den ene av de to nasjonale biobankene i Norge.  Foto: HUNT
Forskningens vei og jernbane: HUNT Biobank ved NTNU i Levanger. Den ene av de to nasjonale biobankene i Norge. Foto: HUNT

Hva: Norge og Norden ligger i tet når det gjelder utvikling av biobanker.
Hvem: Prosjektet Biobank Norge fikk midler fra Forskningsrådet i 2010. Den nasjonale danske biobank ble høytidelig åpnet i mars, Sverige har nylig etablert en nasjonal biobank, Island har hatt en velfungerende biobank i regi av deCODE siden slutten av 1990-tallet, og for noen uker siden åpnet UK Biobank for at forskere kan søke om bruk av biologisk materiale og data.
Betydning: Store, systematiske og veldrevne samlinger av biologisk materiale er en forutsetning for god og forsvarlig forskning.

I Forskningsrådets ferske evaluering fikk mange av de helsefaglige forskningsmiljøene negativ omtale. Forskergrupper som utnytter biobanker, helseregistre og helseundersøkelser kom imidlertid meget godt ut, og det internasjonale panelet oppfordret til enda sterkere satsing på slik infrastruktur.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.