Med Lone Frank i hjerneskanneren

MEDITASJON

Lone Frank har skrevet en litt interessant, men likevel sleivete, noe uklar og harselerende artikkel om meditasjonsforskning: «Med Buddha i hjerneskanneren» (Morgenbladet 11. juli).

Frank har rett i én ting: Den vestlige verden er i økende grad opptatt av meditasjon. For ni år siden fantes cirka ti millioner mennesker i USA som praktiserte meditasjon, og flere hundre millioner på verdensbasis (Deurr, 2004). Sannsynligvis er tallet økt i den vestlige verden siden. Mange bruker for eksempel mindfulness eller Acem-meditasjon til ikke-religiøse formål som stressmestring og atferdsendring, eller som hjelp ved lettere medisinske tilstander som søvnproblemer og hodepine. Det er behov for fagfellevurdert forskning om virkningsmekanismer og effekter av meditasjon. Grunnforskere, leger og psykologer arbeider ofte sammen om dette. Slik translasjonsforskning er en anerkjent måte å skaffe kunnskap på. Franks omtale er at forskningen «spriker i mange retninger».

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.