Kina-myter?

ØKONOMI
En leseverdig artikkel i Morgenbladet den 24. februar drøfter vanskene med å sammenligne økonomiske data på tvers av landegrenser. Referansen er forskning utført av Ingvild Almås ved Norges Handelshøyskole om målingen av Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP). Hun hevder at hennes tall viser at Kina bare er en fjerdedel så rikt som vi tror. Ifølge Almås viser verken tradisjonelle valutakurs

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.