Etterrettelighet i forskningen

Barnehageforskning

Mari Pettersvold og Solveig Østrem hevder i Morgenbladet 27. april at staten deltar i en jakt på det normale barnet gjennom å finansiere forsk-ning om hvilke faktorer ved familien, barnet og strukturelle forhold i barnehagen som kan ha betydning for barns sosiale kompetanse og atferd. Dette er ikke tilfelle.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.