Er tanker ting?

Nevrologi
Endelig, i Morgenbladet 16. desember, hever et menneske sin røst mot den omseggripende «vitenskapeliggjøringen» av vårt menneskebilde i filosofi og andre fag. Raymond Tallis minner oss om at til syvende og sist må vi selv, i første person, ta stilling til hva vi skal mene og gjøre her i verden, vi kan ikke nøye oss med å observere andre mennesker eller vår egen hjerne. Hans Skjervheim (192

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.