Ansvaret for papirløse kan ikke trylles bort

Menneskerettigheter
Professor Jens Saugstad kritiserer kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige» for å blande sammen rettsmoral og privatmoral når den fremholder at papirløse har menneskerettslig krav på velferdsordninger, som helsehjelp og utdannelse (Morgenbladet 4. mars). Saugstad hevder at velferdsrettigheter ikke er genuine menneskerettigheter fordi de ikke springer ut fra naturretten (etiske naturlover), og at de derfor mangler rettsmoralsk gyldighet.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.