Bøker

Perspektivet og atmosfæren i opninga er nesten alderdommeleg naturromantisk, trass åstaden Norrköping.
Holmberg representerer en ny type samisk kunstner som er vokst opp i det superglobale informasjonssamfunnet, med alle dets implikasjoner.
Ikke en eneste gang overrasker denne romanen sin leser, hverken språklig eller i fortellingen som sådan.
Stefánsson brukar romanen til å krysse heimstaddikting med oppvekstskildring og eksistensielt drama.