Rykker oppover – eller var det bortover – i Oktober

Norges toneangivende skjønnlitterære forlag ommøblerer internt. Redaktør Ingeri Engelstad får fra 1. mai tittelen sjefredaktør, mens mannen som tidligere hadde den rollen, Geir Gulliksen, isteden blir «forlegger» og del av ledelsen. Det må da bety at Gulliksen er klar til å overta sjefsstolen når Oktobers nåværende leder Geir Berdahl skal fratre?

– Det kommer jeg aldri til å gjøre, svarer Gulliksen.

– Aldri, aldri – og det var deilig å få sagt. Geir Berdahl skal være i Oktober lenge ennå, så vi er ikke i den posisjonen at vi leter etter noen etterfølger.

– Hva er da bakgrunnen for tittelskiftet ditt?

– Jeg har lenge jobbet femti prosent for å få tid til egne skriveprosjekter, og det har jeg tenkt å fortsette med. På lang sikt er det ikke gunstig å lede en redaksjon i halv stilling. Derfor var det naturlig – og lurt – at Ingeri Engelstads sentrale rolle i forlaget blir gjort enda tydeligere.

– Hvordan vil forfattere og lesere merke omorganiseringen?

– Kan vi kalle det en fordypning av forlagets tenkning rundt litteratur? Jeg tror det kan være en god beskrivelse.

– Sjefen din pleier å kalle forleggeri et «omsorgsyrke», der en velvalgt kommentar også kan bety forskjellen på fem og ti tusen solgte bøker. Hvordan definerer du selv tittelen du har fått?

– Som en leser. En person som kan lese alle på forlaget, når redaktører og forfattere trenger det. Det er vel det jeg har gjort i mange år allerede, så det var ok å få rendyrket den litterære rollen i en yrkestittel.