Samfunn

IDRETT Brede Hangeland vil slåss for å bevare fellesskapstanken i en stadig mer ego- og enerfokusert idrettsbevegelse.

Bøker

IBSENPRISEN Premissene i debatten om Peter Handke er helt forskrudde, mener Karl Ove Knausgård.

Bøker

IBSENPRISEN Vi åpner arkivet for høydepunktene i den norske Handke-debatten.

Ideer

MANUELLE Sinnasnekker’n inkarnerer middelklassens store ambivalens til det manuelle mennesket. Vi beundrer ham mer enn han aner, mens vi ser ned på ham.

Samfunn

TOBIN Den planlagte skattleggingen av finanstransaksjoner kan sikre vedlikeholdet av Tysklands veier og broer.

Ideer

Den norske overvåkningsdebatten er full av sammenligninger med østblokken. Debatten – og overvåkningssamfunnet – fortjener bedre.

Kultur

Å bygge, ikke bygge ned kulturelle institusjoner, må være politikkens mål, skriver Ane Farsethås.

Samfunn

SPONSING Slike beskjeder ønsker regjeringen at du skal se flere av ved norske museer i tiden fremover. Det er behov for en etikkoppdatering, mener museene selv.

Kultur

MUSIKK Både lyttere og musikere sitter på nåler når Supersilent vender tilbake.

Samfunn

Er du villig til å tilgi Anders Behring Brevik for det han har gjort?

Samfunn

På NHO-kurs inn i kompetansehorisonten.

Samfunn

Ennå finnes en og annen. Men fôrhøsterne står foran undergangen.

Bøker

BIOGRAFI Ifølge Jon Hustad var Churchill rett mann for sin tid. Men er han også en mann for vår tid?

Kultur

MUSIKK Berlin-filharmoniens Schumann-symfonier er et veiskille i orkesterets historie.

Bøker

FORFATTERSKAP Kritikerne undres: Hva er det egentlig hun driver med? Men å bli forstått er ikke lenger like viktig for Hanne Ørstavik. 

Bøker

ROMAN Hanne Ørstavik føyer et nytt og meningssterkt kapittel til sin undersøkelse av den avhengigheten elskende mennesker utsetter hverandre for.

Kultur

KUNST Museet for samtidskunst skjerper appetitten på maleriet som uttrykksform, men ville tjent på å sette bildene i en større sammenheng.

Bøker

ROMAN Sara Stridsberg dikter en bråvakker kjærlighetshistorie rundt et forgangent dårehus.

Samfunn

KRIM Med helgens lokalvalg har Russland langt på vei fullført sin overtagelse av Krim. For noen har det vært som å vende tilbake til gamle Sovjetunionen.

Bøker

ROMAN Med perfid humor dissekerer Terje Holtet Larsen alvorets uutgrunnelege anatomi.

Bøker

DIKT Erlend O. Nødtvedt hyller den vestlandske poesiens helter.

Samfunn

SIKKERHET Frankrike forbyr utreise for personer som mistenkes for å ville dra til Syria og Irak som jihadistkrigere.

Syndiker innhold